Aktualności

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. 

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

  • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
  • 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
  • 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  • 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Gminne Biuro Spisowe w Szumowie informuje, że na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego tj. w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku zorganizowane zostały dyżury, które pełnią członkowie GBS.
Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu, poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30, a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne): 15:30 – 20:00.
Kontakt telefoniczny:
1. Hanna Szabłowska – Z-ca GKS: 500 191 315
2. Anna Mostowska – Koordynator GBS: 786 020 156
3. Małgorzata Polak – Członek GBS: 509 847 879

Informujemy Państwa o „Rządowym programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022".
Niezbędne informacje o programie dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacia/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych
Poniżej link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1227

Podlaski Kurator Oświaty

Trwa nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2019/2020 następujące osiągnięcia:

Tradycyjnie placówki oświatowe letnie miesiące wykorzystują na przeprowadzenie licznych remontów. Malowane są ściany, wymieniane okna, drzwi, podłogi. Wakacje to również czas, kiedy tempa nabierają nowe inwestycje, dzięki czemu w szkołach powstają nowe pomieszczenia oraz remontowane są całe budynki. W tym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 zakończyły się prace remontowe dwóch sal lekcyjnych nr 27 oraz nr 28 położonych na pierwszym piętrze budynku w Zespole Szkół w Szumowie, przebudowany oraz rozbudowany został budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Srebrna oraz wykonana została termomodernizacja budynku komunalnego w Srebrnej (Dom Nauczyciela).

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZUMOWIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

dzieci w wieku od 5 lat

poniedziałki od 5 października

od 16;00 grupa młodsza

od 17:00 grupa starsza.

MŁODSZEJ GRUPY TANECZNEJ MAŻORETEK

dzieci w wieku od 7 lat

czwartki od 24 września

od 16;00 grupa młodsza

od 17:00 grupa starsza.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Polski Związek Producentów Kukurydzy w Poznaniu, zapraszają na Podlaski  Dzień Kukurydzy 13 września 2020 r.

Jako organizatorzy w programie przygotowali wiele atrakcji.  Między innymi do obejrzenia będą bogate kolekcje odmian kukurydzy, dzięki której będzie możliwość porównania różnych odmian, rosnących na podobnej glebie i w tych samych warunkach klimatycznych. Będzie można również skorzystać z porad doradców Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, oraz konsultacji z doradcami wszystkich firm nasiennych biorących udział w Podlaskim Dniu Kukurydzy. Dla wszystkich, którzy chcieliby posiąść dodatkową wiedzę zorganizowane zostały wykłady pt. "Idealna kiszonka z kukurydzy – jaka powinna być?" który poprowadzi Pan Marek Skiba oraz "Wiosenne wyzwania, analiza sytuacji i perspektywy dla kukurydzy w 2020 r.", który wygłosi Pan Rafał Kowalski. Przeprowadzona zostanie również promocja w formie degustacji pn. "Uprawa i wykorzystanie ziarna kukurydzy do celów spożywczych" – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Ważnym punktem programu będzie także pokaz maszyn do zbioru kukurydzy. Szczegóły na www.odr.pl i na Facebooku Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Zapraszamy

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów, - w planowanym terminie: od 14 do 19 września 2020 r.
• zrzucane przynęty mają kształt kostek koloru brunatnego, wielkości ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister - plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
• zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
• prosimy nie dotykać, i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
• szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
• dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
• po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

Podlaski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Andrzej Czerniawski

W dniu 10 września 2020r. (czwartek) o godz. 15:00 w OSP w Srebrnym Borku z numerem porządkowym 40 odbędzie się spotkanie na temat inwestycji pn.:

„Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. odcinek południowy gazociągu Polska – Litwa”
Udział w spotkaniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z terenu gminy Szumowo. Zapraszamy Właścicieli nieruchomości z obrębów: Srebrny Borek i Ostrożne przez które planuje się przebieg gazociągu.

Więcej informacji o projekcie Polska - Litwa jest na stronie: www.gaz-system.pl lub www.gazociagpolskalitwa.pl, infolinia: 691-706-706

zdjęcie z uroczystości odpustowych w SzumowieW dniu 26 sierpnia 2020r. w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie odbył się tradycyjny odpust. Podczas Mszy św. dziękczynnej mieszkańcy gminnych wsi, samorządowcy, przedstawiciele ZPK Szumowo oraz zaproszony na uroczystość Poseł na Sejm Pan Stefan Krajewski podziękowali za tegoroczne plony, boże błogosławieństwo w uprawach i pracy. Podczas uroczystej mszy zostały złożone dary do ołtarza w formie koszy od reprezentantów sołectw i chleba od samorządu gminnego. Tradycyjnie po Mszy św. odbyła się procesja wokół kościoła.
Druga część uroczystości przeniosła się na tereny rekreacyjne mini skansenu gdzie dzieci mogły korzystać z dmuchanych zjeżdżalni i zabaw. Wspaniałym akcentem uroczystości był koncert Krystyny Giżowskiej.

Podkategorie