Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) ogłasza się, co następuje:
§ 1. Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa podlaskiego przeprowadzona zostanie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872), §2 ust. 1 i 2 oraz §3 pkt 1-6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 2473).
§ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

7Wczoraj 10 stycznia 2024 r.  w budynku biblioteki odbyła się wystawa prac autorstwa Pani Barbary Korytkowskiej pt. "Kolaż, asamblaż". W miłej i przyjemnej atmosferze przedstawiciele władz samorządowych gminy Szumowo, mieszkańcy naszej gminy oraz okolicznych gmin.

Urząd Stanu Cywilnego Szumowo informuje, że Małżonkowie którzy przeżyli wspólnie minimum 50 lat mogą złożyć w tutejszym Urzędzie wniosek o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie przyznawane jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pary małżeńskie, które obchodziły już jubileusz, a dotychczas nie otrzymały odznaczeń, mogą składać wnioski o przyznanie takiego odznaczenia. Warunkiem jest wspólne przeżycie 50 lat. Przywilej otrzymania takiego odznaczenie przysługuje tylko raz.

W związku z planowanym złożeniem wniosku w tej sprawie do Wojewody Podlaskiego Urząd Stanu Cywilnego prosi zainteresowane osoby o zgłoszenia do dnia 10 lutego 2024 r. - pokój nr 14.

Do pobrania:

Wniosek celem wystąpienia o nadanie „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”„Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

stycze 2024Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej znamy m. in.:

 

biblioteka2604Za nami 2023 rok. Ostatnie dwanaście miesięcy były bogate w wydarzenia kulturalne w naszej gminie. Dlatego postanowiliśmy przedstawić Państwu zbiór wszystkich wydarzeń, które odbyły się w Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Szumowie w ubiegłym roku. 

Plakat wystawa

Komunikat Pechratka

sylwester

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie głasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie

 

Zatrudnienie: umowa o pracę zawarta na warunkach okreśonych w ustawie o pracownikach samorządowych. Pierwsza umowa na czas określony na okres 3 miesięcy.

Wymiar: pełny etat

Wynagrodzenie zasadnicze - 4800 zł brutto

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie, ul. 1 Maja 45, 18-305 Szumowo

Wymagania, zakres wykonywania zadań na stanowisku, dokumenty aplikacyjne oraz regulamin konkursu w załączeniu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Szumowo.

Uprzejmie zawiadamiam,

że L sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 29 grudnia 2023 roku (piątek) o godzinie 10:30

w budynku Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Szumowie

                                                                                                                                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy Szumowo

                                                                                                                                                                                                                       Elżbieta Szymańska

Podkategorie