Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

W dniu 23.08.2023 ZGK Sp. z o.o. informuje, że w miejscowości Wyszomierz, Radwany Zaorze oraz Zaręby Jartuzy może wystąpić przerwa w dostawie wody w godzinach od 9.00-12.00.

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy! 
W  lipcu 2023 roku skończyła się  VI kadencja Podlaskiej Izby Rolniczej
Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:
Komisja wojewódzka w liczbie 11 osób
Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób oraz komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody.

W tym celu zwracamy się z prośbą, aby osoby niepełnosprawne, rodzice dzieci niepełnosprawnych, opiekunowie osób niepełnosprawnych zainteresowani uczestnictwem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zgłaszali się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie do dnia 31.08.2023 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 (ul. 1go Maja 45, 18-305 Szumowo) lub telefonicznie pod nr telefonu 86 22 44 150.
 

Wójt Gminy Szumowo ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej

Zatrudnienie: umowa o pracę na 1 rok z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony

Wymiar: pełny etat

Wynagrodzenie zasadnicze - 4800 zł brutto

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Pęchratce Polskiej, Pęchratka Polska 55, 18-305 Szumowo

Wymagania, zakres wykonywania zadań na stanowisku, dokumenty aplikacyjne oraz regulamin konkursu umieszczone są na stronie BIP Urzędu Gminy Szumowo https://ug-szumowo.pbip.pl/?event=informacja&id=6275 oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Szumowo.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie (za pośrednictwem platformy e-puap opatrzone podpisem elektronicznym) w terminie do 25 sierpnia 2023 r. do Urzędu Gminy Szumowo ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Kierownik Centrum Opiekuńczo - Mieszklanego w Pęchratce Polskiej.

 
Plakat2023Już 27 sierpnia 2023 roku (niedziela) największa impreza roku w Szumowie- Dożynki Gminne. 
 Początek godzina 14:00,
 Tereny rekreacyjne mini- skansenu przy ul. Wyzwolenia.
 

Podkategorie