Aktualności

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminą Szumowo serdecznie zapraszają młodych mieszkańców gminy Szumowo do wzięcia udziału w konkursie pn.: Miejscowości z gminy Szumowo dawniej i dziś".
 
Zadaniem uczestników jest opisanie wybranej przez siebie miejscowości z terenu gminy. 
 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1 - 6 szkół podstawowych, działających na terenie gminy, Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 stycznia 2021 roku. Prace konkursowe należy złożyć do 26 marca 2021 roku.
Jeżeli chcesz bliżej poznać historię okolicy, w której mieszkasz i zdobyć wspaniałe nagrody, porozmawiaj z dziadkami, rodziną, poszukaj informacji w książkach i Internecie i wygraj. Serdecznie zapraszamy!

Z pewnością większość z nas słyszała o akcji zbierania zakrętek. Akcja ta prowadzona jest na terenie całej Polski. Polega na zbieraniu plastikowych zakrętek z butelek po wodzie mineralnej, sokach, napojach, mleku, butelek z chemii gospodarczej i kosmetyków. Bardzo często zakrętki zbierane są w przedszkolach i szkołach, urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach oraz ośrodkach kultury. Stamtąd odbierają je rodziny dzieci, często przy wsparciu wolontariuszy, którzy zawożą je do innych miejsc, gdzie są magazynowane w większych ilościach lub bezpośrednio do firm recyklingowych. Firmy te, skupując zakrętki, przekazują wpłatę na konta fundacji, pod której opieką jest konkretne dziecko. Z otrzymanych w ten sposób wpłat zakupywany jest sprzęt rehabilitacyjny lub opłacana jest rehabilitacja dziecka.

Mieszkańcy naszej gminy mogą również włączyć się w tą szlachetną inicjatywę. Przed budynkiem „Agronomówki” zostało zamontowane serce do zbierania nakrętek. Obecnie akcja prowadzona jest na rzecz Michasia Boguckiego z okolic Nura, który walczy z SMA typu 1 - rdzeniowym zanikiem mięśni.

Każdy może pomóc, bo nie trzeba dużo. Wystarczy pamiętać, aby wyrzucając pustą butelkę czy opakowanie po wodzie/napoju odkręcić zakrętkę. Kiedy uzbiera nam się już większa ilość zanosimy zakrętki do "gminnego" serca. Serce po zapełnieniu będzie opróżnianie, a nakrętki zostaną przeznaczone na pomoc dla Michasia.

Nie zapominajmy, że zbieranie nakrętek to również dbałość o środowisko, albowiem nakrętki zostaną poddane recyklingowi.

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji. Im będzie nas więcej zbierających, tym szybciej potrzebujący Michaś otrzyma wsparcie.

Zespół Szkół w Szumowie – Gminne Przedszkole w Szumowie ogłasza rekrutację do udziału w projekcie „Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Szumowo”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Mieszkańcy Srebrnej, Zarąb- Jartuz oraz Srebrnego Borku mogą się cieszyć z nowych obiektów małej architektury. W tych miejscowościach zostały usytuowane altany. W Głęboczu Wielkim natomiast powstał zajazd. Takie elementy zagospodarowania terenu z pewnością będą służyć mieszkańcom do wspólnego wypoczynku, rekreacji oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu. Całkowity koszt wszystkich powyższych inwestycji to ponad 64 tysiące.

Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie w dniu 25 listopada 2020r. otrzymał nowy mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych- uczestników Warsztatu. Zakupiony samochód to 9-cio miejscowy Opel Zafira Life. Zakup dokonał się dzięki przychylności i pomocy: Podlaskiego Oddziału PFRON, który w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” w obszarze D przekazał środki finansowe w wysokości 80 000 zł, Gminy Szumowo, która na ten cel przekazała 10 000 zł oraz Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN Prowincja Siedlecka, które przekazało 49 974,00 zł. Całkowity koszt zakupu mikrobusu wyniósł 139 974,00 zł. Zakup powyższego pojazdu dokonał się w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, a jego wykonawcą była firma Dixi-Car Spółka Akcyjna z Raszyna.

