Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

2W ubiegłym tygodniu wizytowaliśmy Posła na Sejm Pan Jarosława Zielińskiego. Spotkanie odbyło się  w obiekcie po byłej Szkole Podstawowej w Pęchratce Polskiej gdzie powstaje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Obiekt będzie służy opiece, rehabilitacji, rewalidacji i pomocy medyczno- socjalnej dla 20 podopiecznych – dorosłych osób niepełnosprawnych, z czego 5 osób będzie mogło korzystać z pobytu i opieki całodobowej.

4W dniach 29.05-09.06.2023 r. grupa 20 uczniów Szkoły Podstawowej w Szumowie oraz czterech nauczycieli przebywała w Grecji, gdzie realizowała projekt: „Akcja segregacja – świat na nas liczy” numer projektu 2021-1-PMU-4152) 
Realizacja ww. projektu stała się doskonałą okazją na wyrównanie szans edukacyjnych uczestników projektu w zakresie podniesienia kompetencji językowych, kulturowych, cyfrowych oraz zachowań proekologicznych. Młodzież miała możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim w różnych sytuacjach codziennych, dzięki czemu pokonała barierę językową, poszerzyła zasób słownictwa oraz zdobyła motywację do nauki języków obcych. Rozwój kompetencji wielojęzyczności to także kształowanie postaw tolerancji dla innych kultur i narodów, zatem wizyta w Grecji stała się dla naszej młodzieży doskonałą okazją, by doświadczyć różnorodności kulturowej i językowej. 
Ważnym aspektem podczas realizacji projektu było podniesienie wiedzy z zakresie nauk przyrodniczych i technologii. W obecnych czasach szybkiego rozwoju technologicznego należy uwrażliwiać młode pokolenie na piękno przyrody, uczyć szacunku do niej i zwracać uwagę na konieczność ochrony środowiska. Podczas zajęć w szkole, w terenie oraz podczas wycieczek uczniowie mieli możliwość badania i obserwacji środowiska pod katem jego wartości przyrodniczych i ekonomicznych. Prowadzący zajęcia oraz nasi nauczyciele utwierdzali uczniów w przekonaniu, że mogą˛ aktywnie włączyć się w rozwiązywanie lokalnych i globalnych problemów ekologicznych.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2023 roku o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.  
Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

KRUS strona internetowa

119 lipca Pan Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie polega wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych.
Gmina Szumowo pozyskała środki na zadanie pod nazwą  „Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Paproć Duża”. Remont odbędzie się na  odcinku 0,838 km. Kwota dofinansowania jaką udało się uzyskać to 900 330,00 zł  co stanowi 60 % wartości inwestycji. Całkowity koszt oszacowany jest na 1500 550,00 zł. 

1Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.

Z powodu pogorszenia się pogody i prognozowanych opadów deszczu Letnie Kino Plenerowe zaplanowane na jutro (21 lipca) na godzinę 21 zostaje wstępnie przełożone na następny piątek (28 lipca) na godzinę 21.
Prosimy o śledzenie naszego Facebook’a, Gmina Szumowo i strony internetowej gminy Szumowo, gdyż na bieżąco będziemy informować o zmianach dotyczących planowanego wydarzenia (Kino Plenerowe).
 
Źródło: Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie

1

Gmina Szumowo w ramach inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Szumowo” zakupiła fabrycznie nowy samochód specjalistyczny do obsługi sieci kanalizacyjnych marki DAF LF o pojemności silnika 6700 cm3 , mocy 308 KM ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3.

Zakup jest współfinansowany z RPO WP na lata 2014-2020.

Wszystkich mieszkańców Gminy Szumowo zapraszamy na letnie kino plenerowe 21 lipca 2023 r. na terenach rekreacyjnych "mini skansenu" w Szumowie.

Image6Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Szumowie w dniu 10 lipca zorganizowało wyjazd rekreacyjny dla Seniorów z terenu Gminy Szumowo. Z samego rana wybraliśmy się do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. 20 osobowa grupa Pań spacerkiem obejrzała przepiękne tereny skansenu, budownictwo oraz wiele niezwykłych i interesujących wystaw, korzystając przy tym z pięknej, słonecznej pogody.

Podkategorie