Aktualności

W dniu 17 października podczas uroczystej gali w plebiscycie ,,Mistrzowie Agro 2019", Pani Justyna Cygan z gminy Szumowo odebrała pamiątkowy dyplom za zajęcie I miejsca w kategorii
,, Gospodyni roku 2019 ” na szczeblu powiatowym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Czwartego października Biblioteka Gminna w Szumowie po raz drugi zorganizowała NOC BIBLIOTEK. To już V edycja OGÓLNOPOLSKIEJ NOCY BIBLIOTEK, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. Akcja promuje czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać. My na tę imprezę zaprosiliśmy nie tylko naszych czytelników ale wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej w piątek, 11 października br. w naszej szkole odbył się uroczysty apel.Podczas akademii dyrektor szkoły, pani Bożena Katarzyna Kosobudzka przypomniała zgromadzonym, że dzień ten jest wyjątkowym świętem, dedykowanym zarówno nauczycielom, wychowawcom, pedagogom jak i wszystkim pracownikom oświaty - ludziom, którzy, kształtując umysły dzieci i młodzieży, ich umiejętności, a także wiedzę, zainteresowania i postawę patriotyczną, tworzą przyszłość naszej Ojczyzny.

,, Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami...”

Takie hasło towarzyszyło tegorocznym uczniom klas pierwszych podczas ślubowania, które odbyło się w naszej szkole dnia 10 października 2019r.
Tego dnia 32 pierwszoklasistów przyrzekało, że będą sumiennie wypełniać obowiązki, dbać o dobre imię szkoły, a swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Za nami wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Przedstawiamy poparcie dla poszczególnych komitetów wyborczych w gminie Szumowo oraz ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów. Uprawnionych do głosowania w naszej gminie było 3881 osób. W wyborach wzięło udział 2187 osób co stanowi 56,35 %.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór w ramach PROW na lata 2014-2020 - Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Jest to ogromna szansa dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani uruchomieniem drobnego przetwórstwa. Przedstawiamy uproszczone informacje, aby pomóc Państwu zorientować się, do kogo adresowane jest wsparcie. Szczegóły dostepne są na stronach ARiMR [kliknij, aby odwiedzić stronę w zewnętrznym serwisie].

Kto może ubiegać sie o pomoc?

O pomoc może ubiegać się mogą rolnicy lub małżonkowie rolników.

Forma wsparcia

Dnia 10 października 2019 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman odebrał symboliczny czek na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna-Kalinowo-Ostrożne” realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymana wysokość dofinansowania to kwota 1 637 118,46 zł. Ogółem wartość projektu wynosi 3 274 236,92 zł .Drugi etap przebudowy i rozbudowy drogi gminnej to odcinek o długości 2069 mb. Jest to kolejne wsparcie finansowe na tą budowę.

Zestawy edukacyjne* dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń
i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Akcja skierowana jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Przeprowadzona zostanie przez oddziały regionalne z tytułu obchodów 25-lecia utworzenia ARiMR.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie informuje, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożena Borys-Szopa w dniu 19 września 2019 r. podpisała Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczeniami równoważnymi.

Podkategorie