Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

zdjęcie z uroczystościPół wieku temu, dziewiętnaście par z Gminy Szumowo stanęło na ślubnym kobiercu. Z tej okazji 13 października 2018 roku odbyła się uroczystość Złotych Godów, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia. Było to wyjątkowe spotkanie, jako że nielicznym parom dana jest możliwość przeżycia wspólnie tak wielu lat w małżeństwie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji jubilatów celebrowaną przez Księdza Proboszcza w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Szumowie. Dalsza część uroczystości odbyła się Gminny Ośrodku Kultury w Szumowie.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed 50–ciu laty rodziny docenione zostały przez władze państwowe. Dowodem tego są przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy – Pan Jarosław Cukierman w towarzystwie Sekretarza Gminy – Pani Hanny Szabłowskiej, Skarbnika Gminy – Pani Haliny Dmochowskiej i Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Agnieszki Żochowskiej.
Medale otrzymali:

Panie ze Srebrnego borkuW piątek, 12 października odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień dla najlepszych kół gospodyń wiejskich w konkursie „Dookoła Koła” zorganizowanym przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Założeniem konkursu było promowanie aktywnych kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, grup formalnych i nieformalnych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie województwa podlaskiego. 

Platforma rolnicza Agro-Market24 - logoUprzejmie informujemy o nowoczesnej platformie rolniczej Agro-Market24. Portal umożliwia bezpłatne dodawanie ogłoszeń, przeglądanie listy ogłoszeń i przede wszystkim znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na ogłoszenia kupię - sprzedam Agro-Market24. Ogromna baza odbiorców na platformie, pozwala skrócić czas na szukanie klientów na swoje produkty rolne. Dodatkowo producenci mogą sprzedawać w wyższych cenach niż do tej pory, poprzez dokonywanie transakcji bezpośrednich, omijając firmy pośredniczące.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Urząd Gminy Szumowo informuje, że w ramach operacji typu „gospodarka wodno-ściekowa” Gmina Szumowo realizuje zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Szumowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania pn. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

zdjęcie dzieci26 września został ogłoszony przez Radę Europy dorocznym Europejskim Dniem Języków. Szkoła Podstawowa w Szumowie, jak co roku, przyłączyła się do obchodów tego dnia.
Oto krótka relacja oraz fotorelacja.
Uczniowie klas I-III poznawali języki i kulturę różnych krajów europejskich oglądając filmiki poświęcone tej tematyce, by na koniec sprawdzić swoją wiedzę w quizie wiedzy o krajach europejskich.
Uczniowie klas starszych pogłębiali swoją wiedzę o językach europejskich poprzez rozwiązywanie zadań umieszczonych na drzwiach klasopracowni na terenie szkoły. Ponadto

zdjęcie budynku bibliotekiW związku z faktem, że mimo zaproszenia Pana Starosty Roberta Rosiaka na rozmowy w sprawie warunków prowadzenia Biblioteki Powiatowej przez Bibliotekę Gminną w Szumowie Pan Starosta nie pojawił się w dniach od 01.10.2018 r. do 03.10.2018 r. zgodnie z pismem z dnia 25.09.2018 r. Wójt Gminy Szumowo odwołał wszystkie swoje zaplanowane wcześniej spotkania i udał się na spotkanie w dniu 04.10.2018 r. na zaproszenie Pana Starosty zgodnie z pismem z dnia 17.09.2018 r.
..............................................................................................................................
W związku z lekceważącym podejściem Zarządu Powiatu do wykonywania swoich zadań, Wójt Gminy Szumowo zaproponował dla dobra naszych mieszkańców odkupienie wszystkich woluminów zgromadzonych przez 10 lat (jest to kwota około 55 000 zł).
Obecni na spotkaniu W-ce Pan Starosta Stanisław Rykaczewki i Radny Rady Powiatu Pan Marek Niewiński zaproponowali spotkanie w dniu dzisiejszym tj. 05.10.2018 r. w Urzędzie Gminy Szumowo.
W dniu dzisiejszym spotkanie to zostało odwołane.
Oświadczam również, że nie jest prawdą jakoby Wójt Gminy Szumowo składał propozycję prowadzenia biblioteki za kwotę 45 000 zł rocznie jak przedstawione to było na posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Prawdą natomiast jest, że w 2007 r. Samorząd Zambrowa wykonywał te zadania za kwotę 35 000 zł i zażądał większej kwoty 85 000 zł.

W załączeniu:

 - ostatnia korespondencja dot. Biblioteki Powiatowej prowadzonej przez Bibliotekę Gminną w Szumowie;
 - wyciąg z protokołu Nr 116/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego które odbyło się w dniu 10 września 2018 r. w godz:12: 00 – 14:00 w gabinecie Starosty zambrowskiego


Wójt Gminy Szumowo
Jarosław Cukierman

Zdjęcie broszuryMijająca kadencja sprzyja podsumowaniu naszej działalności na rzecz gminy Szumowo w okresie czterech ostatnich lat. Z roku na rok zmienia się oblicze kolejnych wsi. Przeprowadzono wiele inwestycji, m.in.: powstały nowe drogi, chodniki, place zabaw, wybudowano nowoczesne przedszkole, stołówkę, salę gimnastyczną, wyremontowano budynki świetlic wiejskich, zakupiono sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych. Gmina Szumowo rozwija się głównie dlatego, że władze samorządowe skutecznie walczą o dotacje ze środków wojewódzkich, krajowych i unijnych. Poczynione inwestycje przyczyniają się do wzrostu poziomu życia mieszkańców, wpływają na poprawę bezpieczeństwa, a także poprawę walorów estetycznych naszej gminy. Przygotowując sprawozdanie staraliśmy się wyszczególnić główne inwestycje, które wpłynęły na rozwój naszej gminy. Wiele decyzji, zwłaszcza tych podjętych na początku kadencji, przynosiło efekty w latach kolejnych.
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą.

 Broszura podsumowująca działalność Samorządu Gminy Szumowo (33 MB)

 

 

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Szumowie
z dnia 28 września 2018 r.

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Szumowo, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

I. Gminna Komisja Wyborcza w Szumowie na podstawie art. 408 pkt 3 i art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 754 z późn. zm.) przyznaje zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy Szumowo listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych art. 409 Kodeksu wyborczego numery:

zdjęcie książki monografia gminy SzumowoWójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman zaprasza na promocję książki „Monografia Gminy Szumowo” oraz spotkanie z autorami Adamem Czesławem Dobrońskim i Mieczysławem Żochowskim
które odbędzie się 27 września (czwartek) o godz 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie.
Prace nad książką, zbieranie materiałów, relacji i fotografii trwały od lat 90 i zainicjował je znany mieszkańcom gminy Szumowo wieloletni działacz samorządowy i społeczny Pan Władysław Polak. Książka ta jest próbą przedstawienia naszej bogatej historii ziemi szumowskiej i tutejszych mieszkańców. Pierwsze opisane w książce wzmianki sięgają XV wieku i obejmują poszczególne lata do II wojny światowej.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Szumowo oraz wszystkich miłośników historii.

Podkategorie