Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

1 8W dniu dzisiejszym, 30 sierpnia 2023 r. w Centrum Biblioteczno-Kulturalny w Szumowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup sprzętu strażackiego dla jednostek OSP z terenu województwa podlaskiego w ramach kolejnej edycji programu Mały Strażak.  Z Gminy Szumowo aż 4 jednostki OSP dostało promesy, a mianowicie OSP: Szumowo, Ostrożne, Srebrny Borek i Pęchratka Polska na łączną kwotę prawie 100 000,00 zł. Za otrzymane dotacje strażacy ratownicy będą mogli zakupić nowy sprzęt, który z pewnością zwiększy gotowość bojową jednostek.

Wójt Gminy Szumowo ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej

Zatrudnienie: umowa o pracę na 1 rok z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony

Wymiar: pełny etat

Wynagrodzenie zasadnicze - 4800 zł brutto

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Pęchratce Polskiej, Pęchratka Polska 55, 18-305 Szumowo

Wymagania, zakres wykonywania zadań na stanowisku, dokumenty aplikacyjne oraz regulamin konkursu umieszczone są na stronie BIP Urzędu Gminy Szumowo
https://ug-szumowo.pbip.pl/?event=informacja&id=6302 oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Szumowo.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie (za pośrednictwem platformy e-puap opatrzone podpisem elektronicznym) w terminie do godz. 15:30 18 września 2023 r. do Urzędu Gminy Szumowo ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Kierownik Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej.

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Szumowie serdecznie zapraszają seniorów oraz ich opiekunów na spotkanie mające na celu zwiększenie świadomości 
w zakresie zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców. 
 
Spotkanie odbędzie się 4 września 2023 r. w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Szumowie 
w godzinach 10.00 – 12.35. 
 

127 sierpnia w Szumowie odbyły się Dożynki Gminne. Rolnicy z Gminy Szumowo dziękowali za zebrane tegoroczne plony.
Obchody rozpoczęła dziękczynna Msza Św., która odbyła się w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Szumowie celebrowana przez ks. Sławomira Grodeckiego. Po Mszy Św. uczestnicy Dożynek Gminnych niosąc wieniec dożynkowy przemaszerowali na plac przy ulicy Wyzwolenia, gdzie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt Jarosław Cukierman powitał przybyłych gości oraz złożył życzenia rolnikom a nastepnie głos zabrali zaproszeni goście  Jacek Sasin Minister Aktywów Państwowych, Lech Antoni Kołakowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dariusz Piontkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Marek Adam Komorowski Senator RP , Bogusława Szczerbińska Wicewojewoda Podlaski, Marek Olbryś Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,  Piotr Modzelewski Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Na uroczystości obecny był również Pan Poseł Stefan Krajewski.  Przemówienia były kierowane do mieszkańców naszej gminy a przede wszystkim do rolników, dzięki ich ciężkiej pracy możemy cieszyć się tegorocznymi plonami.  

czyste powietrze
W niedzielę, 27 sierpnia podczas Dożynek Gminnych, na terenach rekreacyjnych mini-skansenu przy ul. Wyzwolenia, w godzinach od 15:00 do 19:00 uruchomiony zostanie punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
 
Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania,jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
 
Serdecznie zapraszamy!
Plakat2023

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowej izby rolniczej zostanie wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Szumowo (pok. nr 18) od dnia 25 sierpnia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy urzędu. 
 

Podatnicy, którzy nie złożyli informacji podatkowych dotyczących powierzchni użytkowych budynków mieszkalnych oraz podatnicy posiadający do 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów także informacji o powierzchniach użytkowych budynków pozostałych PROSZENI SĄ o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Szumowo do pokoju nr 18,  aby dokonać obowiązku złożenia tych dokumentów. Ostateczny termin do 30 września 2023 r.

dozynki wojewodzkie

Podkategorie