Aktualności

1. ORGANIZATORZY KONKURSU:
- CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE W SZUMOWIE
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III, IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Szumowo.
3. CELE KONKURSU:
- upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
- poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek
Wielkanocnych.
- umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.
4. ZADANIE KONKURSOWE:
- wykonanie jajeczka wielkanocnego w formacie przestrzennym, dowolną techniką.
- wymiary pracy – dowolne.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Szanowni Rolnicy Gminy Szumowo.

Wójt Gminy Szumowo zamierza złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Aby przygotować wniosek niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii w gospodarstwach.
Proszę o pilne wypełnienie deklaracji i złożenie jej do Urzędu Gminy Szumowo, pokój 4. Deklaracje będą przyjmowane do 10.03.2023r. włącznie. Deklaracja jest dostępna na stronie Urzędu Gminy Szumowo.

W zawiązku z utratą mocy z dniem 31 grudnia 2023 r. uchwały nr XXXII/153/05 Rady Gminy Szumowo z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, od dnia 1 stycznia 2024 r. podatkowi od nieruchomości będą podlegały budynki mieszkalne oraz pozostałe budynki będące własnością emerytów i rencistów posiadających mniej niż 1 ha użytków rolnych (wcześniej podlegające zwolnieniu z podatku) ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ do mieszkańców gminy oraz właścicieli tych budynków na terenie gminy Szumowo o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Szumowo, pok. nr 18 w celu podania powierzchni użytkowej w.w. budynków.
JAK POLICZYĆ POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ BUDYNKÓW?

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 t.j.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Wójt Gminy Szumowo zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Szumowo (pok. nr 4) w terminie do 30.04.2023 r.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach  właściciele nieruchomości, którzy  pozbywają się z  terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są  obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z  usług wykonywanych przez  przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i  dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Informuję, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych/ osadów z oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.
Poniżej znajduje się wykaz firm, z którymi można zawrzeć umowę:

W dniu 26 lutego 2023r. Centrum Biblioteczno -Kulturalne zorganizowało Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Szumowo w halową piłkę nożną w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Szumowie. W rozgrywkach udział wzięło siedem drużyn : Szumowo, Ostrożne, Paproć Mała, Srebrna 1, Srebrna 2, Srebrny Borek oraz Pęchratka Polska. 
Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy, w których rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym”. Z obu grup do półfinałów awansowały po dwie najlepsze drużyny. 
Po meczach półfinałowych piłkarze z Pęchratki Polskiej pokonali Paproć Małą w rzutach karnych, natomiast zespół Srebrna 1 zwyciężył z drużyną z Szumowa. W finałowym meczu o pierwsze miejsce na podium zmierzyły się więc zespoły Pęchratka Polska oraz Srebrna 1. Po zaciętej walce spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Ostatecznie zwycięzcą wyłonionym po rzutach karnych został

W grudniu ubiegłego roku podpisana został umowa z wykonawcą na bardzo ważną gminną inwestycję pn. ,, Adaptacja budynku po byłej szkole w Pęchratce Polskiej na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne.
Pomimo zimy, warunki pogodowe pozwoliły wykonawcy na wykonanie szeregu prac zgodnie z harmonogramem budowy. Wykonano prace wyburzeniowe. Wybudowano ściany wewnętrzne działowe, wykonano nową instalację elektryczną., wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną. Obecnie trwają prace przy wykończeniu nowo pobudowanego budynku gospodarczego i ogrodzeniu.
Dlaczego jest to tak niezwykle ważna inwestycja w Gminie Szumowo?

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zambrowie zaprasza na szkolenie pt: „ Wsparcie dla rolnictwa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz nowy system dopłat bezpośrednich”.
Szkolenie odbędzie się 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Szumowie.

Serdecznie zapraszamy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku przypomina, że podstawą bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin jest sprawny sprzęt oraz okresowy udział wszystkich producentów w szkoleniach z zakresu środków ochrony roślin. Okres zimowy i wczesno wiosenny jest znakomitą okazją do uzupełnienia braków w tym zakresie.
Jednostki organizujące szkolenia w tym czasie prowadzą intensywną działalność organizując szkolenia na terenie całego województwa, we wszystkich powiatach. Programy tych szkoleń uwzględniają wszystkie istotne zagadnienia dotyczące integrowanej ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Wszyscy uczestnicy szkoleń oprócz zdobytej wiedzy uzyskują także zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – ważne przez 5 lat.

dzienkobiet

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rolnicy Gminy Szumowo.

Wójt Gminy Szumowo zamierza złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Aby przygotować wniosek niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii w gospodarstwach.
Proszę o pilne wypełnienie deklaracji i złożenie jej do Urzędu Gminy Szumowo, pokój 4. Deklaracje będą przyjmowane do 10.03.2023r. włącznie. Deklaracja jest dostępna na stronie Urzędu Gminy Szumowo.

Podkategorie