Aktualności

Jednocześnie z przykrością informujemy, że zaplanowana na ten dzień cykliczna impreza ,, Wyścigi rowerowe o Puchar Wójta Gminy Szumowo” została odwołana, ze względu na brak zgody Starosty Zambrowskiego na wykorzystanie dróg powiatowych, pomimo pozytywnych opinii Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego.

 

 

Dzień Mamy i Taty jest jednym z najpiękniejszych świąt w roku, pełnym miłych życzeń i kwiatów, będących wyrazem miłości i szacunku dla rodziców.
W tym roku nieco inaczej uczcili go najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Srebrnej. Dzieci z oddziałów przedszkolnych pod kierunkiem wychowawczyń nagrały film, w którym odpowiadały na pytania oraz zaprezentowały swoje niebywałe zdolności aktorskie

Zapraszamy do obejrzenia: https://m.youtube.com/watch?v=CYSuCak32sc

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie w związku ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu uprzejmie informujemy, iż hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi: „Commit to quit”, co w wolnym tłumaczeniu sugeruje zobowiązanie do zakończenia nałogu/złożenie obietnicy rzucenia palenia.

Postanowienie skutecznego pozbycia się nałogu jest szczególnie istotne w kontekście obecnej sytuacji epidemicznej. Pomimo pojawiających się różnych informacji na temat wpływu palenia tytoniu na częstość występowania i sposób przebiegu zakażenia SARS-CoV-2, Światowa Organizacja Zdrowia stoi na stanowisku, że palacze są prawdopodobnie bardziej podatni na zachorowanie. Dzieje się tak dlatego, że ich palce mają częsty kontakt z ustami, przez co łatwiej dochodzić może do przeniesienia wirusa. Taka sama sytuacja dotyczy palenia e-papierosów oraz korzystania z fajek wodnych, których ustnik używany jest przez wiele osób podczas spotkań towarzyskich. Jak sugerują niektóre wyniki badań, palenie tytoniu w miejscach publicznych lub w skupiskach ludzi może sprzyjać zakażeniom koronawirusem z uwagi na fakt, iż wydychany dym tytoniowy zawiera kropelki śliny, za pomocą których może dochodzić do transmisji wirusa.

Od dawna wiadomo także, że palenie tytoniu sprzyja występowaniu infekcji dróg oddechowych, schorzeń sercowo-naczyniowych, a także jest najczęstszą przyczyną raka płuc oraz najważniejszym czynnikiem ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Znany wszystkim mieszkańcom gminy zabytkowy budynek Biblioteki Gminnej w centrum Szumowa zyska nowy wygląd. Dnia 26 maja 2021 roku została podpisana umowa na dofinansowanie przez Wicemarszałka Województwa Marka Olbrysia, Zastępcę Wójta Gminy Szumowo Hannę Szabłowską przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Szumowo Haliny Dmochowskiej.  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami budynek ten przejdzie kompleksową modernizację przy wsparciu środków z funduszy unijnych. W ramach inwestycji zostanie m.in. wykonana nowa elewacja, wymieniona stolarka, dach, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 1 mln zł, a dotacja pokryje 354 tys. zł.

                                                      Wójt Gminy Szumowo
Ogłasza drugi konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szumowie, ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Szumowie i Gminne Przedszkole w Szumowie
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661), tj:
1. Stanowisko dyrektora zespołu szkół, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i
publiczne przedszkole, może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

Fundacja OKNO NA WSCHÓD we współpracy z KGW „Łapianka na obcasach” w Łapach Dębowinie rozpoczyna realizację pierwszego w Polsce wojewódzkiego programu wsparcia kół gospodyń wiejskich, którego celem jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i promocja działań prowadzonych na rzecz lokalnych społeczności przez dane organizacje społeczne.

