Aktualności

I N F O R M A C J A

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji wiosennej 2020 roku

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,

Gmina Szumowo w ramach programu „Zdalna szkoła” pozyskała środki w wysokości 59 888,70 zł na zakup laptopów oraz tabletów dla uczniów gminnych szkół. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami domowych komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym

Gmina Szumowo w ramach złożonego wniosku otrzymała dofinasowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie pn „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i stanowi 100% kosztów kwalifikowanych zadania. W ramach umowy zostanie odebranych i poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu 172,7 Mg odpadów od rolników, którzy złożyli deklaracje. W najblizszym czasie nastąpi procedura wyboru wykonawcy. Początek odbioru odpadów zaplanowany jest na przełom czerwieca i lipca. Celem programu NFOŚiGW jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa co przyczyni się do poprawy warunków ekologicznych naszego środowiska.

To właśnie dziś, 8 maja, w całej Polsce obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Jest to święto służące popularyzacji książki i bibliotek w społeczeństwie i podnoszeniu świadomości na temat funkcji jakie biblioteki pełnią w naszym życiu. Biblioteka jest miejscem magicznym i otwartym dla wszystkich, w którym na odwiedzającego zawsze czekają dobrzy przyjaciele – książki. To właśnie w bibliotece rozbudzona zostaje aktywność intelektualna, społeczna, zawodowa oraz upowszechnienie myśli wielu wybitnych ludzi. Książki są źródłem wiedzy, rozrywki i kultury dla osób w każdym wieku. Bibliotekarze każdego dnia krzewią czytelnictwo wśród mieszkańców, a tym samym przyczyniają się do rozwoju kultury słowa i pielęgnowania ojczystego języka. Dzięki ich pracy wszyscy, którzy kochają literaturę i czerpią z niej wiedzę czują się bogaci i doceniają piękno kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy Szumowo do wzięcia udziału w gminnym konkursie plastycznym na plakat promujący hasło:

„RUCH TO ZDROWIE”

BIBLIOTEKA GMINNA W SZUMOWIE
zaprasza Czytelników do wypożyczania książek.

Nowe zasady korzystania z biblioteki:

Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej odnośnie wznowienia działalności bibliotek informujemy, że nasza biblioteka będzie działała według następujących zasad:

1.Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust(maseczka lub chusta itp.)

2. Po wejściu do biblioteki Czytelnik ma obowiązek odkażenia rąk lub założenia rękawiczek.

Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW” jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne.

Od dzisiaj, czyli 16 kwietnia w całym kraju obowiązuje powszechny obowiązek zakrywania nosa i ust podczas przebywania w przestrzeni publicznej. Nos i usta będziemy musieli zakrywać m.in. na ulicy, w sklepach, aptekach, kościołach, parkach, lasach Można do tego użyć np. maseczki ochronnej, szalika lub apaszki. To jeden ze sposobów, który ma ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Za brak maseczki grozi nam mandat nawet do 500 złotych.

W całej gminie Szumowo już od pewnego czasu trwa akcja szycia maseczek ochronnych. Akcję zainicjowały równocześnie przewodniczącą KGW „Paprotki” z Paproci Dużej Pani Justyna Cygan, przewodnicząca KGW „Sreberka” ze Srebrnej Pani Aneta Wszołkowską, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN Siostra Agata Falkowska. W działania włączył się również Urząd Gminy Szumowo. Akcja była spontaniczna, zaangażowało się w nią wiele osób z wielkim sercem:

karta z życzeniami WielkanocnymiZdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Życzymy Państwu zdrowia, szczęścia oraz codziennych przeżyć z dobrych uczynków wobec bliźnich.

Wesołego Allelulja!


Składają:
Przewodnicząca Rady Elżbieta Szymańska
Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman
oraz Parcownicy Urzędu Gminy Szumowo

Podkategorie