Aktualności

„Zdalna Szkoła+” to już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogły uzyskać 100 proc. dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Pozyskane środki w wysokości 75000 zł przeznaczono na zakup 22 laptopów i 10 tabletów.

 

 

Statystyka publiczna od wielu lat realizuje rolnicze badania ankietowe. W bieżącym roku na terenie województwa podlaskiego wykonują je ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania odbywają się w wybranych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

W 2020 roku rolnicze badania ankietowe będą prowadzone według następującego harmonogramu.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) od dnia 18 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. zawiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Zambrowskiego.
Udzielanie porad prawnych odbywa się zdalnie za pomocą środków komunikacji (telefon, mail).

UWAGA! Nowa odsłona Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE, w nim m.in. dwa poziomy dofinansowania podstawowy i podwyższony, współpraca z bankami i PGNiG, Akademia Czystego Powietrza…

Nabór wniosków na zmienionych zasadach już od dzisiaj!

Otrzymanie dofinansowania na wymianę pieców i termomodernizacji domów jednorodzinnych będzie prostsze - zapowiada Minister Klimatu Pan Michał Kurtyka.

Wypracowaliśmy uproszczenia w „Czystym Powietrzu”, które otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe” – dodaje Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. Programu „Czyste Powietrze” i Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15 maja ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zakupu laptopów i tabletów w ramach programu Zdalna Szkoła+. Działanie to będzie finansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wnioski będą składane do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Do podziału między gminy, tym razem będzie 180 mln zł. 75 000 zł przeznaczonych jest dla gminy Szumowo.

I N F O R M A C J A

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji wiosennej 2020 roku

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,

Gmina Szumowo w ramach programu „Zdalna szkoła” pozyskała środki w wysokości 59 888,70 zł na zakup laptopów oraz tabletów dla uczniów gminnych szkół. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami domowych komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym

Gmina Szumowo w ramach złożonego wniosku otrzymała dofinasowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie pn „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i stanowi 100% kosztów kwalifikowanych zadania. W ramach umowy zostanie odebranych i poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu 172,7 Mg odpadów od rolników, którzy złożyli deklaracje. W najbliższym czasie nastąpi procedura wyboru wykonawcy. Początek odbioru odpadów zaplanowany jest na przełom czerwca i lipca. Celem programu NFOŚiGW jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa co przyczyni się do poprawy warunków ekologicznych naszego środowiska.

Podkategorie