Aktualności

Od 1 lutego 2022 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioski składać można jedynie online.

Szczegółowe informacje poniżej.

UWAGA ROLNICY

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Szumowo poszukuje osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy na stanowisko pracownika do spraw gospodarczych.

Szczegółowe informacje pod numerm telefonu:  86 476 80 11.

 

W dniu 20 stycznia 2022 r. ogłoszono przetarg na remont i przebudowę budynku komunalnego znajdującego się przy ul. 1go Maja 45 w Szumowie.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont istniejącego budynku usługowego wraz z instalacją gazową, remontem instalacji wewnętrznych, rozbiórką ganku, budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, dociepleniem i remontem pokrycia stropodachu na potrzeby biura Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie.

Termin składania ofert mija 4 lutego 2022 r. o godz. 10.00.

Na koniec ubiegłego roku została oddana mieszkańcom do użytku nowo wybudowana świetlica wiejska w Wyszomierzu Wielkim.

Budowa świetlicy trwała niecały rok. Przetarg został ogłoszony 11 grudnia 2020 r. Umowę na budowę podpisano w dniu 22 stycznia 2021 r. Termin realizacji inwestycji przypadał na 15 listopada 2021 r. Budowa została zakończona w wyznaczonym terminie. Całkowita wartość inwestycji opiewała na kwotę 729.562,79 zł. 

Mieszkańcy Wyszomierza dzięki własnemu zaangażowaniu zorganizowali zbiórkę pieniędzy i pozyskali wielu sponsorów. Udało im się zebrać ponad 20.000,00 zł., dzięki którym zakupiono niezbędny sprzęt. Na wyposażenie świetlicy zostały też przeznaczone z tegorocznego budżetu środki gminne w wysokości 45.241,86 zł.

Babcia i dziadek to osoby, które pełnią w naszym życiu bardzo ważną rolę. To dzięki nim potrafimy okazywać miłość innym ludziom, potrafimy wybaczać i współczuć, wiemy na czym polega dobro, miłość, rodzina, czy też przyjaźń.
Z tej okazji, w dniu 23 stycznia 2022r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbył się Dzień Babci i Dziadka.

Rozpoczęła się zbiórka nakrętek dla chorego Eryka Kopczewskiego mieszkańca miejscowości Radziłów woj. podlaskie. Ośmioletni chłopiec urodził się z wadą serca HLHS, padaczką objawową, niewydolnością oddechową, wadą wzroku, głuchotą czuciowo - nerwową obustronną. Celem jest pomoc w zbiórce środków finansowych na operację, która jest ratunkiem i szansą na powrót do zdrowia. Może ona być wykonana wyłącznie w USA, a jej koszt to kwota 9 milionów złotych.   

 Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do zbiórki plastikowych nakrętek. Nakrętki można wrzucać do „gminnego serca” znajdującego się obok budynku „Agronomówki” przy ul. 1 Maja w Szumowie.

W dniu 11 stycznia 2022 r. podpisana została umowa z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna, na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Żabikowo Rządowe – Kalinowo – Srebrna Jarzębie – Srebrny Borek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 4+509,90”. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej została podzielona na dwa odcinki: odcinek I od km 0+000,00 do km 2+385,60 oraz odcinek II od km 2+536,00 do km 4+509,90.

Od 2022 r. obsługą programu  Rodzina 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia rodzice  mogą składać  wnioski  o 500 plus na dzieci, które nie otrzymują tego świadczenia  z gminy. Chodzi o osoby, którym dopiero urodziło się dziecko lub osoby, które wróciły z zagranicy spoza Unii Europejskiej.
Oznacza to, że sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez samorządy, które będą wypłacać przyznane już  świadczenia do końca maja 2022 r.

W dniu 13.01.2022 r. Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman miał zaszczyt gościć Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Pana Piotra Modzelewskiego.
Wójt Gminy przedstawił założenia budżetu na 2022 r. Tematem rozmów była również sytuacja oświaty w gminie, jej finansowanie oraz stan infrastruktury szkolnej.

Podkategorie