W dniu 1 grudnia 2010r. odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Szumowo w kadencji 2010 – 2014.

Sekretarz Gminy, Pan Robert Rosiak rozpoczął zebranie informacją o wynikach głosowania i wynikach wyborów na Wójta oraz do Rady Gminy Szumowo. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Pani Janina Pieńkowska, wręczyła zaświadczenia o wyborze Wójta dla Pana Zdzisława Lutostańskiego oraz dla wybranych radnych.

W numerze 43/997 Tygodnika „WSPÓLNOTA” z dnia 23 października 2010 r. ukazał się ranking gmin, które osiągnęły największy sukces finansowy w ciągu upływającej kadencji samorządowej 2006-2010. W tym zestawieniu jest dużo zmian w porównaniu z poprzednim sporządzonym 4 lata temu. Ogromny sukces finansowy osiągnęła Gmina Szumowo.

W dniu 28 października 2010 roku odbyła się ostatnia w kadencji 2006-2010 sesja Rady Gminy Szumowo. Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności w tym okresie. Cztery lata pracy Rady Gminy i Wójta zaowocowały konkretnymi i wymiernymi efektami. Patrząc dzisiaj wstecz i dokonując podsumowania tego, co udało się zrealizować, możemy powiedzieć, że nie był to czas stracony dla gospodarki gminy. Wspólne dokonania są konkretnymi i niezaprzeczalnymi dowodami aktywności Radnych, Wójta oraz dobrej współpracy samorządu i mieszkańców. Współpraca ta umożliwiła skuteczne przeprowadzenie wielu potrzebnych dla gminy i jej mieszkańców przedsięwzięć.