Zakupiony pojazd umożliwi sprawny dowóz uczestników na spotkania okolicznościowe typu: przeglądy, występy teatralno–muzyczne, kiermasze i inne wyjazdy okolicznościowe, jak również na zajęcia terapeutyczne w Warsztacie. Posiadanie przez Warsztat własnego pojazdu pozytywnie wpływa na prowadzoną w ośrodku rehabilitację zawodową i społeczną, umożliwiając jednocześnie osobom niepełnosprawnym integrację ze środowiskiem lokalnym oraz udział w życiu kulturalnym i społecznym.

Biblioteka Gminna w Szumowie zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie online z Marcinem Koziołem 2 grudnia 2020 r. o godz 9:00 Pan Marcin poprowadzi warsztat/spotkanie przygodowo-podróżnicze z "Wombatem Maksymilianem" dla klas 1-3. W spotkaniu może wziąć udział do 100 osób. Spotkanie potrwa około 45 minut. Każdy kto chce uczestniczyć w tym spotkaniu otrzyma link i hasło do spotkania. Trzeba tylko skontaktować się z naszą biblioteka (Tel. 864769178) Hasło będzie aktywne w dniu spotkania. Można się logować już kilka minut przed spotkaniem. Nie trzeba instalować żadnego programu.

Serdecznie zapraszamy!

#Zostańwdomu z dobrą książką lub weź udział w spotkaniach z pisarzami online

 

Niniejszy dokument jest roczną analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szumowo dokonaną zgodnie z wymogami  art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz.1454 t. j. ze zm.) dotyczące:

  • możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

  • potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

  • kosztów poniesionych w zawiązku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • liczby mieszkańców

Życzliwość bez wątpienia odgrywa doniosą rolę w codziennym życiu każdego człowieka. Przychylne nastawienie do świata, uśmiech, miłe słowo, uprzejmy gest, potrafią wprowadzić  w dobry nastrój oraz sprawić, że ludziom wokół lepiej się żyje.

Doskonałą okazję do rozpowszechniania idei ludzkiej serdeczności stał się Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, który w Polsce obchodzony jest 21 listopada.

W Szkole Podstawowej w Srebrnej  nauczyciele i uczniowie od dawna czynią starania, aby wprowadzić modę na codzienną życzliwość i kulturę osobistą, a nie tylko w tym jednym dniu w roku.

Szkoła Podstawowa w Srebrnej serdecznie zaprasza do udziału w akcji charytatywnej pn. „Gwiazdki moc”.

To już kolejna edycja akcji organizowanej przez Szkołę Podstawową w Srebrnej. Organizatorzy zachęcają do przekazywania zabawek, maskotek, książek, gier planszowych i edukacyjnych, lalek oraz innych zabawek. Upominki te z pewnością wywołają uśmiech na twarzach dzieci.

Uwaga! Wszystkie rzeczy muszą być nowe!

Akcja trwa do 4 grudnia. Miejsce zbiórki to Szkoła Podstawowa w Srebrnej.

Kontatkt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gwiazda była jedną z podstawowych ozdób poprzedniczki choinki, czyli zielonej gałęzi zawieszanej pod sufitem. Ubranie choinki miało charakter magicznego rytuału, który miał zapewnić bezpieczeństwo, zdrowie oraz dostatek. Gwiazda na choinkę stanowi swego rodzaju talizman dla domu i przynosiła błogosławieństwo. Pierwsza Gwiazda na niebie jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, która prowadziła Trzech Króli do maleńkiego Jezuska. Gwiazda wyznacza również czas do zasiadania do wigilijnego stołu, pomaga w powrotach z dalekich stron.

Nawiązując do pradawnej tradycji zdobienia domów oraz strojenia choinkowych drzewek Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie serdecznie zaprasza mieszakańców Gminy Szumowo do udziału w konkursie plastycznym, którego tegorocznym tematem będzie gwiazda bozonarodzeniowa. 

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych w czterech przedziałach wiekowych (dzieci z kl. 0-III, klasy IV-VI, młodzież 14-18 lat, dorośli). Interpretacja tematu, zastosowane materiały i technika są dowolne.

Prace składane mogą być do 15 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrokdku Kultury. Wszystkie prace, po dokonaniu oceny przez jury, zostaną wyeksponowane na wystawie w GOK-u oraz zaprezentowane na stronie interenetowej Urzędu Gminy Szumowo i facebooku GOK.

Regulamin konkursu poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Podkategorie