Aktualności

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

  • imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
  • numer identyfikatora oraz hologram,
  • nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
  • podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
  • okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

Mieszkańcy naszej gminy pokazali, że potrafią pomagać. Już po raz kolejny serce zostało wypełnione nakrętkami dla Szymona, chłopca zmagającego się z guzem pnia mózgu i rdzenia kręgowego (zwojakolglejak- ganglioglima G1).

Dzięki naszej pomocy Szymon otrzyma pomoc na sfinansowanie zakupu leków, innych niezbędnych produktów medycznych, kosztów transportu, pobytu w szpitalu oraz rehabilitacji.

Zbiórka plastikowych nakrętek, które są materiałem przeznaczonym do recyklingu, są jedną z najpopularniejszych form wspierania osób potrzebujących. Nie wymagają zaangażowania środków pieniężnych, a udzielana dzięki nim pomoc jest realną odpowiedzią na potrzeby.

Jednocześnie dziękujemy Zespole Szkół w Szumowie oraz Szkole Podstawowej w Srebrnej i uczniom za zaangażowanie się w zbiórkę nakrętek.

Zachęcamy do dalszej pomocy. #nakręcamysięnapomaganie.

77 lat temu w rejonach Czerwonego Boru rozegrała się jedna z największych bitew partyzanckich podczas II wojny światowej. Według opisu historyków i zeznań świadków, oddziały partyzanckie skoncentrowały się w Lasach Czerwonego Boru, by stąd uderzyć na łomżyńskie więzienie i uwolnić przetrzymywanych więźniów, kolegów, znajomych, w większości niesłusznie lub przypadkowo zatrzymanych podczas masowych niemieckich łapanek. Nierówne siły, bo 250 polskich słabo uzbrojonych partyzantów, w większości nieprzygotowanych do walki ochotników, chłopców, okrążonych zostało przez około 5 tysięczną w pełni uzbrojoną armię niemieckich żołnierzy, żandarmów i bezlitosnych zbrodniarzy. Krwawa bitwa między nierównymi siłami pochłonęła wielu polskich partyzantów z naszych okolic, również tych pochodzących z terenu Gminy Szumowo.

Ku uczczenia pamięci poległym w tym pamiętnym wydarzeniu partyzantom z naszej gminy, dzisiaj na cmentarzu parafialnym zostały złożone honory i kwiaty. Kilka słów historii wygłoszonych przez Wójta Jarosława Cukiermana oraz pasjonata historii Pana Józefa Głębockiego przybliżyło uczestniczącej w uroczystości młodzieży z Liceum Mundurowego I LO PUL w Wołominie tamte tragiczne czerwcowe wydarzenie. Młodzi licealiści pod dowództwem płk. Dariusza Kuziel złożyli hołd na pomniku żołnierzy 201 Ochotniczej Dywizji Piechoty.
Jednocześnie chcieliśmy podziękować Panu Dariuszowi Syrnickiemu- wiceprezesowi ZŻ NSZ O/Łomża za zorganizowanie całego wydarzenia.

obraz_2021-06-22_082821.pngGminny Ośrodek Kultury w Szumowie i grupa nieformalna „Szumowskie Super Mamy” zapraszają dzieci w wieku 7+ na wakacyjne zajęcia w GOK Szumowo realizowane w ramach projektu „Wakacyjny plecak rozmaitości” dofinansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie i samorząd gminy Szumowo w ramach programu „Działaj lokalnie”. Od 5 do 16 lipca czeka na was mnóstwo atrakcji: fascynujące zajęcia i warsztaty (plastyczne, taneczne, kulinarne, chemiczne),  zabawy i animacje przy muzyce, wycieczki w nieznane, ale jakże ciekawe miejsca. Na wszystkie dzieciaki czeka też  wspaniała wakacyjna przygoda z nauką – interaktywne warsztaty chemiczne oraz warsztaty tworzenia kolorowych słodyczy karmelowych. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-12.00.  

