Aktualności

Ze względu na wzrost zachorowań i z troski o dobro i zdrowie mieszkańców Gminy Szumowo Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Szumowo zostaje odwołany.  

 

Poniżej prezentujemy listę przyznanych stypendiów szkolnych uczniom z terenu gminy Szumowo.

Wójt Gminy Szumowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają mieszkańców Gminy Szumowo do udziału w Gminnym Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Szumowo, który odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2020 r. na terenach rekreacyjnych przy ul. Wyzwolenia w Szumowie od godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy do wspólnej sportowej zabawy reprezentacje sołectw naszej gminy, a mieszkańców gorąco prosimy o liczne przybycie na turniej i dopingowanie swoich zawodników.

Program imprezy:

- godz. 16.00   –  Zmagania sportowe na wesoło.

- godz. 18.30 - koncert zespołu SKOWRONKI"

- godz. 20.00 - koncert KRYSTYNY GIŻOWSKIEJ

- godz. 21.00 - koncert MEGA STARS

Przypominamy, że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie Szumowo dofinansowania w formie dotacji w wysokości 86 350,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w ramach którego poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu zostanie 172,7,84 Mg odpadów. 

Rodzaje odpadów jakie będą bezpłatnie odbierane:
- folia rolnicza, - 130,675 Mg
- siatka i sznurek do owijania balotów – 20,595 Mg
- opakowania po nawozach i typu BIG-BAG- 21,430 Mg

Rolnicy, którzy wcześniej złożyli „deklaracje udziału w projekcie Gminy Szumowo w ramach projektu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, zobowiązani będą we własnym zakresie dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do punktu PSZOK przy ul. Przemysłowej 5 w Szumowie.

Sierpniowe uroczystości upamiętnienia 100 rocznicy walk 201 Ochotniczego Pułku Piechoty o wolność ziemi szumowskiej, z oczywistych względów, sytuacji pandemii w jakiej obecnie się znajdujemy odbyła się skromniej, w ograniczonym składzie zaproszonych gości, ale tak jak zazwyczaj uroczyście i w podniosłej atmosferze. Całość obchodów rozpoczęła się mszą świętą w intencji poległych oraz uroczystym przemarszem uczestników na cmentarz parafialny. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego i modlitwie w intencji poległych obrońców naszej małej ojczyzny, delegaci złożyli hołd i symboliczne wieńce. Uroczystości towarzyszyło wręczenie orderów „Anioły Pamięci” zasłużonym w kultywowaniu tych wydarzeń historycznych. Oznaczeń dokonali Wójt Gminy Jarosław Cukierman i Pani Monika Beyer.

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Poniżej kilka kluczowych zasad bezpieczeństwa.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
  • osoby, które zasłaniają usta i nos.

Obowiązuje od: 25 lipca.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że producent rolny może składać do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity, obowiązujące w 2020 roku, stanowić będą sumę:

  1. a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
  2. b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W 2019 roku rolnicy z województwa podlaskiego zgłosili aż 1149 wypadków przy pracy rolniczej. Aby zmniejszyć skalę tych niechcianych zdarzeń, KRUS w Białymstoku zaprasza rolników do udziału w konkursie fotograficznym „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie" oraz konkursie testowym „Rola rolnika by upadku unikał”.

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie"

Zadaniem konkursowym jest wykonanie 5 fotografii (na papierze fotograficznym w dowolnym rozmiarze, czarnobiałe lub kolorowe, opracowane graficznie, jednak bez stosowania fotomontażu) na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych, a w szczególności:

- upadkom osób
- pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych
- uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta.

2 sierpnia 2020 roku w Szumowie odbędą się uroczystości upamiętniające 100 rocznicę walk 201 Ochotniczego Pułku Piechoty o wolność ziemi szumowskiej. Rozpoczną się one o godz. 11.30  Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i żołnierzy 201 Ochotniczego Pułku Piechoty w kościele pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie.

 

W ostatnim czasie na terenie gminy Szumowo przeprowadzane są remonty szkół i budynków komunalnych.

Termomodernizacja budynku komunalnego w Srebrnej (Dom Nauczyciela)

Mając na uwadze konieczność wykonania robót termomodernizacyjnych oraz poprawę estetyki komunalnego budynku mieszkalnego w Srebrnej, zdecydowano o przeprowadzeniu remontu polegającego na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu nieogrzewanego poddasza, a także ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, montaż rur spustowych, instalacji odgromowej, elementów ślusarki. Przewiduje się również montaż instalacji fotowoltaicznej pełniącej funkcje generatora energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby własne komunalnego budynku mieszkalnego oraz remont instalacji grzewczej z montażem powietrznej pompy ciepła i kotła olejowego. Roboty budowlane wykonywane są w okresie II i III kwartale 2020r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo budowlane Artur Urbanik. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa sierpnia 2020r. Całkowity koszt inwestycji to kwota 305000zł.

Podkategorie