Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Łomży, Wydział I Cywilny z Oświadczenia Wójta Gminy Szumowo w sprawie Biblioteki Powiatowej w Szumowie usunąłem zdanie.
„Spotkanie takie nie odbyło się gdyż Pan Starosta Robert Maciej Rosiak przebywał na urlopie”.

Pozostałe stwierdzenia mimo wniosku skarżącego w w/w oświadczeniu min. o lekceważącym podejściu Zarządu Powiatu do wykonywania swoich zadań utrzymał w mocy.
Natomiast wniosek Pana Roberta Macieja Rosiaka o zakazie rozpowszechniania przez Jarosława Cukiermana informacji o rzekomym zaniedbywaniu obowiązków służbowych przypisanych Staroście Zambrowskiemu, który to funkcję pełni obecnie kandydat na Wójta Gminy Szumowo oddalił jako bezzasadny.

Jarosław Cukierman

Dzięki pomocy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Gmina Szumowo realizowała w dniach 25 kwietnia 2017 – 26 lipca 2018 roku zadanie pod nazwą „Podniesienie jakości opieki i kształcenia przedszkolnego w Gminie Szumowo poprzez budowę Gminnego Przedszkola w Szumowie”

Konkurs ogłoszony był przez Lokalną Grupę Działania Brama na Podlasie.
Wniosek Gmina Szumowo składała w dniu 1 marca 2017 r.
Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 4 października 2017 r. kiedy to Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 3 projekty w tym ten zgłoszony przez Gminę Szumowo.

zdjęcie z uroczystościPół wieku temu, dziewiętnaście par z Gminy Szumowo stanęło na ślubnym kobiercu. Z tej okazji 13 października 2018 roku odbyła się uroczystość Złotych Godów, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia. Było to wyjątkowe spotkanie, jako że nielicznym parom dana jest możliwość przeżycia wspólnie tak wielu lat w małżeństwie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji jubilatów celebrowaną przez Księdza Proboszcza w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Szumowie. Dalsza część uroczystości odbyła się Gminny Ośrodku Kultury w Szumowie.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed 50–ciu laty rodziny docenione zostały przez władze państwowe. Dowodem tego są przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy – Pan Jarosław Cukierman w towarzystwie Sekretarza Gminy – Pani Hanny Szabłowskiej, Skarbnika Gminy – Pani Haliny Dmochowskiej i Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Agnieszki Żochowskiej.
Medale otrzymali:

Panie ze Srebrnego borkuW piątek, 12 października odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień dla najlepszych kół gospodyń wiejskich w konkursie „Dookoła Koła” zorganizowanym przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Założeniem konkursu było promowanie aktywnych kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, grup formalnych i nieformalnych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie województwa podlaskiego. 

Platforma rolnicza Agro-Market24 - logoUprzejmie informujemy o nowoczesnej platformie rolniczej Agro-Market24. Portal umożliwia bezpłatne dodawanie ogłoszeń, przeglądanie listy ogłoszeń i przede wszystkim znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na ogłoszenia kupię - sprzedam Agro-Market24. Ogromna baza odbiorców na platformie, pozwala skrócić czas na szukanie klientów na swoje produkty rolne. Dodatkowo producenci mogą sprzedawać w wyższych cenach niż do tej pory, poprzez dokonywanie transakcji bezpośrednich, omijając firmy pośredniczące.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Urząd Gminy Szumowo informuje, że w ramach operacji typu „gospodarka wodno-ściekowa” Gmina Szumowo realizuje zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Szumowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania pn. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

zdjęcie dzieci26 września został ogłoszony przez Radę Europy dorocznym Europejskim Dniem Języków. Szkoła Podstawowa w Szumowie, jak co roku, przyłączyła się do obchodów tego dnia.
Oto krótka relacja oraz fotorelacja.
Uczniowie klas I-III poznawali języki i kulturę różnych krajów europejskich oglądając filmiki poświęcone tej tematyce, by na koniec sprawdzić swoją wiedzę w quizie wiedzy o krajach europejskich.
Uczniowie klas starszych pogłębiali swoją wiedzę o językach europejskich poprzez rozwiązywanie zadań umieszczonych na drzwiach klasopracowni na terenie szkoły. Ponadto

zdjęcie budynku bibliotekiW związku z faktem, że mimo zaproszenia Pana Starosty Roberta Rosiaka na rozmowy w sprawie warunków prowadzenia Biblioteki Powiatowej przez Bibliotekę Gminną w Szumowie Pan Starosta nie pojawił się w dniach od 01.10.2018 r. do 03.10.2018 r. zgodnie z pismem z dnia 25.09.2018 r. Wójt Gminy Szumowo odwołał wszystkie swoje zaplanowane wcześniej spotkania i udał się na spotkanie w dniu 04.10.2018 r. na zaproszenie Pana Starosty zgodnie z pismem z dnia 17.09.2018 r.
..............................................................................................................................
W związku z lekceważącym podejściem Zarządu Powiatu do wykonywania swoich zadań, Wójt Gminy Szumowo zaproponował dla dobra naszych mieszkańców odkupienie wszystkich woluminów zgromadzonych przez 10 lat (jest to kwota około 55 000 zł).
Obecni na spotkaniu W-ce Pan Starosta Stanisław Rykaczewki i Radny Rady Powiatu Pan Marek Niewiński zaproponowali spotkanie w dniu dzisiejszym tj. 05.10.2018 r. w Urzędzie Gminy Szumowo.
W dniu dzisiejszym spotkanie to zostało odwołane.
Oświadczam również, że nie jest prawdą jakoby Wójt Gminy Szumowo składał propozycję prowadzenia biblioteki za kwotę 45 000 zł rocznie jak przedstawione to było na posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Prawdą natomiast jest, że w 2007 r. Samorząd Zambrowa wykonywał te zadania za kwotę 35 000 zł i zażądał większej kwoty 85 000 zł.

W załączeniu:

 - ostatnia korespondencja dot. Biblioteki Powiatowej prowadzonej przez Bibliotekę Gminną w Szumowie;
 - wyciąg z protokołu Nr 116/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego które odbyło się w dniu 10 września 2018 r. w godz:12: 00 – 14:00 w gabinecie Starosty zambrowskiego


Wójt Gminy Szumowo
Jarosław Cukierman

Zdjęcie broszuryMijająca kadencja sprzyja podsumowaniu naszej działalności na rzecz gminy Szumowo w okresie czterech ostatnich lat. Z roku na rok zmienia się oblicze kolejnych wsi. Przeprowadzono wiele inwestycji, m.in.: powstały nowe drogi, chodniki, place zabaw, wybudowano nowoczesne przedszkole, stołówkę, salę gimnastyczną, wyremontowano budynki świetlic wiejskich, zakupiono sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych. Gmina Szumowo rozwija się głównie dlatego, że władze samorządowe skutecznie walczą o dotacje ze środków wojewódzkich, krajowych i unijnych. Poczynione inwestycje przyczyniają się do wzrostu poziomu życia mieszkańców, wpływają na poprawę bezpieczeństwa, a także poprawę walorów estetycznych naszej gminy. Przygotowując sprawozdanie staraliśmy się wyszczególnić główne inwestycje, które wpłynęły na rozwój naszej gminy. Wiele decyzji, zwłaszcza tych podjętych na początku kadencji, przynosiło efekty w latach kolejnych.
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą.

 Broszura podsumowująca działalność Samorządu Gminy Szumowo (33 MB)

 

 

Podkategorie