Zdjęcie niedopałków papierosów.

TYTOŃ ZAGRAŻA NAM WSZYSTKIM.

Tytoń - zagrożenie dla rozwoju !

Najnowsze prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że wdrożenie pakietu polityk zdecydowanie ograniczających użycie tytoniu - zgodnie z postanowieniami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia Tytoniu (Ramowej Konwencji WHO) - przyniesie państwom członkowskim Europejskiego Regionu WHO znaczące korzyści zdrowotne zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie informuje, że organizuje imprezę „Dożynki w Szumowie" w dn. 26.08.2017r.

W związku z powyższym przyjmujemy oferty na usługę ochrony imprezy masowej.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)
I. Zamawiający
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie ul. XXX-lecia 2 18-305 Szumowo NIP 723-15-72-220
II. Przedmiot oferty

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej.
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie informuje, że organizuje imprezę „Dożynki w Szumowie" w dn. 26.08.2017r.
W związku z powyższym przyjmujemy oferty na wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
W załączeniu: