zdjęcie plakatu na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Szumowo zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szumowo od czerwca do 30 września 2017 r.

Jako uczestnik konsultacji opiniujesz i wpływasz na przyszłość naszej gminy.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach:

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy Szumowo na ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA Związku Piłsudczyków RP Szumowo. Powstająca organizacja pożytku publicznego skupiać będzie przedstawicieli rożnych dziedzin działalności organizacji zrzeszonych i niezrzeszonych oraz chętnych mieszkańców gminy Szumowo do społecznego działania i uczestniczenia w rożnego rodzaju przedsięwzięciach, których organizatorem będzie stowarzyszenie. Celem działania Stowarzyszenia jest pielęgnowanie i zachowanie w pamięci tradycji narodowej ze szczególnym naciskiem na propagowanie historii gminy Szumowo.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2017r. (sobota) o godzinie 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie - sala konferencyjna. Proszę o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Ruszył nabór do programu Działaj Lokalnie X na obszarze Brama na bagna. Wnioski można składać w terminie do 21 maja 2017 r. do godz. 24.00 poprzez generator wniosków, dostępny na stronie internetowej www.bramanabagna.org

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest programem grantowym dedykowanym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym. Realizatorem programu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalna Grupa Działania Brama na bagna jako organizacja grantowa. Jego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. „Działaj Lokalnie” wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać