Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

Gmina Szumowo realizuje Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

Zwracamy się do mieszkańców SZUMOWA z apelem o ograniczenie poboru wody z sieci wodociągowej w godzinach porannych i wieczornych.
Pomimo sprawnego działania hydrofornii, zwiększony pobór wody w Szumowie powoduje znaczny spadek ciśnienia w sieci i skutkuje brakiem dostępu do wody dla mieszkańców Kaczynka i Głębocza Wielkiego.
To doraźny sposób na złagodzenie problemu. Docelowo, sieć wodociągowa będzie rozbudowana

W dniu 23.05.2024 w związku z przeprowadzanymi pracami konserwacyjnymi w miejscowości Pęchratka Polska i Rynołty wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 1000 do 1500.
Przepraszamy za utrudnienia!

W dniu 22.05.2024 w związku z przeprowadzanymi pracami konserwacyjnymi w miejscowości Srebrna wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 900 do 1200.
Przepraszamy za utrudnienia!

W związku z przeprowadzanymi pracami konserwacyjnymi w miejscowości Kalinowo, Srebrna i Żabikowo Rządowe może wystąpić przerwa w dostawie wody dn. 21.05.2024r. w godzinach od 900 do 1200.

Przepraszamy za utrudnienia!

 

Zakończono prace na ul. Szkolnej przy Zespole Szkół w Szumowie, polegające na budowie wyniesionego przejście dla pieszych wraz z oświetleniem i stosownym oznakowaniem. Przypomnijmy, że zadanie realizowane jest z pozyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 40 205,13 zł oraz środków własnych Gminy.

Uprzejmie zawiadamiam,

że II sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku (czwartek) o godzinie 9:00

w budynku Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Szumowie.

 

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Podkategorie