Aktualności

8Od miesiąca kwietnia 2023 r. w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Szumowie odbywają się warsztaty kulinarne pn. „Smaczne gotowanie ostoją tradycji obszarów wiejskich” realizowane w ramach projektu współpracy z Lokalną Grupą Działania „Brama na Podlasie” pt. „Synteza tradycyjnych receptur okazją na gospodarczą ewaluację regionu: warsztaty kulinarne”.  Projekt przewiduje przeprowadzenie dwudziestu dwóch czterogodzinnych warsztatów kulinarnych dla mieszkańców gminy Szumowo w okresie od kwietnia do września 2023 r. w sześciu blokach tematycznych:
    1. „Kuchnia postna i wielkanocna”
    2. „Ziemniaczane przysmaki kuchni podlaskiej, dania jednogarnkowe’.
    3. „Smaczne i zdrowe potrawy z grilla, wypiek i ozdabianie tortów”.
    4. „Potrawy dla prawdziwych mięsożerców”.
    5. „Smaczne i zdrowe warzywa sezonowe, dania z drobiu”.
    6. Warzywa faszerowane, wypieki cukiernicze na bazie owoców sezonowych”.

10W dniu wczorajszym (10 maja) w budynku Biblioteki, Centrum Biblioteczno- Kulturalne zorganizowano wystawę pn. „Szumowo na starych fotografiach”. Wystawa liczyła ok. 100 zdjęć, które były zbierane przez wiele miesięcy. Zorganizowanie tego typu przedsięwzięcia było możliwe dzięki mieszkańcom naszej gminy, którzy przekazali nam swoje prywatne zbiory. Zdjęcia pochodzą z okresu od 1918 do 1978 roku. Uczestnicy wystawy mogli zobaczyć dawne budynki na terenie gminy Szumowo, codzienne życie mieszkańców, jak i również relacje z organizowanych uroczystości. Dostępne do oglądania były również kroniki z dawnych lat, które są w zasobach CBK. Wystawa była jednocześnie oficjalnym otwarciem biblioteki po generalnym remoncie. 

 

                  Uprzejmie zawiadamiam, że XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu
12 maja 2023 roku (piątek) o godzinie 1500  w budynku Urzędu Gminy Szumowo, pokój Nr 12, z następującym porządkiem:

 

6Z wizytą roboczą odwiedził Gminę  Szumowo Poseł na Sejm RP Pan Mieczysław Baszko, który jednocześnie jest prezesem Podlaskiego LZS (Ludowych Zespołów Sportowych). Spotkanie miało na celu omówienie celów i przyszłych działań w ramach trwającego od kwietnia 2022 roku projektu „Organizator sportu w środowisku wiejskim”. W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne oraz organizowane są przedsięwzięcia o charakterze sportowym.

Wójt Gminy Szumowo informuje, że od 9 maja ruszy sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez Gminę Szumowo, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
 Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.
 Takie zmiany wprowadza podpisana 27 kwietnia 2023 r. przez Prezydenta nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Urząd Stanu Cywilnego Szumowo informuje, że Małżonkowie którzy przeżyli wspólnie minimum 50 lat mogą złożyć w tutejszym Urzędzie wniosek o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie przyznawane jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pary małżeńskie, które obchodziły już jubileusz, a dotychczas nie otrzymały odznaczeń, mogą składać wnioski o przyznanie takiego odznaczenia. Warunkiem jest wspólne przeżycie 50 lat. Przywilej otrzymania takiego odznaczenie przysługuje tylko raz.
W związku z planowanym złożeniem wniosku w tej sprawie do Wojewody Podlaskiego Urząd Stanu Cywilnego prosi zainteresowane osoby o zgłoszenia do dnia 20 maja 2023 r. - pokój nr 14.

 zboza.jpg

 

Logo czyste powietrze

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze” czynny poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

Urząd Gminy Szumowo
ul. 1 Maja 50
18-305 Szumowo
Tel. 86 476 80 11 w. 50
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane dotyczące Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Szumowo:
Liczba wniosków o dofinansowanie: 117
Liczba przedsięwzięć zakończonych: 68
Kwota wypłaconej dotacji: 1 647 102

1 3

Trwają zaawansowane prace drogowe przy budowie ronda na terenach inwestycyjnych przy węźle S8. 
Budowa realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Na realizację  zadania „ Budowa węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr  2025 B”.
Gmina Szumowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 143 906, 26 zł. 
Wkład własny gminy to kwota 1 169 065, 67 zł
Całkowita wartość inwestycji 3 312 971, 93 zł 
Termin zakończenia robót zgodnie z umową upływa 13.06.2023r.

Podlaska Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy. 
Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Podkategorie