Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego będą przyjmowane:
– elektronicznie od 1 lipca 2018 r.
– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie, ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, pokój nr 1.

Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków.

logo programu dobry stratOśrodek Pomocy Społecznej w Szumowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” będą przyjmowane:
– elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną,
– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie, ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo – pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Szanowni Państwo,
 
jako Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej chcielibyśmy przedstawić Państwu rezultat naszej kilkumiesięcznej pracy – publikację “O Młodzieżowych Radach”, która została przedstawiona 17 kwietnia 2018 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Część z Państwa miała okazję współtworzyć z nami powyższy dokument (poprzez odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z listopada 2017 roku), za co chcielibyśmy serdecznie podziękować. Bez Państwa pomocy nie bylibyśmy w stanie zgromadzić potrzebnych danych, bez których projekt nie miałby szans powodzenia. Jednocześnie zachęcamy przedstawicieli tych gmin, których dane nie znalazły się w publikacji, do uzupełnienia  dokumentu o informacje z Państwa miejscowości poprzez poinformowanie nas w odpowiedzi na tę wiadomość. 

Wzmożony ruch samochodów ciężarowych przejeżdżających przez centrum Szumowa po oddaniu do użytku niedawno przebudowanej trasy S8 spowodował doszczętne zniszczenie skrzyżowania ulicy Cmentarnej z ulicą 1 Maja.


Wychodząc naprzeciw zgłaszanego przez mieszkańców problemu pogarszającego się stanu jezdni oraz związane z tym utrudnienia w ruchu, Gmina Szumowo wielokrotnie podejmowała się jej naprawy. Niestety takie „doraźne łatanie dziur”  były niewystarczające i nieskuteczne. Na zorganizowanym spotkaniu poświęconemu tej sprawie,  w którym uczestniczyli: Starosta Zambrowski, Wójt Gminy Szumowo oraz właściciel Zakładu Produkcji Kruszyw Rypińscy Sp. j. ustalono, że tylko gruntowna przebudowa tego skrzyżowania zagwarantuje  w pełni zadowalający stan tego odcinka drogi.  Efektem spotkania było zawiązanie porozumienia wskazującego, iż część drogi o łącznej powierzchni 332,30 m² w obrębie ulic Cmentarnej oraz  1 Maja zostanie wyremontowana dzięki środkom finansowym  Zakładu Produkcyjnego Kruszyw Rupińscy Sp. j. Inwestycję remontową dotyczącą  ulicy 1 Maja o łącznej powierzchni 490 m² realizuje Starostwo Powiatowe w Zambrowie, natomiast odcinek skrzyżowania ulicy Cmentarnej  do bramy Cmentarza  - Gmina Szumowo.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

- małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wojewoda Podlsaki powołał na wniosek Wójta Gminy Szumowo komisję do oszacowania szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Szumowo.

Poniżej zamieszcamy formularze wniosku i załaczniki jakie należy złożyć w Urzędzie Gminy Szumowo, pok. nr 4 w celu oszacowania szkody w gospodarstwie.

Załączniki do karty:

Image88

W minioną w niedzielę 24 czerwca 2018 r. na terenach rekreacyjnych przy mini skansenie w Szumowie zostały rozegrane gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W rywalizacji udział wzięło 16 drużyn pożarniczych, w tym 8 drużyn pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych grupy „A”, 1 drużyna pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej grupy „C”, 2 chłopięce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 1 dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz 4 drużyny doświadczonych mężczyzn Ochotniczych Straży Pożarnych.
Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie a sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Adam Wysmułek. Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Zawody przebiegły w przyjaznej i wesołej atmosferze.

W skutek wczorajszej wichury tj. 21 czerwca ucierpiało 14 gospodarstw domowych w miejscowości Kaczynek, zostało uszkodzonych 26 budynków w tym 3 domy mieszkalne. Oprócz zerwanych pokryć dachowych strażacy interweniowali do powalonych drzew na drogach gminnych i powiatowych w miejscowościach Łętownica, Ostrożne, Srebrna oraz Paproci Dużej. Na chwilę obecną oddelegowani pracownicy urzędu szacują zaistniałe szkody. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy strażakom ochotnikom z gminy Szumowo za duży wkład w ratowaniu mienia, poświęcają swój wolny czas by bezinteresownie pomagać wszystkim poszkodowanym. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

burzaInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

Ostrzega przed wystąpieniem burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do
40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h.

Miejscami grad.od godz. 18:00 dnia 21.06.2018 do godz. 24:00 dnia 21.06.2018

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. Zjawiska te szybko się przemieszczają i mogą być niebezpieczne.
Zanim nadejdzie żywioł, zastanów się, czy Twój dom jest bezpieczny.
Działaj przed szkodą !!!

Przed wystąpieniem żywiołu:
1. Upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie niebezpieczeństwa oraz naucz ich jak w razie zagrożenia wyłączać gaz, elektryczność i wodę.
2. Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia.
3. Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję, straż pożarną lub pogotowie oraz jak korzystać z mediów lokalnych (radio, TV).
4. Przygotuj rzeczy, które należy zabrać podczas ewentualnej ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe przedmioty.
5. Poinformuj najbliższych o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Zachowanie w domu:

Podkategorie