Aktualności

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury ma do zaoferowania bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców województwa podlaskiego.
Zakres szkolenia obejmuje 4 tematy do wyboru:
- Edycja tekstu
- Arkusz kalkulacyjny
- Prezentacje
- Internet
Szkolenie będzie się odbywało w formie stacjonarnej ( 2 spotkania x 4 godziny lekcyjne) i e – learningowej ( 4 moduły x 4 godziny lekcyjne).
Terminy i godziny spotkań będą dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników projektu.

Od początku września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie, po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, znów rozbrzmiewa muzyka orkiestry dętej Trwająca od połowy marca przerwa w próbach i konieczność zaniechania w tym czasie kształcenia nowych kandydatów do orkiestry, znacząco wpłynęły na pogorszenie jej kondycji, zarówno pod względem liczebności jak i poziomu artystycznego. Dlatego ze zdwojonym wysiłkiem podjęliśmy działania mające na celu odbudowanie optymalnego składu orkiestry i podniesienie umiejętności muzycznych orkiestrantów. W swoich działaniach szczególny nacisk położyliśmy na stworzenie uzdolnionym muzycznie młodym ludziom, warunków do rozwijania swoich muzycznych pasji i zainteresowań. Mimo, iż obostrzenia związane z epidemią koronawirusa znacznie utrudniły nam przeprowadzenie niektórych zaplanowanych działań promujących orkiestrę, udało nam się pozyskać aż 12 uczniów chętnych do rozpoczęcia nauki gry na instrumentach dętych. Dzięki środkom finansowym pozyskanym na realizację projektu „Muzyczne pasje w rytmie marsza” z Programu Działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez

Informujemy, że od czwartku 8 października Urząd Gminy Szumowo jest zamknięty dla interesantów i przeszedł w tryb pracy wewnętrznej ze względów bezpieczeństwa w związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną w powiecie. Sprawy urzędowe można załatwić telefonicznie lub e-mailowo. Jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Gminy, prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W piątek 02.10.2020r. Szumowo odwiedzili uczniowie klasy pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej w Srebrnej.

      Pierwszym punktem wycieczki był ZPK Państwa Rupińskich. Dzieci zobaczyły jak wydobywa się kruszywo naturalne oraz zwiedzili laboratorium, w którym badane są wszelkie parametry oferowanego przez zakład asortymentu. Mali goście obdarowani zostali mnóstwem upominków i z uśmiechami na twarzach wsiedli do autokaru, który przewiózł ich do kolejnego punktu wycieczki. W „Mini skansenie” dzieci przywitał Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman. Tu również czekały na nich prezenty. Po dawnym domu sołtysa, kuźni, stodole i spichlerzu zwiedzających oprowadzał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Michał Selerowski. Dzieci zachwycone były urokliwą starą chałupą, kuźnią oraz zgromadzonymi tam ciekawymi eksponatami. Wszyscy byli pod wrażeniem ówczesnego stylu życia, jego prostoty, a zarazem niezwykłego uroku.

Końcowym etapem wycieczki były ognisko z pysznymi kiełbaskami. Dzieciom bardzo podobała się wycieczka i obiecały, że niedługo ponownie odwiedzą Szumowo.

Zakończył się montaż ekologicznych ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Szumowo.

Panele montowane były w ramach projektu p.n. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym z terenu gminy Szumowo”. Realizowany był on od maja do końca września 2020 roku. Inwestycja dofinansowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to kwota 910 754,04 zł. z czego dofinansowanie wyniosło 630 580,87zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Szumowo.

Strategicznym celem realizowanego projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy, poprzez rozwój wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Panele fotowoltaiczne to urządzenia przetwarzające energię słoneczną na elektryczną. Pozyskiwana w ten sposób energia uważana jest za jedno z najbardziej przyjaznych środowisku i nieinwazyjnych źródeł energii. Ponadto instalacja taka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne oraz prowadzi do zmniejszenia opłat za energię. Panele fotowoltaiczne montowane są na dachach bez konieczności ich modernizacji oraz na specjalnie do tego przystosowanych stelażach. Ich konstrukcja pozwala na szybki montaż i natychmiastowe uruchomienie.

W niedzielę, 27 września br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyło się spotkanie z podróżniczką Joanną Nowak.

