Zdjecie z urczystości uchwalenia herbu gmiy

W dniu 24 lipca odbyła się uroczysta sesja, na której Radni Gminy Szumowo jednogłośnie zadecydowali i podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, banera, proporczyka i pieczęci Gminy Szumowo oraz zasad ich stosowania.

Przypomnijmy, że herb to ważna sprawa, jest symbolem jednostki samorządu terytorialnego (JST) w postaci znaku graficznego, opracowanym zgodnie z zasadami heraldyki, symbolem wspólnoty mieszkańców zamieszkałych na określonym terytorium. Innymi słowy, każdy, kto mieszka na tym terytorium, pracuje, płaci podatki czy uczy się, ma prawo czuć się związany emocjonalnie ze wspólnotą samorządową, a tym samym związany z symbolem, jakim jest herb tej wspólnoty.

Brak herbu obniża prestiż gminy nie tylko względem innych JST, ale również wobec obywateli.

W niedzielnej uroczystości wzięli udział Radni Gminy, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Starosta Zambrowski Robert Rosiak, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski, Radni Powiatowi Edward Lipiński i Krzysztof Rokicki, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szumowo, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Państwo Irena i Kazimierz Rupińscy - lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Szumowa i okolic.
Tą szczególną i wyjątkową sesję, która na zawsze zapisze się w kartach historii Gminy Szumowo uświetnił występ Orkiestry Dętej pod batutą Michała Knapkiewicza oraz zespołu mażoretek „Arabeska” działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Następnie została odprawiona uroczysta msza święta w tutejszym Kościele Parafialnym pod wezwaniem NMP w Szumowie z oprawą liturgiczną przygotowaną przez radnych i pracowników Urzędu Gminy Szumowo. Zwieńczeniem uroczystości był wspólny obiad w GOK w Szumowie.

Autorem herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Szumowo jest heraldyk Robert Szydlik.