Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

Wójt Gminy Szumowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szumowo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Kompletne oferty należy składać do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku’’

Więcej informacji 

Wójt Gminy Szumowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szumowo z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Kompletne oferty należy składać do 17 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku’’

Wiecej informacji 

Wójt Gminy Szumowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szumowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Kompletne oferty należy składać do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku’’

Więcej informacji 

informacjaPowiatowy Lekarz Weterynarii w Zambrowie informuje o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2019 r. W związku z powyższym na terenach zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną broszurą.

 

 

 

22 marca w nowym lokalu Biblioteki Gminnej w Szumowie aktorzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa zachęcali sześciolatki z przedszkola w Szumowie do regularnego odwiedzania biblioteki oraz wypożyczania książek. Przedstawienie pt. „Opowieści z teczki profesora Książeczki” pokazało dzieciom jak wielką moc ma wyobraźnia, którą rozwijamy dzięki czytaniu książek.

 

zdjęcie z zawodówW dniu 24 marca na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szumowie odbył się III Turniej Sołectw Gminy Szumowo w Halową Piłkę Nożną pod patronatem Wójta Gminy Szumowo Pana Jarosława Cukiermana.

 

 

 

Zarząd Województwa Podlaskiego serdecznie zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym ,,Tradycyjny stół wielkanocny’’, który odbędzie się 31 marca 2019 roku w Ziołowym Zakątku w Korycinach 73B gmina Grodzisk koło Siemiatycz.

 

Urząd Gminy Szumowo poszukuje pracownika na stanowisko pomocnicze ds. budownictwa i gospodarki wodno - kanalizacyjnej.

Zakres zadań:

  • pomoc przy prowadzeniu zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy;
  • współpraca przy udzielaniu zamówień publicznych.

 Wymagania:

Wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, instalacje sanitarne, ochrona środowiska i pokrewne. Mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku oraz ogólna wiedza z zakresu prawa budowlanego, ustawy o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego.

Prosimy o kontakt osobisty po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Tel. 086 4768011 lub 086 4768012

Wzorem lat ubiegłych Gmina Szumowo uruchomiła punkt pomocy przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej za rok 2019 dla rolników posiadających do 15 ha gruntów ornych.
Pomoc w wypełnianiu wniosków prowadzona jest w Urzędzie Gminy Szumowo, pok. nr 4

Telefon do kontaktu 86 476 80 11 lub 86 476 80 12 wew. 26

Wójt Gminy Zambrów Pan Jarosław Kos i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ,,SĄSIADKI’’ serdecznie zapraszają do udziału w konkursie pt. ,,Tradycyjny i Współczesny Stół Wielkanocny'', który odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Ładach Polnych.

 

 

 

Podkategorie