Aktualności

Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie w dniu 25 listopada 2020r. otrzymał nowy mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych- uczestników Warsztatu. Zakupiony samochód to 9-cio miejscowy Opel Zafira Life. Zakup dokonał się dzięki przychylności i pomocy: Podlaskiego Oddziału PFRON, który w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” w obszarze D przekazał środki finansowe w wysokości 80 000 zł, Gminy Szumowo, która na ten cel przekazała 10 000 zł oraz Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN Prowincja Siedlecka, które przekazało 49 974,00 zł. Całkowity koszt zakupu mikrobusu wyniósł 139 974,00 zł. Zakup powyższego pojazdu dokonał się w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, a jego wykonawcą była firma Dixi-Car Spółka Akcyjna z Raszyna.

Zakupiony pojazd umożliwi sprawny dowóz uczestników na spotkania okolicznościowe typu: przeglądy, występy teatralno–muzyczne, kiermasze i inne wyjazdy okolicznościowe, jak również na zajęcia terapeutyczne w Warsztacie. Posiadanie przez Warsztat własnego pojazdu pozytywnie wpływa na prowadzoną w ośrodku rehabilitację zawodową i społeczną, umożliwiając jednocześnie osobom niepełnosprawnym integrację ze środowiskiem lokalnym oraz udział w życiu kulturalnym i społecznym.

Biblioteka Gminna w Szumowie zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie online z Marcinem Koziołem 2 grudnia 2020 r. o godz 9:00 Pan Marcin poprowadzi warsztat/spotkanie przygodowo-podróżnicze z "Wombatem Maksymilianem" dla klas 1-3. W spotkaniu może wziąć udział do 100 osób. Spotkanie potrwa około 45 minut. Każdy kto chce uczestniczyć w tym spotkaniu otrzyma link i hasło do spotkania. Trzeba tylko skontaktować się z naszą biblioteka (Tel. 864769178) Hasło będzie aktywne w dniu spotkania. Można się logować już kilka minut przed spotkaniem. Nie trzeba instalować żadnego programu.

Serdecznie zapraszamy!

#Zostańwdomu z dobrą książką lub weź udział w spotkaniach z pisarzami online

 

Niniejszy dokument jest roczną analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szumowo dokonaną zgodnie z wymogami  art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz.1454 t. j. ze zm.) dotyczące:

  • możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

  • potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

  • kosztów poniesionych w zawiązku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • liczby mieszkańców

Życzliwość bez wątpienia odgrywa doniosą rolę w codziennym życiu każdego człowieka. Przychylne nastawienie do świata, uśmiech, miłe słowo, uprzejmy gest, potrafią wprowadzić  w dobry nastrój oraz sprawić, że ludziom wokół lepiej się żyje.

Doskonałą okazję do rozpowszechniania idei ludzkiej serdeczności stał się Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, który w Polsce obchodzony jest 21 listopada.

W Szkole Podstawowej w Srebrnej  nauczyciele i uczniowie od dawna czynią starania, aby wprowadzić modę na codzienną życzliwość i kulturę osobistą, a nie tylko w tym jednym dniu w roku.

Szkoła Podstawowa w Srebrnej serdecznie zaprasza do udziału w akcji charytatywnej pn. „Gwiazdki moc”.

To już kolejna edycja akcji organizowanej przez Szkołę Podstawową w Srebrnej. Organizatorzy zachęcają do przekazywania zabawek, maskotek, książek, gier planszowych i edukacyjnych, lalek oraz innych zabawek. Upominki te z pewnością wywołają uśmiech na twarzach dzieci.

Uwaga! Wszystkie rzeczy muszą być nowe!

Akcja trwa do 4 grudnia. Miejsce zbiórki to Szkoła Podstawowa w Srebrnej.

Kontatkt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gwiazda była jedną z podstawowych ozdób poprzedniczki choinki, czyli zielonej gałęzi zawieszanej pod sufitem. Ubranie choinki miało charakter magicznego rytuału, który miał zapewnić bezpieczeństwo, zdrowie oraz dostatek. Gwiazda na choinkę stanowi swego rodzaju talizman dla domu i przynosiła błogosławieństwo. Pierwsza Gwiazda na niebie jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, która prowadziła Trzech Króli do maleńkiego Jezuska. Gwiazda wyznacza również czas do zasiadania do wigilijnego stołu, pomaga w powrotach z dalekich stron.

