Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

W dniu wczorajszym (25.06.2024r.) siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie odbyło się spotkanie, na którym podpisano protokół zdawczo-odbiorczy dot. oddania w zarząd Gminie Szumowo byłych odcinków drogi krajowej nr 8 przebiegających przez miejscowości Wyszomierz Wielki, Żabikowo i Ostrożne. Zgodnie z prawem w przypadku wybudowania nowej trasy ekspresowej S8 dawne odcinki drogi krajowej DK 8 były przekazywane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (województwa, powiatu i gminy).  W roku 2021 Powiat Zambrowski podjął czynności  przekazania tych odcinków dróg na rzecz gminy. Podjęta została wówczas Uchwała Nr XVII/134/21 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków starodroża drogi krajowej nr 8 przebiegających przez miejscowości Wyszomierz Wielki, Żabikowo i Ostrożne.

W związku z podpisanym protokołem w dniu 25 czerwca 2024 r., Gmina Szumowo potwierdziła przyjęcie stosownych odcinków dróg dawnej DK 8 od Powiatu Zambrowskiego. Gmina Szumowo stała się właścicielem odcinków dróg. Pozwoli to na należyte wykonywanie przez nią czynności związanych z bieżącym utrzymaniem, remontami oraz realizacją inwestycji na wskazanych odcinkach dróg.

Dokumenty zostały podpisane przez Starostę Powiatu Zambrowskiego Panią Edytę Marchelska-Groszfeld i Wicestarostę Pana Roberta Macieja Rosiaka, a ze strony gminy przez  Wójta Gminy Szumowo Pana Andrzej Pskieta i Skarbnik Gminy Szumowo Panią Katarzynę Głębocką. W spotkaniu uczestniczył również Zbigniew Rzepiński – Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

Galeria

 

 

 

Źródło:Tekst i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Zambrowie