Aktualności

Kiermasz rękodzieła już się rozpoczął.
Można przynosić, oraz kupować rękodzieła.
Organizatorem kiermaszu jest Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna” wraz z Gminą Szumowo, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szumowie oraz innymi organizacjami działającymi na terenie gminy Szumowo.
Serdecznie zapraszamy artystów ludowych oraz inne osoby z terenu gminy Szumowo, które chciałyby wystawić oraz sprzedać swoje dzieła na kiermaszu pn. " Kalejdoskop tradycji i kultury szumowskiej ". Rozpoczął się 21.03 i będzie trwał do 02.04.2021.

Już 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy będą mogli ubiegać się o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

 

W marcu dzieci z terenu gminy Szumowo miały okazję uczestniczyć w warsztatach „Zabawki i zabawy naszych dziadków”. W ramach warsztatów własnoręcznie wykonały zabawki, którymi dawniej bawili się ich dziadkowie oraz pobawili się w ulubione zabawy dziadków. W programie warsztatów dzieci wykonały jojo, procę, lalki motanki, dziobiące kurki. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu „Kalejdoskop tradycji szumowskich” dofinansowanego ze środków programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) na tradycyjną ozdobę wielkanocną. Prace można składać do 24 marca!

W konkursie mogą wziąć udział KGW z województwa podlaskiego, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Zgłosić mogą dowolną liczbę ozdób wielkanocnych wykonanych w różnych formach i tradycyjnej technice, ale nawiązujących do tradycji subregionów i miejscowości, które reprezentują.

Nadesłane prace będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której wejdą m.in.: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, wojewódzkich instytucji kultury oraz regionalnych mediów.

Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę w szczególności:

  • oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tradycyjnych wartości i historii lokalnych wspólnot,
  • zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie,
  • walory estetyczne i artystyczne pracy.

W związku z rozpoczęciem budowy gazociągu DN 700 w miejscowościach Ostrożne i Srebrny Borek przekazujemy Państwu informację dotyczące budowy. Tak duża budowa wiąże się z licznymi utrudnieniami dla mieszkańców naszej gminy. W imieniu Wykonawcy przepaszamy na utrudnienia. 

Informacje na temat budowy gazociągu

Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Przez ostatnie trzy lata, od momentu startu aplikacji eWniosekPlus, rolnicy mieli również możliwość złożenia wniosku o dopłaty w formie papierowego oświadczenia o braku zmian we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obecnie o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną.

 

By ułatwić korzystanie z aplikacji eWniosekPlus, jest ona sukcesywnie modyfikowana. W 2021 r. również wprowadzono kilka zmian usprawniających jej działanie, m.in. dodana została sekcja wskazująca na najbardziej aktualny wniosek wysłany do ARiMR; generowane są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO) na działce; wyświetlają się błędy, ostrzeżenia czy też wizualizacje w sposób bardziej wyeksponowany; a także umożliwiono przegląd listy upraw czy elementów EFA (obszarów proekologicznych) zdefiniowanych w gospodarstwie.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia kolejnej części nagrania zrealizowanego w ramach "Spotkań z historią" , które są częścią projektu "Kalejdoskop tradycji szumowskich”.  W pierwszej i drugiej cześci Pan Józef Głebocki opowiedział historię mieszkańców Gminy Szumowo i parafii Szumowo w walkach o niepodległość Polski w latach 1919-1921, natomiast w kolejnych dwóch Pan Jakub Tabędzki oraz Pan Krzysztof Pecura przybliżyli wyposażenie, którym posługiwało się wojsko polskie podczas wojny polsko-bolszewickiej. W ramach "Spotkań z historią" i innych warsztatów realizowanych w ramach projektu mieszkańcy gminy dzilą sie z innymi swoimi pasjami, zainteresowaniami.
Działanie to dofinansowane zostało ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”.

Serdecznie zapraszamy do oglądania nagrania:
https://youtu.be/Z2VCU6ST130

Przypominamy również część pierwszą.
https://youtu.be/JgRU3Ega0CY

Serdecznie zapraszamy artystów ludowych oraz inne osoby z terenu gminy Szumowo, które chciałyby wystawić oraz sprzedać swoje dzieła do wzięcia udziału w kiermaszu pn. " Kalejdoskop tradycji i kultury szumowskiej ".  Organizatorem kiermaszu jest Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna” wraz z Gminą Szumowo, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szumowie oraz innymi organizacjami działającymi na terenie gminy Szumowo. Jego celem jest promocja i sprzedaż produktów wytworzonych przez twórców ludowych, dzieci przedszkolne, KGW, prywatne osoby i wszystkich innych zainteresowanych z terenu gminy Szumowo. Zainteresowani udziałem w kiermaszu swoje dzieła bądź wyroby przynoszą do Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie. Wyroby mogą być związane ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi (np. stroiki wielkanocne) , jak i również inne wyroby np. kosze, serwety, rzeźby itp. Następnie zdjęcia przyniesionych rzeczy zostaną opublikowane na facebooku GOK oraz na stronie internetowej i facebooku Gminy Szumowo. Osoby zainteresowane kupnem wystawionych produktów będą miały możliwość zakupu ich w GOK w dniach od 21.03 do 02.04.2021.

Więcej informacji pod numerem telefonu:
• Urząd Gminy Szumowo 864768011 wew. 26 lub,
• GOK Szumowo 86 476 92 94

zdjęcie solenizantkiW dniu 13 marca br. mieszkanka naszej Gminy Pani Leokadia Suska ze Srebrnego Borku obchodzi piękny jubileusz 100 – lecia urodzin. Z tej okazji w dniu 12 marca br. dostojną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman, Sekretarz Gminy Szumowo Pani Hanna Szabłowska, Radny Gminy Szumowo Pan Jarosław Kornet składając serdeczne życzenia, wręczając bukiet kwiatów, upominek oraz listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie Pani Grażyna Tarnowska – Starszy Aprobant oraz Bogdan Krassowski - Samodzielny Inspektor, którzy również przybyli z serdecznymi życzeniami i kwiatami.

Pani Leokadia Suska urodziła się w Starej Ruskołęce powiat Ostrów Mazowiecka. Po II wojnie światowej osiedliła się wraz z rodziną w Srebrnym Borku, gdzie pracowała w gospodarstwie. Przeżyła cały wiek polskiej historii. Zebrała bogaty bagaż doświadczeń. Doczekała się syna, 3 wnuków, 7 prawnuków i 7 praprawnuków. Receptą na długowieczność według Pani Leokadii to przede wszystkim pogoda ducha, poczucie humoru, radość życia, a także ciepło rodzinne i obecność najbliższych.

Pani Leokadia przez całe życie lubiła dbać o swój ogród. Swoją pasją zarażała wszystkich członków rodziny. Gdy tylko miała wolną chwilę dekorowała swoja posesję własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Dla całej rodziny Pani Leokadia jest wzorem do naśladowania, wsparciem i ostoją. Wszyscy darzą ją wielkim szacunkiem.

Podkategorie