Aktualności

30 kwietnia 2021r. po rocznej współpracy pożegnaliśmy Pana Michała Selerowskiego- Dyrektora Gminnnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Składamy Panu najserdeczniejsze podziękowanie za dobrą współpracę oraz zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej Gminy Szumowo.
Życzymy Panu pomyślności, odwagi oraz powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym.

Wójt Gminy Szumowo informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie (siedziba instytucji mieści się przy ul. sierż. pchr. Zygmunta Przeździeckiego 2, 18-305 Szumowo).
Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego planuje się na dzień 1 lipca 2021 r.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się na dzień 30 listopada 2021 r.

Dnia 28 kwietnia rozpoczęły się prace związane z remontem drogi gminnej Pęchratka Polska- Rynołty. Realizacja zadania odbywać się będzie na odcinku o długości ok. 1,4 km. Zakres robót obejmuje remont nawierzchni drogi w zakresie jezdni i poboczy, wykonanie trzech mijanek, utworzenie zatoki autobusowej oraz oczyszczenie istniejących przydrożnych rowów.

Koszt realizacji inwestycji wynosi 309 037,07 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych pokryje 100% kosztów wykonania zadania. Termin zakończenia prac na wyżej wymienionym odcinku drogi planowany jest na 31 maja 2021 roku.

W Urzędzie Gminy Szumowo 21 kwietnia odbyło się spotkanie robocze dotyczące gazyfikacji gmin z terenu powiatu zambrowskiego.
Gośćmi Zastępcy Wójta Gminy Szumowo Pani Hanny Szabłowskiej byli: poseł na sejm RP Pan Jarosław Zieliński, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku Pan Grzegorz Mackiewicz, realizujący zadania inwestycyjne Polskiej Spółki Gazowniczej na terenie woj. podlaskiego.
W spotkaniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Zambrów Pan Jarosław Kos, Wójt Gminy Kołaki Kościelne Pan Sylwester Jaworowski oraz Wójt Gminy Rutki Pan Dariusz Modzelewski.
Spotkanie miało bardzo rzeczowy charakter, na którym wójtowie zostali poinformowali o zaawansowaniu prac nad gazyfikacją gmin powiatu zambrowskiego.
Najbardziej powinni być zadowoleni mieszkańcy Gminy Szumowo. To tu są najbardziej zaawansowane prace. Dobiegają końca prace projektowe na budowę dwóch stacji redukcyjnych i sieci przesyłowej w Szumowie i na terenach przemysłowych przy węźle komunikacyjnym S8.
Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie stacji redukcyjnej w Szumowie i budowie linii przesyłowych. Druga stacja zostanie wybudowana na terenie Ostrożnego w pobliżu budowanego rurociągu "Polska - Litwa".

Niewykluczone jest, że pierwsi odbiorcy Szumowa będą się cieszyć z możliwości korzystania z gazu już w przyszłym roku.

Wójt Gminy Szumowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu szkół w Szumowie, ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Szumowie i Gminne Przedszkole w Szumowie

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661), tj:
1. Stanowisko dyrektora zespołu szkół, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole, może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 57 000 zł.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, umundurowania, zestawów hydraulicznych, motopomp, wentylatorów oddymiających. Będzie możliwe również pokrycie kosztów remontu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz remontu lub zakupu pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych).

Wnioski oceniane były między innymi pod względem stopnia zaangażowania danej jednostki OSP w akcjach ratowniczych na terenie gminy, jak też stopień wyposażenia w sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

Dzięki takiej pomocy finansowej, udzielanej z budżetu województwa podlaskiego, jednostki OSP będą lepiej przygotowane do swoich zadań, a czas niezbędny do udzielenia pomocy znacząco się skróci.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje o obchodach Europejskiego Tygodnia Szczepień (European Immunization Week - EIW), który w tym roku przypada na okres 26 kwietnia – 2 maja. Hasło przewodnie to „Zapobiegać. Ochraniać. Uodporniać” promujące podstawowe przesłanie, iż szczepienia są niezbędne do zapobiegania chorobom oraz do ochrony życia. Obecna sytuacja z epidemią SARS-CoV-2 pokazała jak ważna jest profilaktyka oraz zapewnienie ochrony przed chorobami zakaźnymi.
Od samego początku Europejski Tydzień Szczepień jest jedną z najbardziej widocznych kampanii zdrowia publicznego w regionie europejskim, której celem jest podniesienie świadomości znaczenia szczepień ochronnych wśród rodziców i opiekunów, pracowników służby zdrowia, polityków, decydentów oraz mediów.
Budowanie długofalowego zaufania do szczepień jest jednym z najistotniejszych zagadnień zdrowia publicznego, a ich realizacja leży w szeroko pojętym interesie społecznym. W kampanię informacyjną Europejskiego Tygodnia Szczepień włącza się  Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach (www.szczepienia-ioz.pl)  poprzez promowanie szczepień, jako przełomowego osiągnięcia medycznego.

Trwają prace polegające na budowie świetlicy wiejskiej w Wyszomierzu Wielkim. Przedmiot przedsięwzięcia to budowa budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 196,88 m2 wraz z infrastrukturą techniczną. W budynku będą znajdować się dwie sale: mała o powierzchni 27,45 m2 oraz duża o powierzchni 110,7 m2, damska i męska toaleta, a także zaplecze kuchenne. W ramach zagospodarowania terenu, zostanie wykonane ok. 600 m2 placu postojowego.

Budynek świetlicy wiejskiej wykorzystywany będzie między innymi jako miejsce do organizacji: imprez okolicznościowych, spotkań wyborczych, szkoleń i zebrań prowadzonych przez osoby i instytucje zewnętrzne, zebrań wiejskich i spotkań z mieszkańcami organizowanych przez Wójta Gminy Szumowo lub Radę Sołecką i innych.

Całkowita wartość realizowanego zadania to 673 435,09 zł.  Warto zaznaczyć również, że budowa świetlicy jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Urząd Gminy Szumowo Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego poszukuje pracownika ds. realizacji inwestycji, w szczególności do prowadzenia spraw związanych z budową kanalizacji i wodociągów. Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek budownictwo lub inżynieria ochrony środowiska. Mile widziane doświadczenie w dziale inwestycyjnym i wodno-kanalizacyjnym.

Kandydatów zapraszamy do kontaktu osobistego w Urzędzie Gminy Szumowo po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Telefon do kontaktu: 86 476 80 12.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie zawiadamiam, że XXV sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021 roku (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:
1.Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i wnioski radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

Podkategorie