Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

    zdjęcie autora książek13 kwietnia 2018 r. o godz. 8:30
w lokalu biblioteki odbędzie się spotkanie z słynnym pisarzem Pawłem Beręsewiczem „Baw się czytaniem”
    Paweł Beręsewicz urodził się w 1970 roku w Warszawie. Jest autorem,
powieści, opowiadań i wierszy dla dzieci, a także tłumaczem.
Ukończył anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Przez pewien czas
uczył angielskiego w warszawskim liceum im. Reytana.

     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest
z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Wójt Gminy Szumowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Srebrnej, Srebrna 81, 18-305 Szumowo

Szczegóły dotyczace konkursu na: http://ug-szumowo.pbip.pl/?event=informacja&id=4303

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowym oraz dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Srebrnej" w terminie do dnia 7 maja 2018 r. do godz.15.30 na adres: Urząd Gminy Szumowo ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, pok. nr 8. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy Szumowo.
 

Wójt Gminy Szumowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szumowie, ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Szumowie i
Gminne Przedszkole w Szumowie.

Szczegóły dotyczace konkursu na: http://ug-szumowo.pbip.pl/?event=informacja&id=4302

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowym oraz dopiskiem „Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Szumowie" w terminie do dnia 7 maja 2018 r. do godz.15.30 na adres: Urząd Gminy Szumowo ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, pok. nr 8. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy Szumowo.
gołąbki na niebieskim tleW dniu 7 kwietnia 2018 r. w gminie Szumowo odbyła się niezwykła uroczystość poświęcona tym parom małżeńskim z terenu gminy, które przeżyły wspólnie 60 lat i więcej. Uroczystość miała wyjątkowy charakter z uwagi na to, że nielicznym parom dana jest możliwość przeżycia wspólnie tak długich lat. Wśród szczęśliwych jubilatów znalazły się dwie pary z 68-letnim stażem małżeńskim pochodzące z Szumowa i Ostrożnego, jedna para z 67-letnim stażem pochodząca z Kaczynka, jedna para z 66-letnim stażem pochodząca z Ostrożnego, pozostałe 14 par świętowało od 60-tej do 65-ej rocznicy ślubu.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą - dziękczynną za wspólnie przeżyte lata, odprawioną przez  Proboszcza ks. Sławomira Grodeckiego. Dalsze uroczystości odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Uczestniczył w nich Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman, Przewodnicząca Rady Gminy Szumowo Pani Elżbieta Szymańska, Skarbnik Gminy Pani Halina Dmochowska, Z-ca Kierownika USC w Szumowie Pani Agnieszka Żochowska.
Dostojnym jubilatom wręczono okolicznościowe grawertony i wiązanki  kwiatów.

grupa ludzi, uczestnicy programu bezpieczna kobieta     4 kwietnia w szkole Podstawowej w Srebrnej odbyło się oficjalne zakończenie II edycji programu pn. „Bezpieczna Kobieta” realizowany przez Gminę Szumowo przy współudziale zambrowskiej Policji i Straży Pożarnej.  

KOMENplakatDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KONKURSOWEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2018.

Podpisanie umowy z wykonawcąWiększość wiejskich remiz OSP oraz świetlic na terenie Gminy Szumowo w zależności od zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb w ostatnim czasie zostały przebudowywane, remontowane i wyposażane. Z pewnością mieszkańców wsi Zaręby Jartuzy cieszy fakt, iż w dniu dzisiejszym podpisana została umowa z wykonawcą zadania, właścicielem firmy remontowo – budowlanej z Paproci Małej Panem Arturem Urbanikiem na rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w ich w miejscowości.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 roku.

Więcej informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 r

Więcej informacji

Podkategorie