Joanna Nowak – fizjoterapeutka, podróżniczka, blogerka, samotna mama. 6 maja 2014 roku wyruszyła wraz z 20 miesięczną córeczką Gają w podróż do Peru, która zamiast skończyć się po 3
miesiącach, trwała 6 lat i została przerwana dopiero przez pandemię. Przez ten czas, dysponując budżetem 23 PLN/dzień/osobę duet mamy i córki przemierzał niespiesznie świat, korzystając z publicznych środków transportu i zatrzymując się u miejscowych ludzi. Przeżyte przygody i emocje, Asia spisywała na blogu „Somos Dos – migawki z podróży Małej i Dużej”, który w prestiżowym konkursie Gala.

W trakcie prelekcji pt. „6 lat przez świat czyli o podróży samotnej mamy i córki”. Joanna wraz z Gają opowiedzieli o motywacji, która pchnęła je w podróż, napotkanych trudnościach, odwiedzonych miejscach, spotkanych ludziach, a także podzielą się swoją praktyczną wiedzą o tym, jak podróżować samodzielnie po świecie.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZUMOWIE
 
zaprasza na spotkanie z podróżniczką Joanną Nowak
Niedziela 27 września godz. 16:00 w budynku GOK
wstęp wolny, pamiętajmy o maseczkach
 
Zapraszamy wszystkich ciekawych świata, zarówno młodzież i dorosłych.
 
Joanna Nowak – fizjoterapeutka, podróżniczka, blogerka, samotna mama. 6 maja 2014 roku wyruszyła wraz z 20 miesięczną córeczką Gają w podróż do Peru, która zamiast skończyć się po 3
miesiącach, trwała 6 lat i została przerwana dopiero przez pandemię.Przez ten czas, dysponując budżetem 23 PLN/dzień/osobę duet mamy i córki przemierzał niespiesznie świat, korzystając z publicznych środków transportu i zatrzymując się u miejscowych ludzi. Przeżyte przygody i emocje, Asia spisywała na blogu „Somos Dos – migawki z podróży Małej i Dużej”, który w prestiżowym konkursie Gala
Twórców Onet został uhonorowany tytułem Blog Roku 2015 w kategorii: Podróże. 

Rokrocznie, od 27 lat organizowany jest konkurs Agroliga. To prestiżowe przedsięwzięcie ma ogromne znaczenie w upowszechnianiu przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii produkcyjnych w rolnictwie. Uczestnicy konkursu to awangarda pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych konkurencyjnych rozwiązań.

Konkurs AGROLIGA pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym  obszarze z terenu poszczególnych województw. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Wojewódzki etap konkursu organizowany jest przez wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

23 września 2020 r. w Dworku Tryumf w Księżynie odbył się uroczysty finał konkursu Agroliga 2020 połączony z wręczeniem nagród. 

Wśród laureatów znaleźli się Państwo Ewa i Robert Truchel z Ostrożnego, reprezentujący zarówno Gminę Szumowo jak i cały Powiat Zambrowski. Państwo Truchel zajmują się chowem trzody chlewnej.

W ostatnim czasie KGW „Łętowianie” zrealizowało szereg działań w ramach projektu „Rodzinna niedziela bez TV i komputera” praz programu profilaktycznego o tym samym tytule.

"Rodzinna niedziela bez TV i komputera" to projekt wychodzący naprzeciw teraźniejszości – dystans społeczny, izolacja, brak wspólnych działań..., strach przed koronawirusem. Kontakty międzyludzkie, praca, nauka odbywają się obecnie często przy pomocy telefonu i komputera. Członkowie KGW „Łętowianie” są świadomi tego, że czas trwania pandemii jest nieokreślony. Podjęli działania w pewnym stopniu niwelujące ten stan rzeczy. Zachęcili mieszkańców Łętownicy do czynnego wypoczynku i spędzania niedzielnego czasu w gronie rodzinnym bez korzystania z urządzeń elektronicznych. Głównymi celami projektu było poszerzenie bazy rekreacyjnej miejscowości Łętownica poprzez budowę kortu tenisowego na terenie byłej szkoły oraz uatrakcyjnienie tam niedzielnego pobytu. Na terenie byłej szkoły znajduje się już nowoczesny i kreatywny plac zabaw dla dzieci „Podwórko NIVEA”, mini boisko do piłki plażowej, kilka elementów siłowni wewnętrznej i zewnętrznej oraz altana.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.

Wysokość pomocy uzależniona jest od średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 sztuk na jednego producenta) oraz liczby dni objętej zakazem produkcji w danym roku kalendarzowym i kwoty 0,36 zł za każdy dzień.

Rekompensata wypłacana jest za dany rok, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następnego.

Pomoc przyznawana jest na wniosek producenta świń w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tegoż producenta.

Wnioski przyjmują biura powiatowe w trybie ciągłym. Należy je składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce „Pomoc krajowa”. Tam też znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące tej oferty wsparcia.

Podkategorie