Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

czyste powietrzeWójt Gminy Szumowo zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".

Spotkanie odbędzie się dnia 28 marca 2024 r. (czwartek) o godzinie 15:00 w Centrum Biblioteczno - Kulturalnym w Szumowie przy ul. sierż.pchor. Z. Przeździeckiego 2.

2W dniu dzisiejszym, 26 marca 2024 roku, w budynku Urzędu Gminy Szumowo, odbyły się eliminacje gminne do XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman powitał przybyłych gości, oraz pożyczył uczestnikom powodzenia.

10Obecnie priorytetem działań inwestycyjnych w Gminie Szumowo jest remont i przebudowa Szkoły Podstawowej w Szumowie. Trwające prace przebiegają prawidłowo i zgodnie z planem działania, obejmując remont sal dydaktycznych, korytarzy, klatki schodowej, łazienek oraz dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Tablica Modul II

szczepienia lis

IMG 2902Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Centrum Biblioteczno-Kulturalne ogłosiło konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Celem naszego konkursu było popularyzowanie i kultywowanie tradycji, zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocną.

W kategorii klas I-III zgłosiło się 6 uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy Szumowo, zaś w kategorii IV-VI 14 uczniów.

 

pobrane 2Gmina Szumowo  zachęca do wspierania charytatywnej zbiórki środków na leczenie Jakuba Grabowskiego z Podborza, który choruje na zarośnięcie przewodu słuchowego po stronie lewej, obniżone napięcie mięśniowe, wadę miedniczki nerkowej z zastojem moczu, wadę ośrodkowego układu nerwowego. W tym celu zbieramy plastikowe nakrętki do "gminnego serca” znajdującego się przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej  w Szumowie. 

 432459192 820638566774005 6557279522627693582 n
W dniach 10 i 17 marca odbyły się zawody sportowe drużyn OSP „Sportowa Piątka Strażacka”. W turnieju udział wzięło sześć jednostek OSP z terenu gminy Szumowo: OSP Szumowo, OSP Srebrna, OSP Pęchratka Polska, OSP Srebrny Borek, OSP Paproć Duża oraz OSP Łętownica.

Gmina Szumowo zakończyła inwestycję pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Szumowo”. Zadanie było zrealizowane w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji została przebudowana sieć wodociągowa o długości 12,8 km, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 40,2 km, wybudowano sieć wodociągową o długości 3,8 km.

Prace obejmowały również budowę nowej oczyszczalni ścieków. W ramach projektu został zakupiony samochód asenizacyjny do obsługi sieci kanalizacyjnej.

Wartość inwestycji to koszt 33 873 000,00 zł.

Na wniosek rodziców, nauczycieli, uczniów i naszych mieszkańców, celem poprawy bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej w Szumowie, na ul. Szkolnej, powstaje wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem i stosownym oznakowaniem. Zadanie realizowane jest z pozyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 40 205,13 zł oraz środków własnych Gminy. Całkowity koszt zadania to kwota 56 788,40 zł.

Podkategorie