Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Szumowo ogłosił konkurs

na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Srebrnej
Srebrna 81, 18-305 Szumowo

 

Termin składania ofert kandydatów na dyrektorów upływa 10 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1530.

 

         Szczegółowe informacje dotyczące wymagań kandydatów, wymaganych dokumentów oraz terminu i miejsca składania ofert można znaleźć na stronie internetowej bip https://ug-szumowo.pbip.pl/?event=informacja&id=6249  lub zapoznać się w Urzędzie Gminy Szumowo – tablica ogłoszeń.

 

Image1W dniu 13.06.2023 r. odbyło się spotkanie z Panem Jackiem Chańko, menagerem Banku Gospodarstwa Krajowego ds. współpracy z jednostkami publicznymi. Spotkanie dotyczyło realizacji zadań z programu „Polski Ład” w Gminie Szumowo.

W związku z bardzo wysokimi ofertami wykonawców na zadanie dotyczące remontu szkoły i sali gimnastycznej oraz budowy drogi Szumowo – Zaręby Jartuzy, tematem spotkania było przedłużenie promes BGK na kolejne 9 miesięcy i zmianę zakresu zadań.

Zawiadomienie
 
Uprzejmie zawiadamiam, że XLV sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu
23 czerwca 2023 roku (piątek) o godzinie 12°°
w Sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Szumowie
 
                                                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady
                                                                                                                                                                                                                                     Elżbieta Szymańska

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Fotografia koparkiWniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” został złożony do  ARiMR  dnia 24 sierpnia 2022 r. który został rozpatrzony pozytywnie .

1W dniu dzisiejszym (12.06.2023 r.), podczas oficjalnej konferencji, Wójt Gminy  Szumowo Pan Jarosław Cukierman odebrał symboliczny czek na kwotę 500 tys zł  na realizację zadania p.n „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. 1 Maja i ul. Przemysłowej w Szumowie”. 
Dotacja  pochodzi  z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
W ramach zadania zagospodarowany zostanie teren przy wyremontowanej bibliotece gminnej oraz rozebrany budynek po byłej mleczarni na ulicy Przemysłowej.

RankingGmina Szumowo zajmuje zaszczytne 7 miejsce z pośród 1513 gmin wiejskich  w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2022r przygotowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich( organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Przed naszą gmina znalazły się: 1) Michałowice, 2) Dobra Szczecińska, 3) Baranów, 4) Kozielice, 5) Bełchatów i 6) Radwanice.  W naszym województwie Gmina Szumowo zajmuje miejsce pierwsze. W grupie 662 gmin wiejsko-miejskich znalazł się Nowogród (woj. podlaskie) zajmując  8 miejsce. W grupie 314 powiatów ziemskich najlepszy wynik uzyskała powiat wrocławski a z województwa podlaskiego -powiat łomżyński zajmując 7 miejsce.

plakgrChcesz zostać detektywem  i poznać tajemnice Szumowa? Jeśli tak, to zapraszamy 1 lipca (sobota) na Detektywistyczną Grę Terenową "Tajemnice Szumowa".  Początek godzina 20:00.   
 Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego od 2 do 4 osób do dnia 29.06 2023 r., a następnie 
telefoniczne potwierdzenie udziału (Organizator będzie się kontaktował z Zespołami) oraz – po potwierdzeniu udziału – stawienie się Zespołu w Punkcie Startowym w dniu 1 lipca 2023 do godz. 19:45.

Trwa nabór do XIV edycji Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”. Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym, instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego oraz współpracę z IPN. Nagroda może zostać przyznana także pośmiertnie.
Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.
Nagroda może zostać przyznana danej osobie/instytucji tylko raz. Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie laureatów, można zgłaszać ponownie. Wnioski o przyznanie nagrody należy przesyłać pocztą do dnia 15 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, z dopiskiem: „Świadek historii”.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej:

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/185950,XIV-edycja-Nagrody-Honorowej-Swiadek-Historii-nabor-wnioskow-do-15-wrzesnia-2023.html

Wójt Gminy Szumowo przedłuża sprzedaż końcową węgla posiadanego przez Gminę Szumowo, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
 

Podkategorie