Aktualności

28 stycznia 2021r.  Marszałek Województwa przedstawił listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w konkursie na odnawialne źródła energii. Środków starczyło tylko dla 47 wnioskodawców, angażując 57 mln zł na nowe panele fotowoltaiczne. Na 23 miejscu znalazł się projekt naszej gminy.
Przedsięwzięcie „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Szumowo”  zapewnia, iż mieszkaniec rozumiany jako grantobiorca otrzyma dofinansowanie na maksymalnym poziomie  dofinansowania wynoszącym  65% lub zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację Projektu.
Informujemy, że obecnie pracujemy nad przygotowaniem ścieżki postępowania w czasie epidemii, niemniej nabór wniosków ruszy 1 marca 2021r. 


Grantobiorcy   zostaną      wybrani     w     drodze     otwartego     naboru     z     zachowaniem  bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur w oparciu o kryteria wyboru Grantobiorców. W pierwszej kolejności będą obsłużeni Grantobiorcy którzy złożyli deklaracje w 2019 roku.

Dzieci z Zespołu Szkół w Szumowie, Szkoły Podstawowej w Srebrnej oraz Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej biorą udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „EkoWalentynki - czyli kochamy recykling”.

Akcja realizowana jest od 2010 roku. Celem jej jest promocja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka baterii i elektroodpadów prowadzona będzie do 14

 

.02.2021 roku. Jako uczestnicy akcji klasy otrzymały bezpłatne pojemniki do zbiórki baterii oraz wsparcie w postaci walentynkowych upominków, a po akcji zapewniony będzie odbiór zebranych baterii i elektroodpadów. W zamian za przynoszone zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny rozdawane są lizaki serduszka. W ramach "EkoWalentynek" dzieci pragną pokazać, że podczas święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie, zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat jest najlepszym dowodem miłości do naszej planety.

Akcję w Zespole Szkół w Szumowie koordynuje Pani Bożena Kosobudzka oraz Pani Alicja Doncer. w Szkole Podstawowej w Srebrnej Pani Halina Brutkowska oraz Pani Katarzyna Jastrząb natomiast w Szkole Podstawowej w Paproci Dużej Pani Elżbieta Lemańska oraz Pani Marzena Gawrych. Regionalnym koordynatorem akcji jest LGD Brama na bagna.

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.

Jak zgłosić uwagi?

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

W styczniu 2021 roku ukończono kolejny etap remontu zabytkowego Domu Parafialnego w Szumowie. Działania sfinansowane zostały przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Podlaskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urząd Gminy Szumowo, Starostwo Powiatowe w Zambrowie oraz ofiarności parafian. Poniżej efekty wykonanych prac.

Niezmiernie miło nam poinformować, że Gmina Szumowo zakwalifikowania się do finałowego etapu projektu pn. "Pod biało- czerwoną". Projekt ten zakłada zakup i montaż masztów i flag państwowych Rzeczypospolitej Polskiej na terenie zakwalifikowanych gmin. Działania sfinansowane zostaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W związku z trudną sytuacją epidemiczną termin realizacji kolejnego etapu projektu, czyli zakup i montaż masztów i flag zostanie przesunięty na poźniejszy termin w 2021 roku.

Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w tę inicjatywę i oddali głos na naszą gminę.

W październiku uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Srebrnej wzięli udział w programie edukacyjnym i związanym z nim ogólnopolskim konkursie pt. „Szkolne przygody Gangu Fajniaków”, zorganizowanego przez sieć sklepów Biedronka.

Przewodnikami po opowieściach o magii natury byli nowi bohaterowie Gangu Fajniaków, patronujący czterem tematycznym filarom – żywiołom: ognia, wody, ziemi i powietrza.

Zadanie konkursowe polegało na przeprowadzeniu przez wychowawczynię klasy- panią Marlenę Nowak czterech lekcji według scenariuszy z wykorzystaniem udostępnionych materiałów dydaktycznych. Sala lekcyjna za każdym razem zmieniała się w pracownię, w której wykonywaliśmy ciekawe doświadczenia. Uczniowie zdobywali odznaki za wiedzę i ekologiczne postawy. Oglądali filmy z przeprowadzonymi eksperymentami i sprawdzali, czy doszli do takich samych spostrzeżeń. Pomiędzy cyklem doświadczeń wspólnie czytaliśmy opowiadania ze zbioru „GANG FAJNIAKÓW I MIASTO MARZEŃ”.

Pragniemy serdecznie zaprosić mieszkańców gminy Szumowo do obejrzenia wystawy rzeźb artysty Michała Selerowskiego.

Można na niej zobaczyć duże popiersie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego, czy portrety Jana Machulskiego i Gustawa Holoubka...

Wystawę można zwiedzać od 1 lutego 2021r. do 1 marca 2021r.

Na miejscu będzie również możliwość porozmawiania z autorem rzeźb.

Serdecznie zapraszamy.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Wójt Gminy Szumowo - Gminny Komisarz Spisowy w Szumowie ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. ( liczba rachmistrzów – 2).

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 01.02.2021r. do 16.02.2021 r. (termin został wydłużony)

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

1 299 974,00 zł Gmina Szumowo otrzyma na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Projekt zgłoszony przez Gminę Szumowo został oceniony pozytywnie przez Zarząd Województwa Podlaskiego i zakwalifikowany do dofinansowania. Przyznana dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2021.

Dzięki tym środkom będzie można sfinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Instalacje te pozwolą gospodarstwom domowym zaoszczędzić znacznie na rachunkach za energię.

Na konkurs pierwotnie zostało przeznaczonych 30 mln zł, decyzją zarządu zwiększona została pula pieniędzy do kwoty 57 mln zł.

Zapraszamy na stronę rpo.wrotapodlasia.pl, aby dowiedzieć się więcej o konkursie.

Przypominamy o zasadach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. 

 

 

 

Podkategorie