Aktualności

Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które realizowane będą w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”.

  • Jak załatwić sprawę urzędową przez Internet, wysłać pismo i śledzić sprawę?
  • Jak sprawdzić kolejki do lekarzy i zapisać się na wizytę przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu?
  • Jakie zagrożenia czyhają na użytkownika Internetu i jak bezpiecznie z niego korzystać, by nie zostać ofiarą oszustwa?
  • Jak prowadzić profil w mediach społecznościowych, skutecznie realizować kampanie promocyjne, zwiększać zasięgi?
  • Jak rozwijać swoje hobby przy wykorzystaniu Internetu, zdobywać znajomych o podobnych zainteresowaniach?
  • Jak dzielić się swoją pasją, przy wykorzystaniu portali społecznościowych?

to tylko niektóre z zagadnień, które przybliżą szkolenia proponowane mieszkańcom województwa podlaskiego przez Urząd Marszałkowski.

Kursy realizowane są w ramach projektu unijnego „Cyfrowe Podlaskie” i skorzystać mogą z nich wszyscy pełnoletni mieszkańcy województwa. Wstępnie zaplanowano objęcie szkoleniami ponad 1500 osób.

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie prowadzi zapisy na bezpłatne warsztaty plecionkarstwa ze słomy. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z technikami wykonywania ozdób ze słomy – gwiazdy, lalki, kwiaty i inne ozdoby.

Zajęcia rozpoczynają się 17 marca 2021 roku. Będą one organizowane w środy od godz. 16:15 do 19:15.

Organizatorzy informują, że preferowany wiek uczestników to 14+, ale mile widziane będą także osoby dorosłe.

Zapisy prowadzone są w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie, telefonicznie lub komunikatorem Messenger.

 

 Życzenia

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XXIV sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 12 marca 2021 roku (piątek) o godzinie 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i wnioski radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo;
2) zmian budżetu gminy na 2021 rok;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2021 - 2029;
4) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Szumowo na lata 2021 - 2024;
5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie w 2020 r.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szumowo w 2020 roku.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
2020 roku.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w 2020 roku.
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
12. Wolne wnioski i sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.


Uprzejmie informuję, że ze względu na obostrzenia w związku z COVID-19 i ograniczenie liczby osób na spotkaniach, sesja odbędzie się bez udziału sołtysów, gości i mieszkańców gminy.
Transmisja na żywo z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Szumowo.

                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             Elżbieta Szymańska

baner narodowy spis powszechny 2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się już 1 kwietnia br. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze. To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat.

KTO I CO BĘDZIE OBJĘTE NSP 2021?

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie będzie przeprowadzony odrębnie spis osób bezdomnych.

CZEGO BĘDĄ DOTYCZYŁY PYTANIA W NSP 2021?

Wejście do systemu SegreGo. Harmonogram wywozu odpadów.Bądź na bieżąco! Zamów powiadomienia o wywozie swoich śmieci. Mieszkańcy Gminy Szumowo będą na bieżąco informowani przez Urząd za pomocą nowoczesnej aplikacji BLISKO.

Dnia 1 marca 2021 r. Urząd Gminy Szumowo uruchomił system SEGREGO, który umożliwia mieszkańcom w wygodny sposób wyszukać swój harmonogram odbioru odpadów, a nawet zamówić przypomnienia o nadchodzących terminach wywozu śmieci czy płatnościach.

Jednocześnie informujemy, że system powiadamiania SMS będzie działał do końca maja br. i właśnie zostanie zastąpiony aplikacją mobilną BLISKO na systemy Android i iOS oraz poprzez stronę internetową Urzędu Gminy.

WYGODNIE NA DWA SPOSOBY

System jest bezpłatny, mieszkańcy mają do niego dostęp na stronie: https://www.szumowo.pl w zakładce Czystość i porządek  oraz w aplikacji mobilnej „BLISKO” dostępnej na Android i iOS (aplikacja do zainstalowania na smartfonie). Obie opcje udostępniają takie same informacje, podstawowa różnica jest w systemie powiadomień: na stronie internetowej możemy zamówić powiadomienia na skrzynkę e-mail, natomiast dzięki aplikacji będziemy otrzymywać przypomnienia i wiadomości na telefon oraz dodatkowo wszystkie informację będą zawsze pod ręką.

Korzystanie z SEGREGO w wersji mobilnej ma jeszcze jedną zaletę. Aplikacja BLISKO poza Gospodarką Odpadami w Gminie Szumowo udostępnia subskrypcję wiadomości od innych lokalnych nadawców np. „Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” czy „Koronawirus – serwis informacyjny”.

Instrukcja instalacji aplikacji mobilnej w formacie PDF 

Instrukcja instalacji aplikacji mobilnej w formie filmu MP4

Mieszkańcy Gminy Szumowo będą na bieżąco informowani przez Urząd za pomocą nowoczesnej aplikacji BLISKO (zamiast powiadamiania SMS)
JAKIE INFORMACJE BĘDZIEMY PRZESYŁAĆ NA TELEFONY:

Nawiązując do zbliżającej się Wielkanocy – najradośniejszych, najbardziej wiosennych i kolorowych świąt, Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie plastycznym „Wielkanocne rozmaitości” – na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną. To najlepsza okazja by móc wykonać symbole, które w ludowych zwyczajach wiążą się z okresem poprzedzającym Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Warto podtrzymywać tę piękną tradycję, w związku z tym gorąco zachęcamy do skorzystania propozycji.
Tematem konkursu jest wykonanie ozdoby związanej z symboliką Świąt Wielkanocy – pisanki, kurczaczka, baranka lub zajączka wielkanocnego z zastosowaniem dowolnych technik i materiałów, zależnych wyłącznie od inwencji twórczej uczestnika.
Konkurs kierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych w trzech przedziałach wiekowych (dzieci w wieku 7 – 10 lat, młodzież w wieku 11 – 15 lat, młodzież i osoby dorosłe – 16 lat i więcej).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów".

Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

Zgłoszenia trzyosobowych reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich można wysyłać do 31 maja br. wyłącznie poprzez stronę internetową https://bitwaregionow.pl/ za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przed przystąpieniem do rywalizacji i wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie: https://bitwaregionow.pl/zglos-sie/

Informujemy, że w związku z trwającym procesem szczepień przeciwko COVID-19 w marcu br. planowane jest rozpoczęcie szczepień kolejnych grup uprawnionych w ramach etapu I Narodowego Programu Szczepień. W ramach tego etapu uprawnieni do otrzymania szczepień są m. in. strażacy ochotnicy.

W celu zgłoszenia na szczepienie osób uprawnionych należy nawiązać kontakt z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 luego 2021 roku podlegają podwyższeniu. 

Poniżej pismo OR KRUS w Białymstoku informujące o waloryzacji emerytur i rent rolniczych.

 Informacja

Podkategorie