Aktualności

Uprzejmie informujemy, że producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Limity, obowiązujące w 2021 roku, stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Termin składania wniosków:

a) Od 1 lutego 2021r. do 28 lutego 2021r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021r.
b) Od 1 sierpnia 2021r., do 31 sierpnia 2021r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021r., do 31 lipca 2021r.

Poniżej przedstawiamy Państwu Gminny Kalendarz Wydarzeń na 2021 rok. W Kalendarzu ujęte zotały uroczystości patriotyczne, wydarzenia kulturalne i oświatowe oraz imprezy sportowe organizowane na terenie gminy Szumowo. Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniach.

 Gminny Kalendarz Wydarzeń na 2021 rok

 

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień na COVID-19 oraz z uwagi na warunki atmosferyczne, bezpieczeństwo epidemiologiczne, podajemy informację dla seniorów aby korzystali z innych form rejestracji na szczepienia tj.:
- poprzez e-rejestrację na pacjent.gov.pl,
- dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień 989,
- kontaktując się bezpośrednio z wybranym punktem szczepień (tutaj znajdziesz mapę i dane kontaktowe).
- wysyłając SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepmySie (szczegóły dotyczące rejestracji SMS – kliknij).

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Srebrnej oraz Zespołu Szkół w Szumowie przygotowuje obecnie obiekty do powrotu dzieci po bardzo długiej przerwie od zajęć dydaktycznych w murach szkolnych.

W Szkole Podstawowej w Srebrnej remontowany jest korytarz oraz sala lekcyjna. W pomieszczeniach tych wymieniona zostanie podłoga, ściany i sufity zostaną wyszpachlowane i pomalowane, wymienione zostaną grzejniki i parapety.

To jednak nie wszystko, gdyż w tym miesiącu rozpoczął się również się remont sali komputerowej i serwerowni w Zespole Szkół w Szumowie. Zakres prac remontowych uwzględniał m.in.: tynkowanie, malowanie, wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych.

Przeprowadzenie remontów z pewnością poprawi warunki do nauki dzieci i młodzieży uczęszczających do naszych szkół.

W niedzielę 24 stycznia członkowie Związku Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński wraz z Grupą Edukacji Historycznej „Reduta Kurpiowska” zebrali się w Szumowie w Gminnym Ośrodku Kultury aby przeprowadzić ćwiczenia z musztry plutonu jak i musztry pocztów sztandarowych. Korzystając z tego, że w Szumowie znajduje się „Miniskansen” udali się tam na sesję zdjęciową i ognisko.

Uprzejmie zawiadamiam, że XXIII sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 roku (piątek) o godzinie 13:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię.

Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19.

Dla kogo w pierwszej kolejności? Szczepionka jest dobrowolna, darmowa i bezpieczna. Pierwsze dawki będą przeznaczone dla osób najbardziej narażonych, takich jak:

  • pracownicy służby zdrowia;
  • mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i pacjenci Zakładów Leczniczo-Opiekuńczych;
  • seniorzy (osoby, które skończyły 80 lat - będą mogły się rejestrować na szczepienie od 15.01.2021, a osoby, które skończyły 70 lat - od 22.01.2021);
  • służby, które wspomagają walkę z COVID-19 – m.in. policja i wojsko;
  • nauczyciele

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych MACTO realizuje działania w ramach projektu „Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Szumowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost jakości oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Srebrnej oraz Zespole Szkół w Szumowie poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe I umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 103 dzieci (48K,55M) w terminie do 31.05.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 114 076,00 PLN

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  1. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze w Przedszkolu w Srebrnej
  2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Gminnym Przedszkolu w Szumowie
  • Zajęcia matematyczno-przyrodnicze
  • Zabawa z językiem niemieckim
  • Język angielski

Wójt Gminy Szumowo informuje, że zostanie zorganizowany transport na szczepienia przeciwko COVID – 19 dla mieszkańców Gminy Szumowo na terenie gminy. Transport do miejsca szczepień organizowany będzie w szczególnych przypadkach np. dla osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w stopniu znacznym, nie mających możliwości samodzielnego zorganizowania transportu ( osoby, które nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów).

Biblioteka Gminna w Szumowie w 2020 roku pozyskała dofinansowanie w wysokości 9230 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach: „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W czerwcu pozyskała kwotę 3 000 zł z priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, za te kwotę zakupiliśmy dodatkowo 128 książek. Natomiast w grudniu kwotę 6230 zł z tego samego programu, ale z drugiego naboru, na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną. Tylko 10 bibliotek z Województwa Podlaskiego otrzymało to dofinansowanie. Środki te posłużyły na zakup dostępu do usług wypożyczalni e-książek - Legimi. W 2020 roku nasza biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 659 voluminów: 527 zakupiono ze środków własnych, 128 z dotacji Ministra i 4 książki otrzymano od darczyńców. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 21 407 książek.

Podkategorie