Nawiązując do pradawnej tradycji zdobienia domów oraz strojenia choinkowych drzewek Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie serdecznie zaprasza mieszakańców Gminy Szumowo do udziału w konkursie plastycznym, którego tegorocznym tematem będzie gwiazda bozonarodzeniowa. 

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych w czterech przedziałach wiekowych (dzieci z kl. 0-III, klasy IV-VI, młodzież 14-18 lat, dorośli). Interpretacja tematu, zastosowane materiały i technika są dowolne.

Prace składane mogą być do 15 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrokdku Kultury. Wszystkie prace, po dokonaniu oceny przez jury, zostaną wyeksponowane na wystawie w GOK-u oraz zaprezentowane na stronie interenetowej Urzędu Gminy Szumowo i facebooku GOK.

Regulamin konkursu poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

                                                                  Zawiadomienie
Uprzejmie zawiadamiam, że XXI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 roku (czwartek) o godzinie 11°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i wnioski radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
8. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Zambrowie.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu gminy Szumowo na 2020 rok;
2) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021;
3) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2020 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2021;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych;
5) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szumowo w latach 2021 - 2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Uprzejmie informuję, że ze względu na obostrzenia w związku z COYID-19 i ograniczenie liczby osób na spotkaniach, sesja odbędzie się bez udziału sołtysów, gości i mieszkańców gminy.
Transmisja na żywo z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Szumowo.

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                    Elżbieta Szymańska

Dzieci oraz młodzież z Zespołu Szkół w Szumowie również włączyła się w obchody Dnia Niepodległości, wykonując w przeddzień uroczystości Hymn Polski w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła do hymnu". Przedszkolaki, o godzinie 11:11 zaśpiewały "Mazurka Dąbrowskiego" w przedszkolu. Uczniowie klas I-VIII  natomiast wykonali Hymn Polski o tej samej godzinie, lecz na lekcjach online.

Na skrzynkę pocztową Szkoły Podstawowej dotarło również wiele zdjęć oraz filmów uczniów pokazujących jak obchodzą święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że mamy tak zdolne dzieci i młodzież w naszej gminie.

Zdjęcia oraz Hymn Polski w wykonaniu Przedszkolaków poniżej.

Plakat dotyczący konkursu

W ramach programu edukacyjnego HISTORIA: POSZUKAJ realizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Niepodległa 2017-2022" w Konkursie na Podcast Historyczny, który organizowany był przez portal edukacyjny historiaposzukaj.pl sukces odniósł uczeń Szkoły Podstawoej w Szumowie.

Trzecie miejsce w tym konkursie zajął uczeń klasy 7 Antoni Koda. Jego praca konkursowa to tekst pt. "Od żołnierza do restauratora" opowiadająca o Franciszku Kulczyńskim.

Głównym celem tego typu konkursów jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o historii Polski. Ponatto dzięki takim inicjatywom jest dodarcie do grupy docelowej treści projektu edukacyjnego HISTORIA: POSZUKAJ.

Z tekstem można zapoznać się w załączniku poniżej. Uczniowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Lokalna Grupa Działania Brama na bagna wraz z Partnerami: Gminą Szumowo, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szumowie, Zespołem Szkół w Szumowie, Szkołą Podstawową w Srebrnej oraz Szkołą Podstawową w Paproci Dużej w ramach projektu „Lokalne Partnerstwa PAFW” programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Szumowo do wzięcia udziału w konkursie pn.: „Pocztówki z gminy Szumowo”.
 
Zadaniem uczestników jest opisanie wybranej przez siebie miejscowości z terenu gminy. 
Konkurs skierowany jest zarówno do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, działających na terenie gminy, jak również do pozostałych mieszkańców w wieku minimum 13 lat. Prace uczestników oceniane będą w 2 kategoriach: młodzież, dorośli. 
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 grudnia 2020 roku. Prace konkursowe należy złożyć do 26 lutego 2021 roku.

Podkategorie