Aktualności

W dniu 3 lipca został zorganizowany wyjazd studyjny do wioski garncarskiej w Kamionce k. Nidzicy. Odbywał się on w ramach projektu „Kalejdoskop Tradycji Szumowskiej” realizowanego w ramach Programu ‘’Lokalne Partnerstwa PAFW’’ Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Garncarska Wioska w Kamionce to miejsce, w którym kultywowane są dawne nidzickie tradycje rzemieślnicze. Tutaj odtwarzane są stare ginące zawody, kultywowane są dawne tradycje, obyczaje oraz unikalne miejsca. To doskonały przykład na zaangażowanie i przedsiębiorczość lokalnej społeczności.

Na spotkaniu zostały poruszone kwestie związane z potencjałem gminy Szumowo jako miejsca przyjaznego turystom i zwiedzającym oraz możliwościami ich wykorzystania i poszerzenia. Możliwości rozwoju tego potencjału gminy oparte są szczególnie na bazie mini- skansenu oraz aktywności Kół Gospodyń Wiejskich.

Po oficjalnym spotkaniu przyszedł czas na zwiedzanie. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili ogromny rajski ogród, w którym znajdują się tysiące różnych gatunków roślin. Na terenie Wioski Garncarskiej zwiedzający zobaczyli również: garncarnię wraz z pokazem toczenia, zabytkową stodołę ze sprzętami rolniczymi i gospodarstwa domowego mazurskiej wsi czy muzeum „Skarby Ziemi”- kolekcję skamieniałości i minerałów.

Wioska garncarska jest warta odwiedzenia nie tylko przez osoby dorosłe, ale szczególnie przez dzieci. Jest to też doskonałe miejsce na organizację uroczystości rodzinnych i okolicznościowych ze względu na oferowane pyszne potrawy przygotowane z ekologicznych produktów i moc atrakcji.

Przypominamy, że jeżeli została ukończona instalacja fotowoltaiczna wykonana w ramach zadania „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Szumowo” wówczas Grantobiorca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia w Urzędzie Gminy Szumowo w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

Poniżej przedstawiamy wzór dokumentów o zakończeniu robót oraz protokół odbioru instalacji.

 Zgłoszenie zakończenia robót

Protokół odbioru instalacji

 

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza na warsztaty kulinarne oraz warsztaty carvingu. Zapisy trwają do 7 lipca pod nr tel. 502 – 532 – 277 lub 604- 839 – 460. Liczba miejsc ograniczona.
Warsztaty realizowane w ramach projektu ,, Kalejdoskop Tradycji Szumowskich” realizowanego w ramach Programu ‘’Lokalne Partnerstwa PAFW’’ Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, finansowanego ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W miesiącach maj – czerwiec 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbywały się zajęcia wokalne, będące integralną częścią partnerskiego projektu „Kalejdoskop Tradycji Szumowskich” realizowanego w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, finansowanego ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W zajęciach, których celem było szeroko pojęte umuzykalnienie poprzez naukę śpiewu i pracę nad konkretnym repertuarem z zakresu muzyki rozrywkowej i ludowej wzięło udział 10 osób z terenu gminy Szumowo. Podczas dziewięciu trzygodzinnych spotkań uczestnicy poznali podstawowe zasady prawidłowej emisji głosu, doskonalili swoje umiejętności wokalne i muzyczne pod okiem profesjonalnego trenera wokalnego. Efektem zajęć było przygotowanie repertuaru, który zostanie zaprezentowany podczas Święta Dziękczynienia za Plony w Szumowie.

Podpisanie umów na dotacje15 tys. zł z "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś" trafi do Pęchratki Polskiej na wykonanie zadania "Remont łazienki i korytarza w świetlicy wiejskiej w Pęchratce Polskiej". W dniu dzisiejszym Wójt Jarosław Cukierman przy kontrasygnacie Skarbnika Haliny Dmochowskiej oficjalnie podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Stanisława Derehajło o dofinansowanie tego zadania.

Nabór wniosków o 300+ na wyprawkę szkolną dla ucznia rozpoczął 1 lipca. Wnioski można składać do 30 listopada. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.

Od 1 lipca świadczenie 300+, przysługujące w ramach rządowego programu „Dobry start”, jest obsługiwane i wypłacane przez ZUS. Wnioski o tzw. 300+ dla ucznia na rok szkolny 2021/2022 można składać tylko elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia  lub bankowości elektronicznej.

We wniosku należy podać m.in.: numer rachunku bankowego, adres mailowy oraz numer telefonu. Te dane będą potrzebne do kontaktu i ewentualnie do założenia profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Urząd Gminy Szumowo informuje, że wszyscy Grantobiorcy ubiegający się o dofinansowanie na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych proszeni są do dnia 9 lipca (w szczególnych wypadkach do dnia 16 lipca)  o zawarcie umowy z wykonawcą instalacji i niezwłoczne poinformowanie o zaistniałym fakcie Urząd Gminy Szumowo.

Po raz kolejny podajemy  dane kontaktowe do inspektora nadzoru. Kontakt z inspektorem jest niezbędny do oceny użytych materiałów do realizacji zadania.

Inspektor nadzoru Olszewski Marek
Tel. 509-730-024
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o podpisanie umów dotyczących grantu na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych do 9 lipca.

Podajemy również dane kontaktowe do inspektora nadzoru. Kontakt z inspektorem jest niezbędny do oceny użytych materiałów do realizacji zadania.

Inspektor nadzoru Olszewski Marek
Tel. 509-730-024
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dnia 25 czerwca na placu przy remizie strażackiej w Srebrnym Borku odbyło się spotkanie dotyczące włączenia jednostki OSP w Srebrnym Borku do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
W uroczystym wręczeniu decyzji uczestniczyli: poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński, Senator RP Pan Marek Komorowski, komendant PSP w Zambrowie st. bryg. Krzysztof Konicki, Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman oraz strażacy z OSP Srebrny Borek.
Warto wspomnieć, że jest to już trzecia jednostka OSP z terenu naszej gminy, obok OSP Szumowo i OSP Ostrożne, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
OSP Srebrny Borek otrzymała również dofinansowanie w kwocie 12 000 zł na zakup Selektywnego Systemu Alarmowania oraz 13 000 zł na doposażenie jednostki. Dofinansowanie to pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

25 czerwca 2021r. odbyło się w spotkanie z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Szumowo. Na pikniku integracyjnym poruszono tematy o ponownej aktywizacji społeczeństwa, powrocie do normalności po okresie ograniczeń związanych z pandemią, dożynkach gminnych i planowanych działaniach Gminnego Ośrodka Kultury kierowanego przez Panią Urszulę Jaworowską.
Spotkanie poświęcone było również promocji szczepień przeciw COVID-19. Liczba zaszczepionych mieszkańców w gminie Szumowo w porównaniu z innymi gminami nie jest duża. Według ostatnich statystyk jest nas zaszczepionych około 21% mieszkańców. Aby zwiększyć poziom zaszczepienia, władze gminy, zaproszeni goście oraz pracownicy GOK Szumowo włączyli się w akcję promującą szczepienia. Pamiętajmy, że duża grupa zaszczepionych to szansa na szybki powrót do normalności.

Podkategorie