Aktualności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że hasłem roku Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day) w 2021 roku, który przypada na 7 kwietnia jest - Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata dla wszystkich.

Po rozwiązaniu umowy z wykonawcą prac polegających na realizacji zadania pn. „ Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Srebrna- Kalinowo-Ostrożne” - II etap został ogłoszony nowy przetarg na realizację powyższego przedsięwzięcia. Po wyłonieniu nowego wykonawcy robót- firmy „BITUM Sp. z o.o.”, rozpoczęły się prace na wyżej wymienionym odcinku drogi. Będą one obejmować kontynuację remontu odcinka o długości ponad 2km.

Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szumowo włączyli się w akcję roznoszenia ulotek informacyjnych w ramach Narodowego Programu Szczepień.
W dystrybucji materiałów informacyjnych dla mieszkańców gminy na temat profilaktyki oraz szczepień przeciwko COVID-19 wzięły udział jednostki OSP: Szumowo, Zaręby Jartuzy, Srebrna, Pęchratka Polska, Paproć Duża, Ostrożne, Głębocz Wielki, Łętownica, Srebrny Borek.

Konkurs organizowany był przez Lokalną Grupę Działania "Brama na bagna" wraz z Partnerami: Gminą Szumowo, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szumowie, Zespołem Szkół w Szumowie, Szkołą Podstawową w Srebrnej oraz Szkołą Podstawową w Paproci Dużej w ramach projektu „Lokalne Partnerstwa PAFW” programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 

Zadaniem uczestników było opisanie wybranej przez siebie miejscowości z terenu gminy. 
Konkurs skierowany był zarówno do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, działających na terenie gminy, jak również do pozostałych mieszkańców w wieku minimum 13 lat. Prace uczestników oceniane będą w 2 kategoriach: młodzież, dorośli. 

Trwają prace związane z realizacją zadania pn.”Budowa powierzchni utwardzonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby- Jartuzy”. Przedmiotem inwestycji jest budowa powierzchni komunikacyjnych pieszych i samochodowych z miejscami postojowymi z kostki brukowej w otoczeniu świetlicy wiejskiej w Zarębach- Jartuzach. Inwestycja przewiduje też wykonanie ścian oporowych z gazonów oraz przygotowanie trawnika. W ramach inwestycji zostanie ułożone 534 metry kwadratowe powierzchni z kostki betonowej „POLBRUK” oraz wykonane trawniki o powierzchni 122 metrów kwadratowych.

Zgodnie z dokumentacją przetargową zakończenie terminu realizacji przedsięwzięcia planowane jest na 31 maja 2021 roku.

Tradycyjnie, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zorganizował konkurs plastyczny pt. 'Wielkanocne rozmaitości'.

Celem konkursu było kultywowanie tradycji i staropolskich zwyczajów wielkanocnych, podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych, rozwijanie twórczych zainteresowań, wyobraźni plastycznej i kreatywności dzieci. Tematem konkursu było wykonanie ozdoby związanej z symboliką Świąt Wielkanocy – pisanki, kurczaczka, baranka lub zajączka wielkanocnego z zastosowaniem dowolnych technik i materiałów, zależnych wyłącznie od inwencji twórczej uczestnika. Do konkursu zgłoszono 30 prac plastycznych wykonanych przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców gminy Szumowo. Wszystkie prace zachwycały bogatą kolorystyką, pomysłowością i ogromną inwencją twórczą oraz różnorodnością wykorzystanych technik i materiałów, wśród których znalazły się: bibuła, wełna, wstążki, styropian, makaron, wydmuszki, cekiny i inne.

​ OBWIESZCZENIE NR 14/2021
​ WOJEWODY PODLASKIEGO
​ z dnia 24 marca 2021 r.
​ o kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) ogłasza się, co następuje:
§ 1. Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa podlaskiego przeprowadzona zostanie od dnia 7 kwietnia do dnia 23 lipca 2021 r. oraz od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r. na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 47).
§ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma
na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Przypominamy, że do końca marca przyjmowane są wnioski o grant na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. 

W pierwszej kolejności obsłużeni są wnioskodawcy, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do projektu w 2019 roku.

Tworzona jest również lista rezerwowa dla chętnych, którzy takiej deklaracji nie złożyli.

Po wyłonieniu 68 grantobiorców podpisujemy umowy udzielenia dofinansowania na montaż OZE instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo.

Grant jest w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznej przez Grantobiorcę. Aby rozliczyć Grant, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.).
Planowana wartość dofinansowania 65% kosztów kwalifikowalnych.
 
lub pod numerem telefonu: 864768011 wew. 26.
 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do złożenia wniosku.

Podkategorie