Skład Zarządu:

  • Bożena Katarzyna Kosobudzka - Prezes
  • Grażyna Jastrząb - wiceprezes
  • Edward Lipiński- skarbnik
  • Hanna Szabłowska -sekretarz
  • Robert Maciej Rosiak- członek
  • Katarzyna Dmochowska - członek
  • Józef Głębocki - członek

Komisja Rewizyjna:

  • Grzegorz Lipiński - przewodniczący
  • Romuald Bączyk - zastępca przewodniczącego
  • Mirosława Gwardiak - sekretarz