Oferta skierowana jest do przedstawicieli i przedstawicielek ponad 350 Kół Gospodyń Wiejskich z województwa podlaskiego i obejmować będzie m.in. szkolenia tematyczne, warsztaty liderskie, szkolenia specjalistyczne, wizyty studyjnych dla przedstawicieli KGW. W ramach programu uruchomiana została już platforma edukacyjno-informacyjna www.kgwpodlaskie.pl zawierająca bazę podlaskich KGW, artykuły i materiały szkoleniowe. Zaplanowane są również działania mające na celu stworzenie długofalowej strategii rozwoju i wsparcie w zarządzaniu wybranych KGW.

Od 19 maja ruszyła rekrutacja do Szkoły Liderów KGW, w której przewidziany jest atrakcyjny program merytoryczny, między innymi wizyty studyjne oraz liczne szkolenia. Od środy został także otwarty formularz zgłoszeniowy dla kół, które chciałaby wziąć udział w certyfikacji, której celem jest wzmocnienie potencjału poszczególnych KGW. Zachęcamy również do rejestracji w Bazie KGW, dzięki której Państwa KGW staje się częścią programu!! Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie www.kgwpodlaskie.pl.

baner poglądowy ze smartfonemSzanowni Państwo.
Z dniem 31 maja 2021 r. kończymy powiadamianie mieszkańców gminy Szumowo za pomocą SMS. Już od 1 marca br. do tego celu wykorzystujemy aplikację mobilną BLISKO na smartfony. Jest to nowoczesne rozwiązanie dające wiele możliwości zarówno po stronie użytkownika końcowego jak i administratora tej aplikacji. Byliśmy ograniczeni tylko do krótkich wiadomości tekstowych przez co trudno nam było przekazać Państwu wyczerpujące informacje. Dziś smartfon to taki mały komputer kieszonkowy umożliwiający korzystanie z wielu różnych aplikacji m.in. z BLISKO. Oprócz wiadomości tekstowych możemy przesyłać Państwu bezpośrednio na telefon różne materiały poglądowe typu zdjęcia, mapy, dokumenty, czy też inne załączniki graficzne.
Użytkownik ma na bieżąco: aktualny harmonogram wywozu odpadów, przypomnienie o wywozie wybranej kategorii odpadów, przypomnienia o płatnościach, zamówić kubeł na odpady, zgłosić „kopciucha” i inne aktualności związane z gospodarką komunalną. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że powiadomienia i harmonogram będą odnosić się do konkretnego adresu, który wskaże użytkownik w tej aplikacji. Mieszkańcy mogą ocenić prace firmy wywożącej, zgłosić nielegalne wysypisko lub inną nieprawidłowość związaną z czystością naszego otoczenia. Informacje zostaną przekierowane do właściwej jednostki, a użytkownik zostanie powiadomiony o statusie sprawy.

Zapraszamy do zapoznania się i ewentualnego wykorzystania proponowanej przez Urząd Gminy Szumowo umowy pomiędzy grantobiorcą a wykonawcą indywidualnych instalacji fotowoltaicznych w ramach grantu pn. " Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo". 

Umowa między grantobiorcą a wykonawcą

Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

 

Biblioteka Gminna w Szumowie zakwalifikowała się do udziału w projekcie: „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 3”Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.2”Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z rozpoczeciem realizacji tego projektu nasza biblioteka otrzymała nieodpłatnie od Fundacji VCC z Lublina sprzęt komputerowy- 5 laptopów z oprogramowaniem potrzebnym do realizacji projektu o wartosci ponad 18 000 zł

W ramach projektu odbęda się szkolenia dla dzieci i młodziezy w wieku 10-18 lat  w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych. Szczególny nacisk położony zostanie na, jakże ważne w dzisiejszych czasach, bezpieczeństwo w sieci internetowej. Szkolenia przeprowadzone zostaną przez profesjonalnych trenerów zewnętrznych przy współudziale przeszkolonego wcześniej pracownika biblioteki.

Projekt jest realizowany przez Fundację VCC.

Podkategorie