Aktualności

W czwartek 14.01.2021r. Wójta Gminy Szumowo odwiedził Poseł na Sejm RP Stefan Krajewski. Podczas rozmowy poruszono kwestię rozwoju gminy, zrealizowanych i planowanych inwestycji, wykorzystania rządowego wsparcia oraz inne bieżące sprawy. Wiele uwagi poświęcono też problemom rolnictwa oraz gospodarce finansowej gminy. Pan Poseł przedstawił wiele informacji odnośnie warunków i możliwości pozyskiwania środków finansowych oraz zachęcał do działania i starania się o dofinansowanie zadań. Rozmowa dotyczyła również pandemii wirusa Sars-CoV-2 i związanych z nią obostrzeń. Wirus Sars – CoV-2 bezpośrednio dotknął obydwu Panów i aktualnie są oni tzw. ozdrowieńcami. 

Poniżej przedstawiamy Państwu podsumowane działalności samorządu w 2020 roku. Zachecamy do lektury.

Informator Gminy Szumowo- część 1

Informator Gminy Szumowo- część 2

Informator Gminy Szumowo- część 3

Niespełna miesiąc temu zbieraliśmy nakrętki dla Michasia Boguckiego, chłopca chorego na SMA-1. Dzięki pomocy mieszkańców naszej gminy "gminne serce" zostało napełnione nakrętkami bardzo szybko.

Obecnie trwa zbiórka dla Szymona, 5- letniego chłopca zmagającego się z guzem pnia mózgu i rdzenia kręgowego ( zwojakolglejak- ganglioglima G1)

Dzięki naszej pomocy Szymon otrzyma pomoc na sfinansowanie zakupu leków, innych niezbędnych produktów medycznych, kosztów transportu, pobytu w szpitalu oraz rehabilitacji.

Zbiórka plastikowych nakrętek, które są materiałem przeznaczonym do recyklingu, są jedną z najpopularniejszych form wspierania osób potrzebujących. Nie wymagają zaangażowania środków pieniężnych, a udzielana dzięki nim pomoc jest realną odpowiedzią na potrzeby.

Do udziału w zbiórce zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy, ale również szkoły, przedszkola, instytucje. Nakręćmy się na pomaganie!

Więcej informacji na stronie internetowej: SZYMON I WALKA Z GUZEM MÓZGU - Kawałek Nieba (kawalek-nieba.pl)

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:

1. Ochrona praw człowieka
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

logo programu 500+W roku 2021, aby ubiegać się o kontynuację przyznania świadczenia wychowawczego i jego wypłatę na każde dziecko do 18 roku życia, znowu będzie trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia. Ostatnio taki wniosek składaliśmy w 2019 roku.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać:
• od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną;
• od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną.
Jest kilka sposobów na złożenie wniosku w formie elektronicznej. Można to zrobić:
• za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (adres strony: empatia.mrips.gov.pl),
• przez bankowość elektroniczną
• oraz przez platformę ePUAP

Gmina Szumowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 380 000 złotych w ramach Funduszy Europejskich na projekty edukacyjne. 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwe będzie doposażenie pracowni przedmiotowych (w tym w sprzęt komputerowy), podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauczania z wykorzystaniem metody eksperymentu. Uczniowie z kolei będą mogli korzystać z zajęć wyrównawczo-dydaktycznych oraz rozwijających uzdolnienia i kompetencje kluczowe matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe oraz języków obcych.

 Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Szumowie, gdzie ze wsparcia skorzysta 120 uczniów oraz sześciu nauczycieli. Wartość projektu wynosi ponad 420 tys. zł, z czego dofinansowanie to 380 tys. złotych. Projekt w Szumowie będzie realizowany do końca sierpnia 2023 roku.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
AB-IV.747.7.2020.NK

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY PODLASKIEGO


Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, że na wniosek z dnia 31.12.2020 r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej poprzez pełnomocnika Michała Kawkę, Wojewoda Podlaski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej regulacyjnej wysokiego ciśnienia o maksymalnej przepustowości 120000Nm3/h, która złożona będzie z szeregu elementów technologicznych oraz infrastrukturalnych takich jak:

 Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku. 

Harmonogram odbioru odpadów

Gmina Szumowo należy do jednych z najbardziej gospodarnych gmin w Polsce. W trzeciej edycji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce nasza gmina zajęła bardzo wysokie 33 miejsce wśród ponad 1500 gmin wiejskich. W naszym województwie Gminę Szumowo wyprzedza tylko Gmina Juchnowiec Kościelny, która zajęła 19 miejsce. W rankingu gmin wiejskich na czołowym miejscu z województwa podlaskiego jest również Gmina Wysokie Mazowieckie, które zajęła 46 miejsce w rankingu oraz Gmina Zambrów, która uplasowała sie na 58 pozycji. Ranking Finansowy Samorządu to jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego - jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracując nad nim, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przebadali prawie 2 800 gmin, miast i powiatów. Naukowcy zbadali sposób gospodarowania pieniędzmi przez samorządy korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej.

Gmninny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza wszystkich konkursowiczów po odbiór nagród za udział w konkursie na "Najpiękniejszą gwiazdę bożonarodzeniową".
Niestety w związku z restrykcjami covidowymi nie można zorganizować jednego oficjalnego rozdania nagród.
Dlatego GOK zaprasza indywidualnie w dni powszednie od godz 8:00 do godziny 18:00 po odbiór nagród.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu udanych prac.

Podkategorie