Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

W związku z nieznaczną zmianą regulaminu stypendialnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wydłużył termin składania wniosków kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 30 listopada 2017 r.

 Zdjęcie uczestników wycieczki z Gminy Szumowo do Term w Uniejowie.W dniu 4.11.2017r. mieszkanki Szumowa wzięły udział w wyjeździe do Uniejowa zorganizowanym przez „ Koło Dobrej Pani domu” i Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie w ramach projektu „ Kobiece światoprzestrzenie” dofinansowanego z Programu „ Działaj Lokalnie” przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności , Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania „ Brama na bagna” w Zambrowie.

Rada Gminy Szumowo podjęła uchwałę nr XXVIII/189/17 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki.
Więc od 1 stycznia 2018 roku osoby, które segregują odpady będą płaciły 15,00 zł za miesiąc od gospodarstwa domowego, które prowadzi jedna osoba oraz 30 zł. od gospodarstwa domowego, które prowadzą dwie osoby i więcej.
W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy w sposób nie selektywny będą gromadzić odpady zapłacą 27,00 zł. za miesiąc od gospodarstwa domowego, które prowadzi jedna osoba oraz 50 zł. od gospodarstwa domowego, które prowadzą dwie osoby i więcej.

Poniżej zamieszczamy treść podjętej uchwały:
 uchwala_XXVIII_189_17.pdf

o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szumowo

1. Oznaczenie nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem 435/11 o powierzchni 0,0094 ha i nr 435/13 o powierzchni 0,2218 ha, położonej w miejscowości Szumowo, uregulowanej w księdze wieczystej KW LM1 Z/00016073/8.
2. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana i nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym wykorzystywanym na cele magazynowo-garażowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Na przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 200 000,00 zł brutto. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Zdjęcie z podpisania porozumienia na dofinansowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.W dniu 30.10.2017r. w Urzędzie Gminy Szumowo podpisano porozumienie dotyczące przekazania z budżetu Gminy Szumowo środków finansowych na „fundusz wojewódzki wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”.   

 

Zdjęcie z placu zabaw z gminy Szumowo.W 2017 roku w Gminie Szumowo powstały kolejne nowoczesne place zabaw dla dzieci w Żabikowie Rządowym, Kaczynku oraz w Łętownicy po wygranym przez tą miejscowość konkursie - „Podwórko Talentów Nivea”. Niewątpliwie był to ogromny sukces mieszkańców, których zaangażowanie zasługuje na uznanie.

 

 Zdjęcie starówki w  Warszawie.Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie oraz KGW Ostrożne zaprasza na wycieczkę do Warszawy w dniu 12.11.2017 ( niedziela). Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Razem lepiej” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania Brama na bagna.  

 

W programie:
- zwiedzanie stadionu Narodowego
- zwiedzanie starówki
- zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik

Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Szumowo projektu uchwały Rady Gminy Szumowo w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018.

  1. Przedmiot konsultacji – projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018.
  2. Termin konsultacji - od 6 listopada 2016 r. do 15 listopada 2017 r.
  3. Forma konsultacji – przyjmowanie uwag lub wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt aktu prawa miejscowego – www.szumowo.pl (BIP – konsultacje społeczne).
  5. Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji – Referat Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Gminy Szumowo.

WÓJT
Jarosław Cukierman

Wójt Gminy Szumowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają mieszkanców na wspólne świętowanie 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Zaproszenie na obchody święta Niepodległości w gminie Szumowo.

Podkategorie