Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

mp 5 20352W dniu 04.04.2024r. wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „Bitum” Sp. z o. o z Zambrowa przejmując plac budowy, przystąpił do prac związanych z zadaniem pn. Remont dróg w Paproci Dużej”.
Całkowity koszt zadania to kwota 944 336,95 zł.

mp 5 5413Kończą się prace projektowe utworzenia żłobka w Szumowie. I etap realizacji programu pod nazwą „Maluch+” polegać będzie na „Przebudowie z rozbudową budynku przy ul. 1 Maja 11 w Szumowie w celu adaptacji na żłobek”.

Zrzut ekranu 2024 04 04 113326Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu wstępną koncepcję rozbudowy budynku Centrum Biblioteczno- Kulturalnego  i strażnicy OSP w Szumowie.

Obraz - Przyznany certyfikat LideraGminie Szumowo przyznano certyfikat BRĄZOWY SAMORZĄDOWY LIDER INWESTYCJI za osiągnięcia w Ogólnopolskim Rankingu "Samorządowy Lider Inwestycji" w miesiącu: marzec 2024

Po przeanalizowaniu 49694 regionów w Polsce i podsumowaniu punktów za wysoką aktywność inwestycyjną Gmina Szumowo weszła do elitarnego grona Instytucji o widocznym wpływie na aktywność inwestycyjną całego kraju.

Czym jest Samorządowy Lider Inwestycji?

3W dniu dzisiejszym (02.04.2024r.) w Sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman przy kontrasygnacie Skarbnik Pani Katarzyny Głębockiej, podpisali umowę na zadanie „Remont Zespołu Szkół w Szumowie”, środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w roku 2024. Kwota dofinansowania to 200 000 zł.

 

 

wielkanoc

4W dniu dzisiejszym (28.03.2024r.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman przy kontrasygnacie Skarbnik Pani Katarzyny Głębockiej, podpisał umowę na zadanie z  „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

5Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaczął realizację dwóch zadań inwestycyjnych z projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej w Gminie Szumowo etap II”. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 1 923 760,00 zł.

 

 

 

Podkategorie