Aktualności

logo programu 500+W roku 2021, aby ubiegać się o kontynuację przyznania świadczenia wychowawczego i jego wypłatę na każde dziecko do 18 roku życia, znowu będzie trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia. Ostatnio taki wniosek składaliśmy w 2019 roku.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać:
• od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną;
• od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną.
Jest kilka sposobów na złożenie wniosku w formie elektronicznej. Można to zrobić:
• za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (adres strony: empatia.mrips.gov.pl),
• przez bankowość elektroniczną
• oraz przez platformę ePUAP

Gmina Szumowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 380 000 złotych w ramach Funduszy Europejskich na projekty edukacyjne. 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwe będzie doposażenie pracowni przedmiotowych (w tym w sprzęt komputerowy), podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauczania z wykorzystaniem metody eksperymentu. Uczniowie z kolei będą mogli korzystać z zajęć wyrównawczo-dydaktycznych oraz rozwijających uzdolnienia i kompetencje kluczowe matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe oraz języków obcych.

 Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Szumowie, gdzie ze wsparcia skorzysta 120 uczniów oraz sześciu nauczycieli. Wartość projektu wynosi ponad 420 tys. zł, z czego dofinansowanie to 380 tys. złotych. Projekt w Szumowie będzie realizowany do końca sierpnia 2023 roku.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
AB-IV.747.7.2020.NK

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY PODLASKIEGO


Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, że na wniosek z dnia 31.12.2020 r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej poprzez pełnomocnika Michała Kawkę, Wojewoda Podlaski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej regulacyjnej wysokiego ciśnienia o maksymalnej przepustowości 120000Nm3/h, która złożona będzie z szeregu elementów technologicznych oraz infrastrukturalnych takich jak:

 Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku. 

Harmonogram odbioru odpadów

Gmina Szumowo należy do jednych z najbardziej gospodarnych gmin w Polsce. W trzeciej edycji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce nasza gmina zajęła bardzo wysokie 33 miejsce wśród ponad 1500 gmin wiejskich. W naszym województwie Gminę Szumowo wyprzedza tylko Gmina Juchnowiec Kościelny, która zajęła 19 miejsce. W rankingu gmin wiejskich na czołowym miejscu z województwa podlaskiego jest również Gmina Wysokie Mazowieckie, które zajęła 46 miejsce w rankingu oraz Gmina Zambrów, która uplasowała sie na 58 pozycji. Ranking Finansowy Samorządu to jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego - jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracując nad nim, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przebadali prawie 2 800 gmin, miast i powiatów. Naukowcy zbadali sposób gospodarowania pieniędzmi przez samorządy korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej.

Gmninny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza wszystkich konkursowiczów po odbiór nagród za udział w konkursie na "Najpiękniejszą gwiazdę bożonarodzeniową".
Niestety w związku z restrykcjami covidowymi nie można zorganizować jednego oficjalnego rozdania nagród.
Dlatego GOK zaprasza indywidualnie w dni powszednie od godz 8:00 do godziny 18:00 po odbiór nagród.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu udanych prac.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia koncertu kolęd w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Szumowa. Życzymy wszystkim szczęśliwego Nowego Roku.

https://youtu.be/7LiMpL_yaJQ

Mieszkańcy Szumowa zapewne pamiętają kolędników ze Szkolnego Koła Wolontariatu, którzy co roku z końcem grudnia odwiedzają ich domy w kolorowych strojach, z kolędą na ustach głosząc Dobrą Nowinę. W tym roku Szkolne Koło Wolontariatu postanowiło kontynuować tę tradycję.
Przygotowali oni występ w formie filmiku, dzięki któremu po raz kolejny będą mogli Państwo gościć kolędowników w swoich domach. Jest to również okazja do pomocy potrzebującym za pośrednictwem Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Celem tegorocznej zbiórki jest zakup koncentratorów tlenu do domowej tlenoterapii.
Wpłat można dokonywać na konto Caritas:
25 8757 0001 0001 6766 2000 0010
z dopiskiem: „Na koncentrator tlenu”.
Akcja trwa do 31 marca 2021 r.
 

Niespełna dwa tygodnie temu przed budynkiem „Agronomówki” zostało ustawione serce na zakrętki. Dzięki mieszkańcom Gminy Szumowo serce te zostało wypełnione po brzegi plastikowymi korkami. Koszt z ich recyklingu będzie przeznaczony na leczenie Michasia Boguckiego- dziecka zmagającego się z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA1).

W imieniu Michasia serdecznie dziękujemy za szybką i zorganizowaną zbiórkę. Niezmiernie cieszymy się również z tego, że mieszkańcy naszej gminy tak licznie włączyli się w tą szlachetną akcję.

Zachęcamy do dalszej zbiórki.

Podkategorie