Aktualności

IMG 3236 800x600W dniu 13 lipca 2022 r. Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie Pana Krzysztofa Sewioło kamizelki taktyczne oraz sprzęt biurowy. Odblaskowe kamizelki taktyczne będą służyły policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego w ich codziennej pracy.

IMG 4309 800x533W dniu 7 lipca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyły się czwarte, i niestety już ostatnie warsztaty cukiernicze, zaplanowane w projekcie „Aktywni Seniorzy”. Tym razem seniorzy uczyli się wypieku pięknych, smacznych, kolorowych tortów. Warsztaty poprowadziła wielka pasjonatka pieczenia ciast, robienia tortów i misternego ich dekorowania pani Justyna Kołota, która poprowadziła seniorów przez wszystkie etapy powstawania tego wykwintnego ciasta.

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman miał zaszczyt gościć Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Pana Marka Olbryś. Spotkanie miało charakter wizyty roboczej.
Wicemarszałek wręczył symboliczny czek na 900 000 zł z przyznanych gminie środków w Ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Dzięki kolejnemu wsparciu samorządu województwa podlaskiego zostanie wykonany pierwszy etap renowacji zabytkowego budynku z XIX w. w Srebrnym Borku po byłej szkole podstawowej.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w! Zambrowie Działając na podstawie art. 12 ust. 1

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r.; poz. 2028) oraz § 3 ust. 1, § 5 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt.l, ust. 8 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu Wyszomierz Wielki gm. Szumowo:

Kolejną atrakcją zaproponowaną szumowskim seniorom uczestniczącym w realizacji projektu „Aktywni Seniorzy” była wycieczka edukacyjno-poznawcza do gospodarstwa agroturystycznego „Bobrowa Zagroda” w Siemianówce, która odbyła się 29 czerwca.

 

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie w ramach kampanii Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS radzi jak bezpiecznie przetrwać upały. Upragnione przez wielu wakacje ale i słoneczna, bardzo ciepła pogoda zachęca do przebywania na świeżym powietrzu. Wysokie temperatury mogą stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Poniżej znajdziecie informacje jak przetrwać upały.

Jak skutecznie przygotować się do wyjazdu na wakacje? Planujesz weekend nad wodą lub piesze wędrówki po górach? Wybierasz się za granicę? A może spędzasz wakacje w mieście? Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i piękną pogodą.
Ważne strony internetowe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej w dniu 14.06.2021 r. w sklepie spożywczym z wodociągu sieciowego Wyszomierz Wielki, gm. Szumowo (wynik: sprawozdanie nr M.9051.794.2022 z dn. 17.06.2022 r.) zaopatrującego miejscowości: Wyszomierz Wielki, Radwany Zaorze, Mroczki Stylągi, Zaręby Jartuzy, Stryjki, gmina Szumowo w powiecie zambrowskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 12 jtk/lOOml przy niepewności wyniku (6,23). Woda nieprzydatna do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zapoznaj się z pismem - skan PDF (rozmiar 615 KB)

W miesiącu czerwcu 2022 r. 15 uczestników projektu „Aktywni Seniorzy” wzięło udział w warsztatach z obsługi komputera. W ramach realizacji zadania przeprowadzono 50 godzin zajęć, podczas których seniorzy poznali budowę i podstawy obsługi komputera i wykorzystania aplikacji użytkowych, zapoznali się z działaniem programów do edycji tekstu, obsługą poczty elektronicznej i Internetu, nauczyli się poprawnego poruszania po pulpicie, tworzenia i zamykania programów, folderów i skrótów oraz dowiedzieli się jak założyć konto e-mail , jak korzystać z poczty, portali społecznościowych, komunikatorów, zakupów on-line oraz jak wyszukiwać interesujące informacje itp. Spotkania prowadzone w atrakcyjny i przystępny sposób, w tempie dostosowanym do poziomu umiejętności słuchaczy, bezproblemowo wprowadziły seniorów w świat komputera i Internetu.

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szumowo przyznał dotację w wysokości 900 000 zł z przeznaczeniem na realizację I etapu inwestycji obejmującej roboty budowlane mające na celu zabezpieczenie konstrukcyjne zabytkowego budynku i odtworzenie jego pierwotnego wyglądu w ramach zadania ,, Dostosowanie budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku dla potrzeb prowadzenia usług z zakresu kultury i turystyki oraz budowa budynku gospodarczego z częścią techniczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Warto podkreślić, że realizacja zadania będzie bez wkładu własnego z budżetu gminy.

Podkategorie