Aktualności

Niezmiernie miło nam poinformować, że Gmina Szumowo zakwalifikowania się do finałowego etapu projektu pn. "Pod biało- czerwoną". Projekt ten zakłada zakup i montaż masztów i flag państwowych Rzeczypospolitej Polskiej na terenie zakwalifikowanych gmin. Działania sfinansowane zostaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W związku z trudną sytuacją epidemiczną termin realizacji kolejnego etapu projektu, czyli zakup i montaż masztów i flag zostanie przesunięty na poźniejszy termin w 2021 roku.

Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w tę inicjatywę i oddali głos na naszą gminę.

W październiku uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Srebrnej wzięli udział w programie edukacyjnym i związanym z nim ogólnopolskim konkursie pt. „Szkolne przygody Gangu Fajniaków”, zorganizowanego przez sieć sklepów Biedronka.

Przewodnikami po opowieściach o magii natury byli nowi bohaterowie Gangu Fajniaków, patronujący czterem tematycznym filarom – żywiołom: ognia, wody, ziemi i powietrza.

Zadanie konkursowe polegało na przeprowadzeniu przez wychowawczynię klasy- panią Marlenę Nowak czterech lekcji według scenariuszy z wykorzystaniem udostępnionych materiałów dydaktycznych. Sala lekcyjna za każdym razem zmieniała się w pracownię, w której wykonywaliśmy ciekawe doświadczenia. Uczniowie zdobywali odznaki za wiedzę i ekologiczne postawy. Oglądali filmy z przeprowadzonymi eksperymentami i sprawdzali, czy doszli do takich samych spostrzeżeń. Pomiędzy cyklem doświadczeń wspólnie czytaliśmy opowiadania ze zbioru „GANG FAJNIAKÓW I MIASTO MARZEŃ”.

Pragniemy serdecznie zaprosić mieszkańców gminy Szumowo do obejrzenia wystawy rzeźb artysty Michała Selerowskiego.

Można na niej zobaczyć duże popiersie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego, czy portrety Jana Machulskiego i Gustawa Holoubka...

Wystawę można zwiedzać od 1 lutego 2021r. do 1 marca 2021r.

Na miejscu będzie również możliwość porozmawiania z autorem rzeźb.

Serdecznie zapraszamy.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Wójt Gminy Szumowo - Gminny Komisarz Spisowy w Szumowie ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. ( liczba rachmistrzów – 2).

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 01.02.2021r. do 16.02.2021 r. (termin został wydłużony)

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

1 299 974,00 zł Gmina Szumowo otrzyma na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Projekt zgłoszony przez Gminę Szumowo został oceniony pozytywnie przez Zarząd Województwa Podlaskiego i zakwalifikowany do dofinansowania. Przyznana dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2021.

Dzięki tym środkom będzie można sfinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Instalacje te pozwolą gospodarstwom domowym zaoszczędzić znacznie na rachunkach za energię.

Na konkurs pierwotnie zostało przeznaczonych 30 mln zł, decyzją zarządu zwiększona została pula pieniędzy do kwoty 57 mln zł.

Zapraszamy na stronę rpo.wrotapodlasia.pl, aby dowiedzieć się więcej o konkursie.

Przypominamy o zasadach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Limity, obowiązujące w 2021 roku, stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Termin składania wniosków:

a) Od 1 lutego 2021r. do 28 lutego 2021r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021r.
b) Od 1 sierpnia 2021r., do 31 sierpnia 2021r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021r., do 31 lipca 2021r.

Poniżej przedstawiamy Państwu Gminny Kalendarz Wydarzeń na 2021 rok. W Kalendarzu ujęte zotały uroczystości patriotyczne, wydarzenia kulturalne i oświatowe oraz imprezy sportowe organizowane na terenie gminy Szumowo. Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniach.

 Gminny Kalendarz Wydarzeń na 2021 rok

 

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień na COVID-19 oraz z uwagi na warunki atmosferyczne, bezpieczeństwo epidemiologiczne, podajemy informację dla seniorów aby korzystali z innych form rejestracji na szczepienia tj.:
- poprzez e-rejestrację na pacjent.gov.pl,
- dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień 989,
- kontaktując się bezpośrednio z wybranym punktem szczepień (tutaj znajdziesz mapę i dane kontaktowe).
- wysyłając SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepmySie (szczegóły dotyczące rejestracji SMS – kliknij).

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Srebrnej oraz Zespołu Szkół w Szumowie przygotowuje obecnie obiekty do powrotu dzieci po bardzo długiej przerwie od zajęć dydaktycznych w murach szkolnych.

W Szkole Podstawowej w Srebrnej remontowany jest korytarz oraz sala lekcyjna. W pomieszczeniach tych wymieniona zostanie podłoga, ściany i sufity zostaną wyszpachlowane i pomalowane, wymienione zostaną grzejniki i parapety.

To jednak nie wszystko, gdyż w tym miesiącu rozpoczął się również się remont sali komputerowej i serwerowni w Zespole Szkół w Szumowie. Zakres prac remontowych uwzględniał m.in.: tynkowanie, malowanie, wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych.

Przeprowadzenie remontów z pewnością poprawi warunki do nauki dzieci i młodzieży uczęszczających do naszych szkół.

Podkategorie