Aktualności

103 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do oddziałów/punktów przedszkolnych znajdujących się w Szkole Podstawowej w Srebrnej oraz Zespole szkół w Szumowie objętych zostanie projektem poszerzenia oferty edukacyjnej przedszkoli tj. nauka języków obcych, zajęcia informatyczne, matematyczne, a także zajęcia pobudzające kreatywność, ciekawość świata. Działania te zrealizowane zostaną dzięki dotacji z funduszy europejskich przyznanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego, pozyskanej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Brama na Podlasie. Wartość przyznanego wsparcia to kwota 114 tys. zł.    

baner spisu powszechnego 2020

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy.

W dniu 12 września 2020 roku na drogach powiatu wysokomazowieckiego przeprowadzono rowerową imprezę sportowo – rekreacyjna p.h. „Wysokomazowiecka 100-tka” w której udział wzięło 70 kolarzy amatorów, a zawody ukończyło 68 osób. Zawodnicy jechali po dość trudnej trasie z Wysokiego Mazowieckiego przez Gołasze Puszcza, Kulesze Kościelne i Czarnowo Biki ponownie do Wysokiego Mazowieckiego, po pętli o długości 33.4 km. Na pokonanie trzech okrążeń najlepsi Panowie Zbigniew Milewski i Grzegorz Mierzwiński potrzebowali 2.46.15 godz. Trzecie miejsce zajął mieszkaniec Szumowa Pan Piotr Giedroić, który stracił do zwycięzców zaledwie 15 sek.

W dniu 13 września odbyły się uroczystości związane z 81 rocznicą Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. W tym roku uroczystości na terenie Gminy Szumowo miały skromniejszy charakter z powodu epidemii SARS-COV 2. O godzinie 12 władze Gminy Szumowo na czele z Panem Wójtem Jarosławem Cukiermanem oraz Przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Szymańską złożyli kwiaty pod pomnikiem w Łętownicy. Kwiaty oraz znicze złożyli również: delegacja Zespołu Szkół w Szumowie oraz Szkoły Podstawowej w Srebrnej, strażacy OSP Łętownica oraz mieszkańcy Łętownicy. W uroczystości uczestniczyli również Radni Rady Gminy Szumowo oraz zgromadzeniu mieszkańcy Łętownicy. Następnie wszyscy udali się uroczystą Mszę Świętą w intencji poległych do kościoła parafialnego w Andrzejewie.

Po Mszy Świętej dalsza część uroczystości odbywała się na cmentarzu parafialnym w Andrzejewie. Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman oraz Sekretarz Gminy Pani Hanna Szabłowska a także Wójt Gminy Andrzejewo, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych oraz licznie zgromadzone delegacje złożyli kwiaty na grobie poległych w bitwie na polach Łętownicy i Andrzejewa oraz na grobie żołnierzy Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej. Uroczystościom towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego, pokazy ułańskie oraz wystawa broni palnej z okresu II wojny światowej. Oprawa wojskowa nadała uroczystości bardzo podniosły charakter.

Dnia 20 sierpnia wykonano remont nawierzchni drogi gminnej Srebrna-Kalinowo-Ostrożne. Prace były prowadzone w miejscowości Srebrna w km 0+700 do 1+500. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 7cm (dwuwarstwowo 3cm+4cm) na długości ok.740m . Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił ok. 177 000zł.

Tereny rekreacyjne przy ul. Wyzwolenia w Szumowie tzw. mini skansen to miejsce szczególne. To tutaj odbywają się różnego rodzaju imprezy, spotkania, wydarzenia kulturalne i historyczne. To miejsce gdzie można poznać ciekawych ludzi oraz zapoznać się z różnego rodzaju wydarzeniami historycznymi jakie miały miejsce w naszych okolicach na przestrzeni lat. W sierpniu na terenie „mini skansenu” odbywały się różnego rodzaju wydarzenia takie jak: spotkanie uczestników rajdu historycznego p.n. „Rok 1920 na Ziemi Ostrowskiej”, premiera filmu „Niezłomny- Uśnik 1946”. Nasz „mini skansen” znalazł również nowe zastosowanie. Na jego terenie bowiem odbyła się profesjonalna sesja zdjęciowa.

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. 

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

  • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
  • 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
  • 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  • 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Gminne Biuro Spisowe w Szumowie informuje, że na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego tj. w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku zorganizowane zostały dyżury, które pełnią członkowie GBS.
Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu, poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30, a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne): 15:30 – 20:00.
Kontakt telefoniczny:
1. Hanna Szabłowska – Z-ca GKS: 500 191 315
2. Anna Mostowska – Koordynator GBS: 786 020 156
3. Małgorzata Polak – Członek GBS: 509 847 879

Informujemy Państwa o „Rządowym programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022".
Niezbędne informacje o programie dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacia/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych
Poniżej link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1227

Podlaski Kurator Oświaty

Trwa nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2019/2020 następujące osiągnięcia:

Podkategorie