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza na zajęcia rękodzieła "koronka". Warsztaty te skierowane są do młodzieży i osób dorosłych. Odbywać się będą w środy o godzinie 19.00.

Zapisy pod numerem 604 839 460 lub bezpośrednio w budynku GOK.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach. 

Jak już informowaliśmy wcześniej, spośród 110 podlaskich gmin, gmina Szumowo otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego na wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W dniu 10 czerwca 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Szumowo a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na kwotę 57 000 złotych. Środki te będą przeznaczone na wyposażenie czterech jednostek OSP z terenu naszej gminy. Są to: OSP Szumowo, OSP Ostrożne, OSP Srebrny Borek oraz OSP Pęchratka Polska.

OSP Szumowo otrzyma dziewięć sztuk ubrań specjalistycznych wartych 29 250 zł, OSP Ostrożne również wyposaży się w ubranie specjalistyczne ( 6 sztuk) na kwotę 19 500 zł oraz w sześć hełmów strażackich o wartości 9535,20 zł. OSP Srebrny Borek i OSP Pęchratka Polska natomiast otrzymają kolejno: zestaw ratowniczy PSP R1 o wartości 5549,80 zł i drabinę nasadkową aluminiową (trzyczęściową) o wartości 3165 zł. Koszt zakupu wyposażenia wyniesie 67 000 zł, z czego 10 000 złotych na ten cel  będzie pochodzić z budżetu gminy.

Dzięki takiej pomocy finansowej, udzielonej z budżetu województwa oraz gminy, jednostki OSP będą w znacznym stopniu lepiej przygotowane do swoich działań.

Baner - Szczepmy sięW ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zachęcamy mieszkańców Gminy Szumowo do szczepienia się przeciw COVID-19.

Podajemy poziom zaszczepienia mieszkańców w gminie Szumowo na dzień 18 czerwca 2021 roku:
Liczba ludności :4759
Pacjenci zaszczepieni przynajmniej jedną dawką :1292
Pacjenci w pełni zaszczepieni: 826
Procent pacjentów zaszczepionych pełną dawką [%] - 17,4
Grupa wiekowa: 0-11 lat - 0
12-19 lat - 24 osoby
20-39 lat – 236 osób
40-59 lat - 401 osób
60-69 lat – 304 osoby
70+ lat – 327 osób

Uprzejmie zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku (czwartek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:


1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Zapytania i wnioski radnych.
5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6.Przedstawienie raportu o stanie Gminy Szumowo za 2020 rok i debata nad raportem.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:

W dniu 16 czerwca 2021 roku zakończyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie, trwające od 12 maja warsztaty plecionkarstwa ze słomy będącym jednym z wielu działań projektu "Kalejdoskop Tradycji Szumowskich" realizowanego w ramach Programu "Lokalne Partnerstwa PAFW" Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, finansowanego ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Prowadzącą zajęcia była Joanna Paduch, której od lat jest bliskie tworzenie rękodzieła, nie tylko ze słomy. Uczestnikami warsztatów były osoby dorosłe z terenu gminy Szumowo. Podczas cotygodniowych zajęć uczestnicy poznawali arkana plecionkarstwa- wiedzy niegdyś powszechnej, a dziś nieco zapomnianej. Nasi przodkowie wszechstronnie wykorzystywali słomę nie tylko do poszywania strzechy, lecz do wyplatania, lecz do wyplatania z niej niemal wszystkiego: koszy, pojemników, uli, mebli,  zabawek dziecięcych czy przedmiotów dekorujących ozdabiających wnętrza mieszkalne. 

Zapraszamy do zapoznania się i ewentualnego wykorzystania protokołu z wyboru ofert wykonawców. Protokół ten jest niezbędny do złożenia wniosku o płatność w ramach projektu o grant na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych.

Wzór protokołu z wyboru ofert

Podkategorie