Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

Od 1 lipca 2017 r. na terenie Gminy Szumowo obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych opisane poniżej:

WORKI NIEBIESKIE PRZEZNACZONE SĄ NA PAPIER
WRZUCAMY DO NICH:
Opakowania z papieru i tektury, książki, gazety, czasopisma, ulotki, zeszyty, papier biurowy.  Papier powinien być też koniecznie suchy i czysty (czyli pozbawiony na przykład tłustych plam z oleju). 
 NIE WRZUCAMY:
Odpadów higienicznych np. ręczniki papierowe i zużyte chusteczki (wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane), kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych, pieluch jednorazowych, naczyń jednorazowych. Do niebieskich pojemników na śmieci nie wyrzucamy opakowań po mleku i po napojach, nawet jeśli w dużej mierze są zrobione z papieru - są to tworzywa sztuczne.

Zdjęcie z budowy chdznika w Wyszomierzu Wielkim.Jedną z wielu inwestycji wykonywanych na terenie Gminy Szumowo, a zarazem bardzo istotną bo poprawiającą bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz estetykę miejscowości jest budowa chodnika w Wyszomierzu Wielkim.

 

Zdjęcie przedstawiające prace dzieci na konkur pożarniczy - etap gminny.Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegaj Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórcom nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Zarząd Związku przy współpracy z innych instytucji i organizacji.

Logo ze Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień zorganizowanego 21 listopada w Szkole Podstawowej w Pęchratce Polskiej. Dnia 21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień w ponad 180 krajach. Obchodzi się go w bardzo prosty sposób. Wystarczy uśmiechnąć się i być uprzejmym dla drugiej osoby. Czasami życzliwy uśmiech i spojrzenie znaczą o wiele więcej niż zwykła rozmowa.

 

Zdjęcie Wójta Gminy Szumowo Pana Jarosława Cukierman.Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman jako jeden z nielicznych samorządowców z województwa podlaskiego na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP w dniu dzisiejszym uczestniczył w konferencji pt. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi”, która to odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Konferencja jest kolejnym wydarzeniem w ramach kampanii społeczno – informacyjnej przed planowanym referendum dotyczącym utworzenia nowej Konstytucji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk związanych z polską wsią, samorządowcy i eksperci. Podczas konferencji wystąpił Prezydent RP Andrzej Duda, który w swoim przemówieniu podkreślił ważność przeprowadzenia referendum w sprawie nowej Konstytucji, po to aby każdy polski obywatel wskazał swoją wizję, dotyczącą Polski.

Zawiadomienie

Uprzejmie zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Szumowo z działalności w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 Plakat z akcji "Rzuć palenie razem z nami" organizowanej w Szkole Podstawowej w Pęchratce Polskiej w dniu 16 listopada 2017 rokuDnia 16 listopada 2017 roku przypadał Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Z tej okazji Szkolne Koło PCK pod opieką pani Anny Mioduszewskiej przygotowało poranny happening dla rodziców, pracowników szkoły i uczniów oraz apel.

 

 

 

 

 

Pani Kierownik i Pracownikom

Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu tak ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby pomoc niesiona drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję z wykonywanej pracy, by zawsze budziła szacunek i uznanie ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków.

 

Z wyrazami szacunku  

Wójt Gminy Szumowo 

Jarosław Cukierman

 

Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Szumowo projektu uchwały Rady Gminy Szumowo w sprawie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Szumowo na lata 2015-2022 Aktualizacja.

1. Przedmiot konsultacji - projekt uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Szumowo na lata 2015-2022 Aktualizacja.
2. Termin konsultacji - od 20 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r.
3. Forma konsultacji - przyjmowanie uwag lub wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt aktu prawa miejscowego - www.szumowo.pl (BIP - konsultacje społeczne).
5. Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji - Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Szumowo.

Wójt

Jarosław Cukierman

Ogłasza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy projektu uchwały Rady Gminy Szumowo w sprawie Programu Ochrony Środowiska Gminy Szumowo na lata 2017-2022.

1. Przedmiot konsultacji - projekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska Gminy Szumowo na lata 2017-2022.
2. Termin konsultacji - od 20 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r.
3. Forma konsultacji - przyjmowanie uwag lub wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt aktu prawa miejscowego - www.szumowo.pl (BIP - konsultacje społeczne).
5. Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji - Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Szumowo.

Wójt

Jarosław Cukierman

Podkategorie