Spis treści

 

 ROZDZIAŁ   III

ORGANIZACJA   URZĘDU

§ 7

  1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska:

1)    Referat Księgowości (KS)

2)      Referat Administracyjno-Gospodarczy (AG)

3)      Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ)

4)      Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (GPJ)

5)      Urząd Stanu Cywilnego (USC)

6)      Radca prawny

  1. Na czele referatów stoją kierownicy.

§ 8

  1. Referaty dzielą się na stanowiska pracy.
  2. W Referacie Księgowości tworzy się następujące stanowiska pracy:

1)      trzy stanowiska ds. księgowości budżetowej

2)      dwa stanowiska ds. podatków i opłat

3)      dwa stanowiska ds. płac

4)      jedno stanowisko ds. obsługi kasowej.

  1.  W Referacie Administracyjno-Gospodarczym tworzy się następujące stanowiska             

   pracy:

1)      stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych

2)      stanowisko informatyka

3)      stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej

4)      stanowisko ds. obsługi organów Gminy

5)      cztery stanowiska obsługi, w tym dwa stanowiska sprzątaczy i dwa stanowiska konserwatorów.

4.    W Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska tworzy się następujące stanowiska:

             1) stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki lokalowej

                   2) stanowisko ds. gospodarki wodnej.

  1.   Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji tworzy się następujące  

Stanowiska:

1)      stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji

2)      stanowisko ds. zamówień publicznych i obsługi administracyjnej inwestycji

3)      kierowca autobusu.