Aktualności

Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Szumowo

23.01.2022r.- Dzień babci i dziadka
05.02.2022r.- Impreza karnawałowa orkiestry dętej
23.02.2022r.- Spotkanie Sybiraków gminy Szumowo z dr Martą Chmielińską z Instytutu Pamięci Narodowej,
06.03. 2022r.- Uroczystości z okazji Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych”, Akcja „Honorowego krwiodawstwa”,

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 18 lutego 2022 roku (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i wnioski radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

W dniu 10 lutego 2022 r. Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman gościł Posła na Sejm RP Pana Stefana Krajewskiego oraz przedstawiciela firmy zajmującej się sprawami energetycznymi Pana Romana Warchoł.
Na spotkaniu poruszone zostały sprawy związane z planowanymi inwestycjami i rozwojem gospodarczym Gminy Szumowo.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w dniu 24 lutego 2022 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbędą się badania mammograficzne. Zaproszenie dotyczy kobiet w wieku 50 - 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi.

nfz

Przeziębienie, a może to grypa lub COVID-19? Jak sprawdzisz, co Ci dolega? Skorzystaj z naszego praktycznego przewodnika. Doradzimy, krok po kroku, co zrobić, gdy masz pierwsze objawy infekcji.

W związku z tym, że w dniu 1 stycznia 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 17 grudnia o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021 poz. 2490) Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman zorganizował przypominające szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Szumowo.

W minionym tygodniu Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman gościł Posła na Sejm RP Pana Mieczysława Kazimierza Baszko. Pan Wójt zapoznał Pana Posła z planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy Szumowo.

W dniu 2 lutego 2022 r. Wójt Gminy Szumowo gościł z wizytą roboczą Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego.

Głównym tematem spotkania była możliwość dofinansowania najważniejszej inwestycji dla Gminy Szumowo – budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Szumowo i Srebrna.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje do dnia 27 lutego 2022 r. na dotychczasowych zasadach –  w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19

Podkategorie