Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się i ewentualnego wykorzystania proponowanej przez Urząd Gminy Szumowo umowy pomiędzy grantobiorcą a wykonawcą indywidualnych instalacji fotowoltaicznych w ramach grantu pn. " Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo". 

Umowa między grantobiorcą a wykonawcą

Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

 

Biblioteka Gminna w Szumowie zakwalifikowała się do udziału w projekcie: „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 3”Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.2”Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z rozpoczeciem realizacji tego projektu nasza biblioteka otrzymała nieodpłatnie od Fundacji VCC z Lublina sprzęt komputerowy- 5 laptopów z oprogramowaniem potrzebnym do realizacji projektu o wartosci ponad 18 000 zł

W ramach projektu odbęda się szkolenia dla dzieci i młodziezy w wieku 10-18 lat  w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych. Szczególny nacisk położony zostanie na, jakże ważne w dzisiejszych czasach, bezpieczeństwo w sieci internetowej. Szkolenia przeprowadzone zostaną przez profesjonalnych trenerów zewnętrznych przy współudziale przeszkolonego wcześniej pracownika biblioteki.

Projekt jest realizowany przez Fundację VCC.

KOMUNIKAT

z dnia 19 maja 2021 r.

Starosta Zambrowski postanawia, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Zambrowskim od dnia 24 maja 2021 r. odbywać się będzie w następujących lokalizacjach, dniach i godzinach:

Koło Gospodyń Wiejskich „Sreberka”  awansowały do półfinałów wojewódzkich Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”. To wielkie wyróżnienie z powodu dużego zainteresowania konkursem.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie, które przygotowane zostało z myślą o szerzeniu dziedzictwa kulinarnego, promowaniu zdrowego stylu życia, edukacji ekologicznej oraz pielęgnacji polskiej kultury i tradycji.

W ramach festiwalu zorganizowano cztery konkursy: Miss Wdzięku, Konkurs Kulinarny, Konkurs Artystyczny oraz Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa - opowiedz swoją historię. W każdym z nich udział wzięły panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Sreberka” ze Srebrnej (gm. Szumowo) i w każdym awansowały do półfinałów wojewódzkich! To wielkie wyróżnienie, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie konkursem.

Półfinały konkursu odbędą się podczas lokalnej edycji. Festiwal odwiedzi każde województwo, by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji. W trakcie półfinałów wojewódzkich konkursów wybrane we wcześniejszym etapie Koła będą mogły zaprezentować zgłoszone do konkursów potrawy, talenty oraz kandydatki do Miss Wdzięku na żywo oraz opowiedzieć o zakresie swoich działań.

Nagroda główna dla zwyciężczyń półfinałów w każdej kategorii wynosi 3 tys. zł! Awans do finału otrzymają 2 koła z każdej kategorii konkursowej.

Serdecznie gratulujemy naszym Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i życzymy powodzenia w półfinale i dostania się do finału!

BGK Region Podlaski serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Nasz Zabytek”, który jest skierowany do mieszkańców województwa podlaskiego, którzy chcą pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, a następnie zaproponować w jaki sposób wyłoniony zabytek mógłby zostać wykorzystany w przyszłości i jak służyć lokalnej społeczności.

Pilotaż konkursu „Nasz zabytek” rozpocznie się już w czerwcu 2021 r. i będzie podzielony na dwa etapy:

Etap I: Konkurs obejmuje wybór jednego zabytku w województwie. Przedmiotem konkursu mogą być tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Spółek Skarbu Państwa). Nabór zgłoszeń w I Konkursie ruszy 7 czerwca i potrwa do 5 lipca 2021 r..

Etap II: Konkurs ma na celu wybór pomysłów (zgłoszonych przez lokalną społeczność) na sposób użytkowania / nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne. Właściciel zwycięskiego zabytku będzie mógł otrzymać od Fundacji Most the Most dofinansowanie (maksymalnie 1 milion złotych) na odremontowanie i zaadaptowanie zabytku zgodnie ze zwycięskim pomysłem.

Z powodu pojawienia się wolnych miejsc zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Szumowo do złożenia wniosków o grant na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Pozostały dwa wolne miejsca dla grantobiorców mogących zamontować instalację powyżej 5 kW oraz dwa wolne miejsca dla gospodarstw domowych mogących zamontować instalację poniżej 5kW. Decyduje kolejność złożonych wniosków o grant.
Poniżej przedstawiamy regulamin oraz dokumenty związane z grantem:

Regulamin

Wniosek o grant

Minimalne parametry instalacji

Efekty ekologiczne grantu

Umowa o powierzenie grantu

Wniosek o płatność

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

 

Od dnia 28 kwietnia 2021 trwa przebudowa drogi gminnej Rynołty- Pęchratka Polska. W dniu 18-19 maja na wyżej wymienionym odcinku drogi został przeprowadzony remont istniejącej nawierzchni bitumicznej. Do zakończenia prac pozostało jedynie usypanie poboczy. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. Koszt realizacji inwestycji wynosi 309 037,07 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych wynosi 100% kosztów  zadania. Termin zakończenia prac planowany jest na 31 maja 2021 roku.

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kontynuuje kampanię informacyjną promującą Fundusz Gwarancji Rolnych.

FGR to pomoc skierowana do rolników i przedsiębiorców przetwórstwa rolno-spożywczego. Oferuje wsparcie w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz dopłatę do oprocentowania kredytu obrotowego.   

Więcej informacji można znaleźć: TUTAJ

Informujemy, że grantobiorcy biorący udział w projekcie o grant na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych po rozeznaniu rynku i wybraniu potencjalnego wykonawcy mają obowiązek przedstawienia projektu umowy z wykonawcą do akceptacji przez grantodawcę.

Załączniki:

Regulamin

Minimalne parametry instalacji

Efekty ekologiczne grantu

Wniosek o płatność

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

W okresie przerwy w stacjonarnej nauce dzieci spowodowanej obostrzeniami związanymi z epidemią Sars-CoV 2 w Szkole Podstawowej w Srebrnej trwały remonty korytarza oraz sali lekcyjnej. W wyremontowanych pomieszczeniach wymieniona została podłoga, ściany i sufity zostały wyszpachlowane i pomalowane oraz wymienione zostały grzejniki i parapety. Dodatkowo wyremontowane zostało pomieszczenie szatni.

Koszt całego przedsięwzięcia był pokryty z budżetu Gminy Szumowo w kwocie 50 000 zł oraz ze środków zaoszczędzonych przez dyrektora z planu finansowego jednostki w wysokości 35 tyś zł.

Dzięki uzyskaniu nowego wyglądu sali lekcyjnej oraz korytarza uczniów Szkoły Podstawowej w Srebrnej czekają same miłe chwile spędzone nie tylko na nauce, ale i zabawie z rówieśnikami.

Podkategorie