Szumowo, dn.06.05.2013 r.

 

ROŚ.6232.2.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy Szumowo zaprasza do składania ofert na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szumowo”

 

1) Demontaż pokryć dachowych w postaci płyt azbestowo – cementowych płaskich i falistych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych, zlokalizowanych na terenie gminy Szumowo. Szacunkowy zakres zamówienia: ok. 138 Mg odpadów zawierających azbest w tym:

Urząd Gminy Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo informuje, że do Wójta Gminy Szumowo wpłynęła oferta Klubu Kolarskiego „Legia 1928” z Warszawy dot. realizacji zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej LEGIA MTB Maraton w dniu 16 czerwca 2013 r." wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji w kwocie 5000 zł. Oferta rozpatrywana będzie zgodnie z art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). Oferta dostępna jest także w siedzibie Urzędu Gminy Szumowo przy ul. 1 Maja 50 w Szumowie. Każdy w terminie do dnia 7 maja 2013 r. może zgłosić w Sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo uwagi dotyczące oferty.

Otwarcie ZPiUO w Czerwonym Borze.

W piątek, 7 września 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. W uroczystości udział wzięli licznie przybyli goście, m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Walenty Korycki, Jarosław Malinowski - prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, posłowie na Sejm RP - Jacek Bogucki i Lech Kołakowski, przedstawiciele samorządów 26 gmin.