Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

W okresie od 6  do 24 czerwca odbyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybierali  przedstawicieli swoich wsi. Wybory przebiegły zgodnie z planem,  bez incydentów w spokojnej i konstruktywnej atmosferze.  Komisje skrutacyjne pracowały sprawnie a wysoka frekwencja świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców w życie społeczności lokalnych.

Najwyższą średnią frekwencję zanotowano we wsi Stryjki 70%, następnie w Zarębach Jartuzach 56,84% i Paproci Dużej 50%. Będąc przy najwyższych frekwencjach należy porównać z najniższą. Miejsce to zajęło Szumowo z procentową frekwencją - 5,45% ☹. Reasumując, na 3587 uprawnionych do głosowania, udział w głosowaniu wzięło 712 mieszkańców naszej gminy.
We władzach sołeckich zmieniło się 9 sołtysów (Kaczynek, Łętownica, Ostrożne, Paproć Mała, Srebrna II, Srebrny Borek, Stryjki. Wyszomierz Wielki i Żabikowo Rządowe).
W porównaniu z poprzednią kadencją, zwiększyła się liczba Pań Sołtysek – 10, a zmniejszyła liczba mężczyzn Sołtysów - 11.
W myśl „trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść” swoją długoletnią społeczną misją sołtysowania, przekazując młodym mieszkańcom wsi, zakończyli  sołtysi: Srebrnej II Pan Antoni Szwarc który pełnił funkcję w latach 1974 – 1990 i 2003-2024 oraz Pan Henryk Zaremba - sołtys wsi Stryjki od 1984 r.
Nowo wybrani sołtysi mają przed sobą ważne zadania i liczymy, że ich praca przyniesie pozytywne efekty dla poszczególnych sołectw i całej gminy.
W imieniu władz Gminy Szumowo, dziękujemy wszystkim ustępującym sołtysom za ich wieloletnią pracę i zaangażowanie w rozwój naszych sołectw. Państwa trud i poświęcenie w codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności są nieocenione. Dzięki Państwa wysiłkom nasze sołectwa stawały się coraz lepszym miejscem do życia. Wasza oddana służba i troska o dobro mieszkańców na zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Jednocześnie, nowo wybranych sołtysom, gratulujemy zaufania, jakim obdarzyli Was mieszkańcy. Jesteśmy przekonani, że z takim samym zaangażowaniem i determinacją będziecie działać na rzecz swoich społeczności. Czekają na Was wyzwania, ale także wiele możliwości do realizacji pomysłów, które przyczynią się do rozwoju naszych sołectw.
Życzymy Państwu dużo sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z pełnionej funkcji. Wierzymy, że wspólnie, jako społeczność lokalna, będziemy kontynuować pracę na rzecz naszej gminy, dążąc do jeszcze większego zjednoczenia i dobrobytu naszych mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy nowo wybrany skład osobowy Sołtysów i członków Rad Sołeckich w Gminie Szumowo

 

Galeria