15 lipca 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej odbył się I Zjazd Rodziny Szkół Józefa Piłsudskiego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Gośćmi honorowymi byli: Krzysztof Jaraczewski – wnuk Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Andrzej Pilecki – syn rotmistrza Witolda Pileckiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Szumowo – Jarosław Cukierman, Starosta Powiatu Zambrowskiego –  Robert Rosiak, Starosta Powiatu Ostrowskiego – Zbigniew Kamiński, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka – Jerzy Bauer, Dyrektor Departamentu Ministerstwa Edukacji Narodowej Piotr Gajewski, Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Andrzejewie ks. dr Jerzy Kruszewski, Prezes Banku Spółdzielczego w Szumowie – Edward Lipiński, Płk Wita Ludwichowska –Pawłowska – przewodnicząca Sekretariatu Krajowego Związku Piłsudczyków, Prezes Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków – płk Tadeusz Pluta, Prezes Okręgu Mazurskiego w Białej Piskiej – płk Marek Marcińczak, Prezes Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie – Konrad Wróbel,
Wiceprezes Okręgu Związku Piłsudczyków w Ciechanowie Mirosław Maciński, Prezes Oddziału Związku Piłsudczyków w Szczuczynie płk Anna Jagusz, przedstawiciele Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – Agata Grochowicka i Michał Rukat, delegacja Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz delegacja Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży.    

Uroczystość rozpoczęto wciągnięciem flagi narodowej na maszt i odegraniem hymnu Polski.

Podczas uroczystości za szczególne zasługi w propagowaniu idei Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz utrwalanie pamięci, chwały i tradycji orężnych Wojska Polskiego uhonorowani zostali: Ewa Piwońska – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej oraz proboszcz parafii w Andrzejewie – ks dr Jerzy Kruszewski.   

Uroczystość uświetnił występ uczniów i absolwentów z Paproci Dużej.
Dodatkową atrakcją były pokazy kadetów z Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Na uczestników uroczystości czekała pyszna grochówka ugotowana przez strażaków z OSP Paproć Duża oraz ognisko integracyjne.

Czas umilał występ Zespołu Folklorystycznego „Szansa” z Zambrowa.           

Uroczystość odbyła się dzięki hojności sponsorów, którym dyrekcja SP w Paproci Dużej serdecznie dziękuje.
Szkołę wspomogli:

1. Wójt Gminy Szumowo – Jarosław Cukierman
2. Starosta Powiatu Zambrowskiego – Robert Rosiak
3. Starosta Powiatu Ostrowskiego – Zbigniew Kamiński
4. Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka – Jerzy Bauer
5. Anton Sotrel – prezes Zarządu „ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.” z Ostrowi Mazowieckiej
6. Waldemar i Zbigniew Kempisty z Ostrowi Mazowieckiej
7. Janusz Pawłowski – firma „ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.”  z Ostrowi Mazowieckiej
8. Andrzej Konarzewski – „Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD Sp. z o.o.” z Ostrowi Mazowieckiej
9.  Grzegorz Depta – firma „Intermechal” z Ostrowi Mazowieckiej
10.Krzysztof Trzaska z Ostrowi Mazowieckiej
11. Henryk Krystosik z Ostrowi Mazowieckiej
12. Bartosz Kublik – prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
13. Edward Lipiński – prezes Banku Spółdzielczego w Szumowie
14. Jacek Osiadacz z Ostrowi Mazowieckiej
15. Firma „Sawik” z Paproci Dużej
16. Urszula Gałczyk
17. Teresa Grodzka
18. Zenon Gosk
19. Anna i Leszek Tyszka
20. Gabriela Kowalewska
21. Barbara Serowik
22. Agnieszka Andrzejczyk
23. Elżbieta Kosobudzka z Ostrowi Mazowieckiej
24.  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z Ostrowi Mazowieckiej.

Zapraszamy o galerii zdjęć: