Aktualności

Plakat turniej 800x566Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie serdecznie zaprasza do udziału w Turnieju Halowej Piłki Nożnej Jednostki OSP z terenu Gminy Szumowo. Turniej odbędzie się 03.04.2022r. o godz.09.30 na Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Szumowie.

KRUSKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 25 lutego
2022 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika
w II kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł.

ccOśrodek Pomocy Społecznej w Szumowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przekazał 46 rodzinom, w tym 100 osobom znajdującym, się w trudnej sytuacji życiowej, paczki żywnościowe otrzymane od Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży.

019W sobotni wieczór w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Jest to niezwykle ważne święto, które od lat gości w kalendarzu imprez w naszej gminie. Na spotkanie przybyło około 110 pań. Na sobotnią uroczystość, która odbyła się w miłej i przyjemnej atmosferze przybył również: Poseł na Sejm RP Pan Stefan Krajewski oraz Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Piotr Modzelewski.

2 600x1355W dniu 10 marca 2022 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się spotkanie przedstawicieli sołectw z całego regionu pod patronatem marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek. Organizatorami spotkania byli poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Gminę Szumowo reprezentowali Pani Alina Kraska sołtys Kalinowa, Pan Wiesław Tatko sołtys wsi Żabikowo Rządowe i Pan Zdzisław Rybakiewicz sołtys wsi Paproć Duża oraz Pan Wójt Jarosław Cukierman.

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXIII sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 18 marca 2022 roku (piątek) o godzinie 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:


1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4.Zapytania i wnioski radnych.
5.Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:

Szanowni Państwo,

odpowiadając na zgłaszane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wnioski – przygotowaliśmy napisane w przystępny i czytelny sposób ulotki  informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej, dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl 

Więcej informacji na stronie: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/ulotka-dla-uchodzcow-z-ukrainy

ulotka informacyjna dla uchodźców

 

 

 

 

 

01 1 600x450W dniu 6 marca 2022 r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w kościele NMP Częstochowskiej w Szumowie została odprawiona msza święta w intencji Żołnierzy którzy polegli w walce z komunistycznym okupantem po II wojnie światowej. Msza święta została odprawiona pod przewodnictwem ks. Andrzeja Mikuckiego – Dyrektora Łomżyńskiego Caritas. W mszy świętej uczestniczyły również poczty sztandarowe: Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński- Koło Szumowo, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych- Okręg Łomża, Koło Czyżew, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych- Okręg Białystok, Światowego Związku AK w Zambrowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie oraz Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

1 600x1355Gmina Szumowo jako jedna z pierwszych gmin w województwie podlaskim, która rozpoczęła już realizację dwóch inwestycji, na które otrzymała wysokie rządowe dofinansowanie.
Najwięcej, bo aż 95% pozyskanych środków pochodzi z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Żabikowo Rządowe – Kalinowo – Srebrna Jarzębie – Srebrny Borek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 4+509,90”.

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie