Aktualności

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku w ramach projektu „Czynniki sukcesu współpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów” finansowanego ze środków KSOW w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa nr ROR-II/KSOW-N-15/2019) w dniu 30 października 2019 r. organizuje dla rolników województwa podlaskiego, doradców rolnych, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz zainteresowanych osób konferencję naukową nt. „Grupy producentów rolnych – szanse i bariery rozwoju”. Konferencja odbędzie się w Białymstoku, w siedzibie Wydziału Ekonomii i Finansów UwB przy ul. Warszawskiej 63 w godz. 9.30-18.00.

7 października 2019 r. Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował w ramach kampanii edukacyjnej ,,Zdrowy i Aktywny Senior” seminarium dla ponad 270 osób
w wieku 50+. Było to kolejne szkolenie - w cyklu wykładów udział weźmie ok. 2000 seniorów z całego województwa podlaskiego.

 

W niedzielę 6 października 2019 roku w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej XV edycji „Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim” w 2019 roku. Konkurs organizowany był przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu  i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Organizatorzy postawili sobie za cel wyróżnienie mieszkańców i instytucji naszego regionu szczególnie dbających o wiejskie, drewniane budownictwo dawnego Podlasia.

Komunikat Preazesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020.

Do pobrania:

Komunikat

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Szumowo o przekazywanie pracownikom socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie lub policji wszystkich informacji dotyczących osób starszych, samotnych, ubogich oraz ludzi bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością wymagających pomocy i wsparcia w okresie zimy. Nie bądźmy obojętni również wobec osób nietrzeźwych, które przebywają na mrozie.

Szanowni Rolnicy Gminy Szumowo

Wójt Gminy Szumowo zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Z radością informujemy, że Biblioteka Gminna w Szumowie po raz drugi dołączyła do ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. „PIERWSZE CZYTANKI DLA...” PRZEDSZKOLAKA to kolejna odsłona akcji organizowanej przez Instytut Książki.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza dzieci i młodzież szkolną na zajęcia w roku szkolnym 2019- 2020:

- Nauka gry na instrumentach – keyboard, gitara

Poniedziałek – 13.00 – 17.00

Wtorek- 14.00 – 17.00

 

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 12 września 2019 roku przyznał dla Gminy Szumowo na inwestycję wodno-ściekową kwotę 15,6 mln zł. Dofinansowanie jest możliwe dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Nadanie sztandaru, wyróżnienia i uhonorowania zasłużonych druhów podczas 90-lecia obchodów rocznicowych Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętownicy.
W ubiegłą sobotę 14 września br. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętownicy. Rozpoczęły się one Mszą Świętą polową. W czasie Mszy poświecenia sztandaru dokonał proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie ks. Jerzy Kruszewski. Następnie odbył się uroczysty apel związany z obchodami 90-lecia powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętownicy.

Podkategorie